Czwartek, 30 maja 202430/05/2024
690 680 960
690 680 960

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Podczas stosunkowo niedawnego remontu chodnika wzdłuż ul. Spadochroniarzy, po zachodniej stronie ulicy, najprawdopodobniej zapomniano o pewnej kategorii pieszych uczestników ruchu. Ale po interwencji prasowej udało się przeszkodę usunąć.

Piesi i kierowcy nie zawsze patrzą na rzeczywistość drogową tymi samymi oczami. To, co jednym wydaje się normalne i konieczne, drudzy postrzegają jako utrudnienie, przeszkodę.

W budynku oznaczonym numerem 5 przy ul. Spadochroniarzy zlokalizowane jest Wojskowe Centrum Rekrutacji. Przed nim wybudowano niewielką zatokę parkingową dla 5-6 pojazdów. Ale ponieważ jest ona zbyt „płytka”, to nieco dłuższe samochody, aby nie przeszkadzać autom poruszającym się po jezdni,  podjeżdżały za daleko do przodu, a tu z kolei dezorganizowały ruch pieszych. Dlatego też początkowo w chodniku ustawiono 10 słupków blokujących, które uniemożliwiały pozostawienie pojazdu zbyt głęboko w przestrzeni chodnikowej. Słupki były jednak nie biało-czerwone, jak to zwykle bywa, lecz biało-zielone. Fakt ten mimowolnie wskazywał na pomysłodawcę tego projektu i właściciela takich ograniczników.

Idea takiego rozwiązania była czytelna, lecz przeoczono pewien oczywisty fakt. Niestety, przez pewien czas, aż do realizacji interwencji prasowej, nie mógł przejechać tamtędy żaden wózek z dzieckiem, ani – tym bardziej –  inwalidzki (np. do przygodni lekarskiej na ul. Weteranów, oddalonej o ok. 40 m). Po drugiej, wschodniej stronie ulicy chodnika w tym miejscu w ogóle nie ma. Szerokość zaś przesmyku w najwęższym miejscu była równa jedynie szerokości 8 kostek brukowych (czyli 80 cm), a w najszerszym – raptem 11 kostek (110 cm).

Choć ratusz dostrzegał problem, to jednak twierdził, iż wszystko było zgodne z normami.

– Słupki blokujące w ciągu chodnika zostały ustawione w celu uniemożliwienia wjeżdżania pojazdów na chodnik wzdłuż zatoki postojowej, zawężając tym samym szerokość przejścia pieszym – przyznawała w listopadzie ubiegłego roku Justyna Góźdź z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. – (…) Elementy te zamontowane na wniosek mieszkańców i służb wojskowych miały na celu uporządkowanie sposobu parkowania, blokując możliwość podjeżdżania kierowców bezpośrednio do krawężnika. Słupki zostały zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli z zachowaniem odpowiedniej odległości od jezdni.

Z takim stwierdzeniem dotyczącym zachowania obowiązującej przepisami odległości od jezdni pozostawała jednakże w sprzeczności szerokości chodnika będącego do dyspozycji pieszych. Kolidowało to wyraźnie z realiami ruchu w tym miejscu. Zgodnie bowiem z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, paragraf 44, pkt. 4 (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430), szerokość chodnika odsuniętego od jezdni lub szerokość samodzielnego ciągu pieszego nie powinna być mniejsza niż 1,5 m, a dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do 1,0 m, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.

W tym zaś konkretnym przypadku szerokość chodnika (w najwęższym jego miejscu) rzędu ok. 80 cm była jednak mniejsza od dopuszczalnej wielkości 1,00 m. A poza tym, jeśli uwzględnimy przejazd tamtędy wózków inwalidzkich lub dziecięcych, to nie powinna być ona mniejsza niż 1,5 m. Coś tu zatem ktoś przeoczył… Wnioskujący o zamontowanie przedmiotowych słupków i wydający na to zgodę jakby nie dostrzegli istotnych faktów.

Zdając sobie jednakże sprawę z powagi problemu, jeszcze jesienią ratusz obiecał poprawienie istniejącej w tym miejscu sytuacji. Przewidziano, iż ograniczniki pionowe w chodniku zastąpione zostaną ogranicznikami poziomymi, usytuowanymi już w powierzchni zatoki parkingowej. I słowa dotrzymano.

– Pierwotne słupki blokujące w ciągu chodnika zostały ustawione w celu uniemożliwienia wjeżdżania pojazdów na chodnik wzdłuż zatoki postojowej, zawężając tym samym szerokość przejścia pieszym – tłumaczy Justyna Góźdź. – Zgodnie z deklaracjami, w celu poprawy istniejącej sytuacji, zlokalizowane słupki usunięto, a w zamian zastosowano tzw. odbojniki parkingowe, które umieszczono w nawierzchni zatoki postojowej. Prace w terenie wymagały w pierwszej kolejności opracowania projektu stałej organizacji ruchu, który po uzyskaniu stosownej opinii i zatwierdzeniu przekazano do realizacji.

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Tak było

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

Słupki blokujące usunięto po 4 miesiącach od interwencji. Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy (zdjęcia)

(fot. zdjęcia Leszek Mikrut)

12 komentarzy

 1. poco zasłaniać rejestrację prawidłowo zaparkowanych aut ? Przecież to nie są dane osobowe.

 2. wow ! jest się czym chwalić! extra czas normlanie szok!;/ najpierw wydali kupę kasy na te słupki teraz zlikwidowali też za nie mały pieniądz. Kto miał zarobić zarobił i interes za naszą kasę podatników się kreci!:/ chory system , chore państwo:/

 3. Nie kojarzę, więc czyje to były słupki?

 4. co za bezmozgi, a swoja droga kierowcy zawsze kolami musza do kraweznika dojechac i robi sie pol metra mniej chodznika

  • Też tego pojąć nie mogę. Przed samochodem 1,5 metra wolnego MP, a 0,8m bagażnika kombi na chodniki + hak.

 5. Przepisy przepisami ale ustawieniem tych slupków naruszyliscie inne. Trzeba było myśleć paniusiu przed ustawieniem

  • Do końca szli w zaparte, że jest dobrze, bo wynika to z jednego przepisu. Tylko, że inne przepisy olali całkowicie.

 6. Odbojniki parkingowe zamontowane przez miasto? Nie wierzę że miasto wpadło na taki pomysł patrząc co się dzieje na innych ulicach.

 7. „Chodnik przy ul. Spadochroniarzy stał się szerszy” – kiedy on stał się szerszy? No i w którym miejscu jest szerszy?

  • kłania się logika, skoro słupki ograniczały jego szerokość, dla pieszych był węższy, obecnie jest dla nich szerszy, bo słupki już nie ograniczają swobody ruchu , czego nie rozumiesz? polskich słów?

 8. Przeze mnie rownież te słupki były zgłaszane 2-3 lata temu i nic to nie dało . Tylko nagłosnienie sprawy zmusi urzędników do działania a nie tylko do spychania tematu i mówienia że są prawidłowo zamontowane słupki.