Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Spółka TBV podana do sądu. Poszło o kampanię na temat parku na Górkach Czechowskich

Sąd oddalił skargę mieszkańca Lublina, który zarzucił spółce TBV nierzetelne prowadzenie kampanii referendalnej. Chodziło o zamieszczanie materiałów propagandowych i agitacyjnych, które nie zawierają szczegółowych informacji na temat mającego powstać na terenie Górek Czechowskich osiedla mieszkaniowego.

Sąd Okręgowy w Lublinie zajmował się wnioskiem mieszkańca Lublina, który złożył skargę na wg. niego stronnicze materiały dotyczące zbliżającego się referendum w sprawie przyszłości Górek Czechowskich. Mężczyzna wykazywał, że spółka TBV Investment na swoich plakatach i wizualizacjach przedstawia jedynie park, nie wykazując drugiej części inwestycji, jaką jest budowa osiedla mieszkaniowego. Ponadto według wnioskodawcy czarno-białe zdjęcia zamieszczone przez spółkę w ulotce w formie wydania gazetowego i fotografie pokazane na bilbordach nie pokazują obecnego stanu terenu dawnego poligonu. Dlatego też domagał się wydania zakazu publikowania tego typu treści. Sprawa była rozpatrywana w trybie wyborczym, a więc w ciągu kilkudziesięciu godzin od złożenia wniosku.

Sąd miał za zadanie ocenić, czy materiały wykorzystywane w kampanii prowadzonej przez właściciela tego terenu zawierają nieprawdziwe dane. Jednak jak stwierdził sędzia Andrzej Łopuszyński wnioskodawca, na którym ciąży taki obowiązek, nie przedstawił żadnych przykładów związanych z tego typu działaniami. Wskazując przekazywanie nieprawdziwych informacji m.in. na bilbordach czy też na stronie internetowej spółki, nie dołączył żadnych zdjęć czy też wydruków mogących potwierdzić swoje zarzuty.

Prezes spółki TBV Wojciech Dzioba wyjaśniał, że inwestor nigdy nie ukrywał chęci budowy bloków mieszkalnych. Nie przedstawia zaś dokładnej wizualizacji osiedla, ponieważ brakuje planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie którego można określić maksymalną wysokość budynków czy też ich dokładny kształt. Dodał jednocześnie, że na wielu materiałach prezentujących park, w tle widać mające powstać bloki. Sąd odniósł się także do zarzutu braku szczegółowych danych inwestycji uznając, że dane te są dostępne na stronie internetowej dotyczącej parku. Ostatecznie uznał, że wniosek nie ma potwierdzenia w faktach i oddalił skargę.

W przesłanym do naszej redakcji oświadczeniu spółka TBV odniosła się do sprawy zapewniając, że udostępniane przez nią w kampanii informacyjnej materiały związane z referendum lokalnym zaplanowanym na 7 kwietnia br. opierają się na sprawdzonych źródłach dotyczących stanu przeszłego i obecnego Górek Czechowskich – zarówno w powszechnie dostępnych dokumentach wydanych przez Urząd Miasta, jak i opracowaniach badań i analizach przeprowadzonych przez specjalistów poszczególnych dziedzin, m.in. przyrodników, architektów, ekonomistów. Z uwagi na specyfikę referendum lokalnego, tj. skierowanie pytania do wszystkich mieszkańców miasta, wykorzystywane są dostępne i prawnie dopuszczalne metody informowania lublinian o nadchodzącym referendum, jego przedmiocie oraz o swoim stanowisku jako właściciela Górek Czechowskich i inwestora planowanych działań.

(fot. lublin112.pl)

41 komentarzy

  1. Sądy jak zwykle …. miałem nie iść na referendum, ale nie! Stanowcze NIE dla żuli w białych kołnierzykach. Tylko kasa, przetarg, oszustwo i przekręt!

Z kraju