Piątek, 14 czerwca 202414/06/2024
690 680 960
690 680 960

Policjanci z bronią i kolczatkami przy drogach. Czytelnicy pytają, policja wyjaśnia (zdjęcia)

Od godzin porannych otrzymaliśmy kilka informacji, z których wynikało, że przy niektórych drogach na terenie powiatu opolskiego i lubelskiego stoją policjanci z bronią i kolczatkami. Jak się okazuje, mundurowi brali udział w ćwiczeniach, realizując scenariusz zatrzymania sprawców napadu na bank.

– Policjanci przyjęli komunikat o napadzie na bank. Uzbrojeni bandyci zabierając łup uciekli samochodem w kierunku Opola Lubelskiego. Natychmiast w pościg ruszyli policjanci. Rozstawiono posterunek blokadowy. Ostatecznie sprawcy zostają zatrzymani. To scenariusz ćwiczeń dowódczo – sztabowych realizowany przez funkcjonariuszy z opolskiej komendy. Cykliczne ćwiczenia mają doskonalić umiejętności funkcjonariuszy, mobilność jednostki oraz sprawdzić znajomość i zastosowanie policyjnych procedur – wyjaśnia aspirant sztabowy Edyta Żur z Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim.

Policyjne ćwiczenia rozpoczęły się około godziny 10 po zgłoszeniu do dyżurnego opolskiej jednostki informacji o napadzie na bank w Karczmiskach. Ze zgłoszenia wynikało, że do placówki bankowej weszły dwie uzbrojone i zamaskowane osoby, a następnie zabrały pieniądze i uciekły w kierunku Opola Lubelskiego. Dyżurny od razu zarządził działania blokadowe.

Jeden z patroli przekazał informację o podjęciu pościgu za opisywanym samochodem. Na trasie ucieczki kolejny patrol ustawił posterunek blokadowy wykorzystując w tym celu kolczatkę. Chwilę później ucieczka została przerwana. Policjanci zatrzymali dwóch ściganych napastników.

– Takie działanie przewidywał scenariusz ćwiczeń sztabowych w, których uczestniczyli funkcjonariusze z opolskiej komendy Policji. Przeprowadzone pod kierownictwem Komendanta Powiatowego Policji w Opolu Lubelskim nadkom. Leszka Wierzejskiego przedsięwzięcie miało na celu doskonalenie umiejętności praktycznych w dziedzinie organizacji i prowadzenia działań oraz doskonalenie poziomu wyszkolenia ćwiczących – dodaje aspirant sztabowy Edyta Żur.

Po zakończeniu ćwiczeń funkcjonariusze omówili procedury stosowane w trakcie takich działań. Tego tylu ćwiczenia przeprowadzane są cyklicznie i mają na celu doskonalenie umiejętności organizacji działań, mobilność jednostek oraz współpracę pomiędzy funkcjonariuszami, a także praktyczne sprawdzane policyjnych procedur na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych.

Policjanci z bronią i kolczatkami przy drogach. Czytelnicy pytają, policja wyjaśnia (zdjęcia)

Policjanci z bronią i kolczatkami przy drogach. Czytelnicy pytają, policja wyjaśnia (zdjęcia)

Policjanci z bronią i kolczatkami przy drogach. Czytelnicy pytają, policja wyjaśnia (zdjęcia)

(fot. Policja Opole Lubelskie)

Autor: redakcja

27 komentarzy

  1. Te hełmy to mogli by już w policji powymieniać bo to się tylko na zabytek nadaje a nie nosić na głowie.

  2. Nie dziwie się, że się szkolą na takie okoliczności jeszcze pare miesięcy i w tym kraju najbiedniejsi zaczną napadać na banki.

Z kraju