Niedziela, 16 czerwca 202416/06/2024
690 680 960
690 680 960

Stopy procentowe w górę. Po raz kolejny wzrosną raty kredytów

Po raz 11, od października 2021, zostały podniesione stopy procentowe przez Radę Polityki Pieniężnej. Oznacza to kolejny wzrost rat kredytów. Główna stopa procentowa NBP, referencyjna, po dzisiejszej decyzji RPP wzrośnie do 6,75 proc.

Rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 6,75%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP: stopa lombardowa 7,25%; stopa depozytowa 6,25%; stopa redyskontowa weksli 6,80%; stopa dyskontowa weksli 6,85%.

– W II kw. br. roczna dynamika PKB w największych gospodarkach obniżyła się. Jednocześnie napływające dane wskazują na pogarszanie się globalnej koniunktury w III kw. br., choć sytuacja na rynkach pracy w największych gospodarkach rozwiniętych pozostaje bardzo dobra. Negatywnie na aktywność gospodarczą na świecie oraz jej perspektywy oddziałują wysokie ceny surowców i komponentów do produkcji, zaburzenia w funkcjonowaniu globalnych sieci dostaw oraz konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Utrzymuje się przy tym niepewność dotycząca dalszego wpływu tych szoków na koniunkturę, w tym wpływu sytuacji na rynku surowców energetycznych na aktywność w gospodarce europejskiej w kolejnych kwartałach – czytamy w komunikacie RPP.

Jak zaznacza Rada w większości gospodarek inflacja nadal rośnie, osiągając w wielu krajach najwyższe poziomy od dekad. Jednocześnie w dalszym ciągu podwyższane są prognozy inflacji na najbliższe kwartały. Głównym źródłem wzrostu dynamiki cen pozostają wysokie ceny surowców, do których przyczyniają się konsekwencje agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, oraz utrzymujące się – pomimo sygnałów ich stopniowego łagodzenia – zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży. W części gospodarek do wzrostu cen przyczyniają się także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy. W efekcie rośnie również inflacja bazowa.

– Inflacja w Polsce – według szybkiego szacunku GUS – wzrosła w sierpniu 2022 r. do 16,1% r/r. Wysoka inflacja wynika głównie z wcześniejszego silnego wzrostu światowych cen surowców energetycznych i rolnych – w znacznej części będącego konsekwencją rosyjskiej agresji na Ukrainę – oraz wcześniejszych wzrostów regulowanych krajowych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną. Inflacja jest także podwyższana przez efekty zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw oraz przenoszenie przez przedsiębiorstwa wzrostu kosztów na ceny finalne, co podwyższa także inflację bazową. Inflację ogranicza natomiast obniżenie części stawek podatkowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. W nadchodzących kwartałach oczekiwane jest utrzymanie się oddziaływania czynników obecnie podwyższających dynamikę cen, w tym związanych z rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę. Jednocześnie podwyższanie stóp procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny oraz obniżeniem dynamiki aktywności gospodarczej będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach. Obniżaniu inflacji sprzyjałoby także umocnienie złotego, które w ocenie Rady byłoby spójne z fundamentami polskiej gospodarki – informuje RPP.

Zmiana stóp procentowych kolejny raz sprawia, że kredytobiorcy będą musieli zapłacić wyższe raty, od kilkunastu do prawie 200 złotych miesięcznie. Wszystko zależy od wysokości zaciągniętego kredytu i liczby rat. Dla osób, które mają zobowiązania na poziomie 400 tys. złotych podwyżka raty wyniesie mniej niż 100 złotych. W skali roku jednak da to kilkaset złotych więcej do spłaty.

(fot. pixabay.com)

Autor: redakcja

25 komentarzy

 1. I bardzo dobrze! Rząd ściąga kasę z rynku, by poniżyć inflację. Brawo rząd! Tak trzymać. Alleluja i do przodu, może niektórym otworzą się oczy szeroko zamknięte.Ja wytrzymam, nie mam dużych kredytów.

  • Poniżasz to sam siebie.
   To nie rząd, a RPP.
   A rząd dolewa benzyny do ognia, drukując pusty pieniądz.

 2. Frajzer ,widać zdolności kredytowej nie masz i jesteś zwykły dziad pracujący na czarno .Tylko ostatni biedus napisałby coś takiego .

 3. Sąsiadka ma dom 200 m2 i kredyt we frankach już dwa lata nie ogrzewa bo ją nie stać ale pozory stwarza jaka to ona paniusia.

 4. Większość Jakubowic czy Kalinówka, to dziady zadłużone pod korek, ledwo jest na ratę lub są zaległości, ale ja to wiecie mieszkam w okolicy willowej, same nowe domy a potem podatniku dej wakacje kredytowe.

 5. trzeba byc jakims innym zeby brac kredyty w pl, na zachodzie sie bierze kredycik w ojro a nie w jakis złotówach…. nie wspomne o odsetkach bo wam zylka peknie pl niewolnicy