Poniedziałek, 15 kwietnia 202415/04/2024
690 680 960
690 680 960

Organizacja pogrzebu krok po kroku

Śmierć bliskiej osoby zawsze jest traumatycznym przeżyciem dla rodziny i przyjaciół zmarłego. Mimo to muszą oni uporać się z formalnościami pogrzebowymi. Nieocenioną pomocą mogą w tym ciężkim okresie służyć zakłady pogrzebowe.

Załatwienie wszystkich spraw związanych ze zgonem może stanowić problem dla pogrążonej w smutku rodziny. Mimo to trzeba ten obowiązek wypełnić, by godnie pożegnać ukochaną osobę. Można wszystko załatwić osobiście, jednak często lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług zakładów pogrzebowych. Najważniejszym zadaniem rodziny zmarłego jest uzyskanie karty zgonu oraz aktu zgonu, na podstawie których będzie można rozpocząć przygotowania do pochówku.

Jakie formalności należy mieć na uwadze przed organizacją pogrzebu?

Pierwszym dokumentem wypisywanym po śmierci jest karta zgonu. Zasady jej wystawienia normuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 roku w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz. U. 1961, nr 39, poz. 202). Zgodnie z tym aktem prawnym kartę zgonu może wypisać lekarz, który został wezwany do nagłego zachorowania. W takiej sytuacji po oględzinach, przeprowadzeniu wywiadu wśród osób mogących podać okoliczności zgonu i wykluczeniu, że śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa, obowiązkiem lekarza jest wystawienie dokumentu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu — kartę wystawia lekarz prowadzący (źródło: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19610390202). Kolejnym dokumentem wymaganym do przygotowania pochówku jest akt zgonu.

Jest on wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego na podstawie:

– karty zgonu,
– dowodu osobistego osoby zmarłej,
– skróconego aktu małżeństwa lub dowodu osobistego współmałżonka,
– w przypadku mężczyzn do 50 roku życia — książeczki wojskowej.

O wydanie aktu zgonu nie musi występować rodzina zmarłego; można to zlecić również zakładowi pogrzebowemu w ramach kompleksowej obsługi pogrzebu. Akt zgonu będzie potrzebny m.in. przy składaniu wniosku o zasiłek pogrzebowy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz tego konieczne będzie udokumentowanie poniesionych w związku z pogrzebem kosztów. Do zasiłku uprawnione są osoby, które opłaciły pochówek, a przysługuje on w przypadku śmierci:

– osoby podlegającej ubezpieczeniu,

– osoby pobierającej emeryturę, zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne,

– członka rodziny osoby ubezpieczonej, pobierającej emeryturę lub rentę.

W jakim stopniu można liczyć na pomoc zakładu pogrzebowego?

Jeżeli załatwienie formalności przerasta nasze możliwości ze względu na przeżywaną żałobę, możemy to zlecić wybranemu zakładowi pogrzebowemu. Kompleksowe przygotowanie pochówku obejmuje w szczególności:

– załatwianie spraw związanych z zasiłkiem pogrzebowym,
– zamieszczenie nekrologów w prasie, druk klepsydr,
– kompletne przygotowanie zmarłego, w tym umycie, uczesanie, ubranie oraz tanatokosmetologię,
– zamówienie wieńców i wiązanek,
– oprawę muzyczną ceremonii,
– transport uczestników pogrzebu.

Pracownicy zakładów pogrzebowych często pomagają również w załatwianiu formalności w kancelarii cmentarnej. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie www.hadeslublin.pl.

Dzięki temu, że organizacją ostatniego pożegnania zajmie się dom pogrzebowy, osoby bliskie zmarłemu mogą w spokoju przeżywać rozstanie i czas żałoby.

2014-11-07 15:00:30
(fot. RSS)

Jeden komentarz

  1. I znowu artykuł sponsorowany. dajcie nagłówek reklama i będzie w porządku

Z kraju