Czwartek, 22 lutego 202422/02/2024
690 680 960
690 680 960

Nadchodzące utrudnienia w ruchu na niektórych ulicach Lublina

Po niedzieli na kilku ulicach Lublina kierowców i pieszych czekają utrudnienia w ruchu. Jedne dotyczą ulicy Pogodnej, zaś drugie rejonu ronda im. Honorowych Krwiodawców.

W dniach 12-16 lipca na ul. Pogodnej, na odcinku od ul. Krańcowej do ul. Grabskiego oraz w rejonie ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, będą prowadzone prace związane z remontem kanalizacji sanitarnej. Prace prowadzone będą od godz. 8.00 do godzin popołudniowych. Utrudnienia drogowe będą polegały na zwężeniu jezdni w rejonie prowadzonych prac i wygrodzeniu włazów studni kanalizacyjnych.

We wtorek 13 lipca zostaną wprowadzone kolejne zmiany w organizacji ruchu na rondzie Honorowych Krwiodawców. W tym czasie drogowcy wykonają ostatnią warstwę ścieralną nawierzchni.

W godzinach porannych rozpocznie się III etap prac, który obejmuje północno-wschodnią część ronda. W związku z tym zamknięty zostanie wlot Al. Racławickich oraz wylot al. Sikorskiego z ronda oraz lewa strona jezdni Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Sowińskiego.

Ruch na rondzie odbywać się będzie dwukierunkowo po jednym pasie ruchu w każdym kierunku w relacji wlot al. Warszawska – wylot Al. Racławickie, wlot al. Sikorskiego – wylot al. Kraśnicka z zastosowaniem przewiązek o nawierzchni bitumicznej na wyspach dzielących na al. Kraśnickiej i al. Sikorskiego oraz za wyspą na al. Warszawskiej. Bez zmian zachowany zostanie skręt w prawo z al. Kraśnickiej w Al. Racławickie. W ciągu Al. Racławickich ruch pojazdów skierowany zostanie na prawą połówkę jezdni i odbywać się będzie dwukierunkowo po jednym pasie ruchu w każdym kierunku.

Natomiast w czwartek 15 lipca drogowcy zamkną wloty ulic Puławskiej, Legionowej i Głowackiego do Al. Racławickich. Zmieniona pozostaje lokalizacja przystanku na al. Sikorskiego – nadal będzie znajdował się za przejściem dla pieszych za wjazdem na osiedle. W zależności od etapu prac, następować będzie okresowe wyłączanie poszczególnych przystanków komunikacji miejskiej w rejonie przebudowy. O terminach zmian ZTM w Lublinie będzie informować na bieżąco. Ruch pieszych na przejściach zostanie wstrzymany jedynie w czasie trwania w ich rejonie prac drogowych.

Na wszystkich wymienionych odcinkach ruch będzie przywrócony w godzinach porannych w piątek 16 lipca.

(fot. lublin112.pl)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo