Wtorek, 27 lutego 202427/02/2024
690 680 960
690 680 960

Oświadczenie Ministrów Spraw Wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w sprawie sytuacji dotyczącej bezpieczeństwa na granicy z Białorusią i Rosją

Uwzględniając obawy związane z bezpieczeństwem regionalnym, Ministrowie Spraw Wewnętrznych Polski, Litwy, Łotwy oraz Estonii spotkali się dziś, 28 sierpnia br. w Warszawie, aby wspólnie ocenić bieżącą sytuację dotyczącą bezpieczeństwa na granicy zewnętrznej Unii Europejskiej z Białorusią i Rosją.

Od połowy 2021 roku cztery państwa stoją w obliczu bezprecedensowej presji nielegalnej migracji, wywołanej i sztucznie podtrzymywanej przez reżim białoruski, wyraźnie wspierany przez Rosję. Ten atak hybrydowy poprzedził rozpoczęcie działań wojennych przeciwko Ukrainie. Obecnie szlak sztucznej migracji wiodący przez Białoruś służy Rosji do dalszych prób destabilizacji naszych społeczeństw i całej Unii Europejskiej.

Dzięki zdecydowanym działaniom rządów państw regionu, skutecznie minimalizujemy presję migracyjną i chronimy zewnętrzną granicę UE. Nadal wspólnie monitorujemy sytuację na granicy z Białorusią oraz Rosją i mamy świadomość, że oba te państwa mogą organizować prowokacje graniczne.

Podkreślamy, że działania podejmowane przez Rosję i współpracującą z nią Białoruś traktujemy jako próby intencjonalnej destabilizacji sytuacji w regionie. Deklarujemy z całą stanowczością, że wspólnie będziemy się temu przeciwstawiać. Nasza odpowiedź będzie wspólna, zdecydowana i odpowiednia do bieżącej sytuacji – aż po możliwość dalszej izolacji obu reżimów przez zamknięcie przejść granicznych. Jesteśmy zdeterminowani, by bronić granic demokratycznego świata, pozostawiając dostęp do naszych terytoriów dla opozycjonistów białoruskich.

W związku z tym wzywamy reżim białoruski do usunięcia grupy „Wagnera” z terenów Białorusi, wycofania wszystkich nielegalnych migrantów z terenów przygranicznych i odesłania ich do krajów pochodzenia.

Niniejszym potwierdzamy, że zapewnienie bezpieczeństwa na zewnętrznej granicy UE z Rosją oraz Białorusią to jeden z głównych priorytetów rządów naszych państw. Zaznaczamy, że współpraca między Polską, Litwą, Łotwą i Estonią w tym zakresie jest dla nas ważna i będzie rozwijana.

Mariusz Kamiński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej

Agnė Bilotaitė Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej

Māris Kučinskis Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Łotewskiej

Lauri Läänemets Minister Spraw Wewnętrznych Republiki Estońskiej

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo