Sobota, 13 kwietnia 202413/04/2024
690 680 960
690 680 960

Skontrolowano wyroby garmażeryjne oferowane luzem w sklepach. Ujawniono sporo nieprawidłowości

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przedstawia wyniki przeprowadzonej w IV kwartale 2023 r. planowej kontroli w zakresie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych oferowanych luzem.

Celem kontroli było sprawdzenie jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych oferowanych luzem, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i wymaganiami, których spełnienie zostało zadeklarowane w oznakowaniu artykułu przez producenta/sprzedającego. Produktami priorytetowymi były wyroby garmażeryjne nadziewane typu uszka, krokiety, pierogi oferowane do sprzedaży bez opakowania.

Kontrola przeprowadzona została na etapie sprzedaży detalicznej w IV kwartale 2023 r. na terenie całego kraju. Skontrolowano 79 sklepów. Różnego rodzaju nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 41 sklepach (tj. 51,9% skontrolowanych).

Cechy organoleptyczne

Kontrola cech organoleptycznych objęła 10 partii wyrobów garmażeryjnych. Zakwestionowano 1 partię pierogów (10% skontrolowanych) z uwagi na pokrycie ich powierzchni olejem, który nie został zadeklarowany w wykazie składników.

Cechy fizykochemiczne

Kontrolą objęto 49 partii wyrobów, z czego zakwestionowano 6 partii (12,2%). Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przede wszystkim obecności w farszu niedeklarowanego surowca mięsnego (drobiowego bądź wieprzowego), braku obecności deklarowanego w składzie surowca drobiowego, a także obecności kwasu sorbowego w pierogach z wiśniami oznakowanych deklaracją „bez konserwantów”.

Znakowanie

W zakresie znakowania sprawdzono 276 partii wyrobów garmażeryjnych, z czego 140 zakwestionowano (50,7%) głównie z uwagi na brak lub niepełne informacje o produkcie, które powinny być udostępniane w miejscu sprzedaży. Ponadto stwierdzono następujące nieprawidłowości:

  • Do produkcji pierogów zastosowano ser sałatkowy, podczas gdy deklarowano użycie sera Feta.
  • Zastosowano niewłaściwą nazwę produktu m.in.: brak doprecyzowania rodzaju użytego surowca mięsnego w nazwie opisowej pierogów i kartaczy; zastosowanie fantazyjnej nazwy środka spożywczego, tj. „pier. na R”, nieoddającej charakteru produktu.
  • W miejscu sprzedaży brakowało wykazu składników wraz z alergenami.
  • Podano niewłaściwy wykaz składników m.in.:

– W składzie krokietów i pierogów nie podano surowców mięsnych tj. drobiu i wieprzowiny, których obecność stwierdzono w badaniach laboratoryjnych.
– Niewłaściwie podano ilościową zawartość farszu tj. „Farsz min. 25%” zamiast podania konkretnej wartości.
– Nie wyróżniono alergenów w składzie.
– Nie podano składu składnika złożonego np. margaryny używanej do ciasta pierogów.
– W składzie krokietów wymieniono „olej” bez określenia rośliny, z której on pochodzi.
– Nie zachowano malejącej kolejności składników ciasta na pierogi czy farszu.

W tym miejscu należy zaznaczyć, że oznakowanie skontrolowanych partii często zawierało jednocześnie kilka niezgodności.

Zastosowane sankcje

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, na podstawie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, inspektorzy wydali 2 decyzje administracyjne nakładające kary pieniężne, a także nałożyli 6 mandatów karnych oraz wydali 11 zaleceń pokontrolnych.

Z uwagi na niezakończone postępowania administracyjne oraz trwające procedury odwoławcze, ostateczna liczba i wielkość zastosowanych sankcji może ulec zmianie.

Chcąc zapewnić ochronę praw i interesów konsumenta, uzasadnione jest prowadzenie dalszych kontroli jakości handlowej wyrobów garmażeryjnych oferowanych do sprzedaży luzem i kontynuowania kontroli w tym zakresie w kolejnych latach.

(Źródło: IJHARS)

11 komentarzy

  1. Artykuł totalnie nic nie wnosi, bez podania nazwy i producenta….

  2. literówka w tytule

  3. A na wileńskiej pleśń z lodówek już domyto ?

  4. Po 10 złoty za kilo to ten naród zje pierogi nie tylko z nieznanym olejem, ale i ze smarem do łożysk. Ludzie o żelaznych żołądkach przyjmą do organizmu i kiełbasę grylową po 12 złoty, i konserwy typu pasztet drobiowy, aby tanio było.

  5. To co by było jakby kontrola była nieplanowana?

  6. Często w restauracji można dostać sałatkę z serem fetopodobnym, mimo że w opisie jest ser feta. Tak samo z masłem. W opisie jest masło czosnkowe a dostajemy chamską margarynę.

Dodaj komentarz

Z kraju