Piątek, 19 kwietnia 202419/04/2024
690 680 960
690 680 960

Od poniedziałku zmiana organizacji ruchu na rondzie im. Honorowych Krwiodawców i Al. Racławickich

Od poniedziałku (28 czerwca) nastąpi zmiana organizacji ruchu na rondzie im. Honorowych Krwiodawców, która potrwa do 2 lipca. Od 30 czerwca do 2 lipca drogowcy zamkną Al. Racławickie, na odcinku od jednostki wojskowej do ul. Spadochroniarzy wraz z ul. Puławską.

I etap zakłada prace na północno-zachodniej części ronda i zamknięcie wylotu al. Warszawskiej oraz wlotu al. Sikorskiego. Ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku w relacji: wlot al. Warszawska – wylot Al. Racławickie, wlot al. Kraśnicka – wylot al. Sikorskiego. Kierowcy będą korzystać z istniejących już przewiązek o nawierzchni bitumicznej na wyspach dzielących znajdujących się na al. Kraśnickiej i al. Sikorskiego oraz za wyspą na Al. Racławickich i al. Warszawskiej. Bez zmian zachowany pozostanie prawoskręt dla kierunku Al. Racławickie – al. Sikorskiego oraz al. Warszawska – al. Kraśnicka. Dojazd do ul. Żołnierskiej od al. Warszawskiej zostanie zamknięty i skierowany na al. Sikorskiego. Ruch kołowy na tej części ronda drogowcy przywrócą 30 czerwca i tego samego dnia rozpocznie się kolejny etap prac.

II etap (od 30 czerwca) przewiduje prace na południowo-zachodniej części ronda i zamknięcie wylotu al. Kraśnickiej oraz wlotu al. Warszawskiej. Ruch pojazdów odbywać się będzie dwukierunkowo, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku w relacji: wlot al. Kraśnicka – wylot al. Sikorskiego, wlot Al. Racławickie – wylot al. Warszawska. Przejazd umożliwią zastosowane przewiązki o nawierzchni bitumicznej na wyspach dzielących zlokalizowanych na al. Kraśnickiej i al. Sikorskiego oraz za wyspą na Al. Racławickich. Ruch kołowy na tej części ronda zostanie przywrócony 2 lipca.

Powyższe zmiany w organizacji ruchu są niezbędne w celu wykonania ostatniej warstwy ścieralnej na rondzie, co zakończy prace drogowe na tej części inwestycji. Na rondzie realizowane będą jeszcze prace związane z zielenią i oznakowaniem poziomym.

Zamknięcie Al. Racławickich

Jednocześnie, od 30 czerwca do 2 lipca drogowcy zamkną Al. Racławickie, na odcinku od jednostki wojskowej do ul. Spadochroniarzy wraz z ul. Puławską. Ruch odbywać się będzie w zależności od postępu prac naprzemiennie – raz na północnej części następnie na południowej części Al. Racławickich, w obu kierunkach po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Ul. Puławska zostanie otwarta niezwłocznie po wykonaniu warstwy wiążącej.

Aktualnie poziom zaawansowania prac przy przebudowie Al. Racławickich wynosi 90%, a ich wartość to 91 mln zł. Termin zakończenia inwestycji, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy, upływa 11 sierpnia br. Do wykonania pozostała podbudowa i warstwa wiążąca na połowie jezdni przy wieży ciśnień, ul. Puławskiej oraz połowie ul. Sowińskiego. Na starej ul. Poniatowskiego wykonano 2/3 nowej nawierzchni do warstwy wiążącej. Stan wykonania ścieżek to 90%.

Do końca miesiąca prace w zakresie warstwy wiążącej i ścieżek rowerowych powinny zostać zakończone. Z kolei na ul. Lipowej pozostał do wykonania jeden pas ruchu od ul. Ofiar Katynia do wysokości cmentarza.

Nowa nawierzchnia na ul. Poniatowskiego

Ponadto, Miasto wystąpiło o zgodę do PARP o rozszerzenie zakresu projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” i uznanie wydatków za koszty kwalifikowane w projekcie. Oczekujemy obecnie na rozpatrzenie złożonego wniosku. Rozszerzenie projektu zakłada przebudowę jezdni wiaduktu i łącznic na węźle ul. Poniatowskiego, graniczącego bezpośrednio z realizowaną inwestycją na Al. Racławickich. Stąd włączenie tego zadania w zakres projektu wydaje się zasadne. Na wczorajszej (24 czerwca) sesji Rady Miasta podjęto uchwałę zmian w budżecie, która uwzględnia zwiększenie środków o 1 mln zł na te prace drogowe.

Wymiana nawierzchni jezdni na odcinku około 300 m wraz z łącznicami poprawi bezpieczeństwo i komfort ruchu drogowego. Na wspomnianym odcinku oraz trzech łącznicach zostanie sfrezowana stara nawierzchnia i położona nowa. Prace obejmą łącznie ponad 8,6 tys. m2 nawierzchni. Wykonanie tych prac sprawi, że cały węzeł Poniatowskiego będzie miał odnowioną nawierzchnię. Zakłada się, że zakończenie prac na węźle nastąpi w tym samym terminie, co sfinalizowanie przebudowy Al. Racławickich.

(fot. lublin112.pl)

2 komentarze

  1. Zaraz, zaraz. czy przypadkiem wykonawca robót nie ma w kontrakcie pozostawienia po sobie nawierzchni dróg, które wykorzystywał do dojazdu, w stanie zastanym?
    Skoro ciężki sprzęt dobił Poniatowskiego i dojazdy, to dlaczego koszt przywrócenia dobrego stanu ma spocząć na mieście?
    Przetarg wygrała rzetelna firma, czy przedszkolaki nie mające pojęcia, w co się bawią? Pierwszy raz robią i nie wiedzieli, że nawierzchnia na drogach dojazdowych się popsuje?

  2. To tam jest jeszcze jakieś wojsko?

Z kraju