Sobota, 18 maja 202418/05/2024
690 680 960
690 680 960

Na tej ulicy ma powstać „strefa ruchu uspokojonego”. Będą dodatkowe ograniczenia prędkości i nie tylko

Mieszkańcy wskazują, że kierowcy jeżdżą zbyt szybko, w wyniku czego piesi na przejściach nie czują się bezpiecznie. Apelują o wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. Wiadomo już, że są one właśnie szykowane.

Trwają działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na ul. Głuskiej w Lublinie. Chodzi dokładnie o odcinek od ul. Wygodnej do ul. Parafialnej, czyli tzw. centrum dzielnicy. Jak wskazuje radny Piotr Choduń, ulica ta jest szczególnie niebezpieczna ze względu na duże natężenie ruchu. Mieszkańcy wyjaśniają zaś, że wielu kierowców nie przestrzega ograniczeń prędkości jak też nie zachowuje ostrożności przy przejściach dla pieszych. A tych ostatnich jest tam kilka.

W ubiegłym miesiącu radny skierował do prezydenta Lublina interpelację w tej sprawie. Zaproponował, aby przy przejściach dla pieszych zamontować wyświetlacze prędkości, takie jakie znajdują się m.in. przy al. Witosa i ul. Krańcowej. Rozważał też zastosowanie progów zwalniających, jednak te, jak sam wskazał, nie wchodzą w grę z uwagi na fakt, iż kursują tam pojazdy komunikacji miejskiej. Do tego mowa jest o dodatkowym, czerwonym oznakowaniu przejść dla pieszych.

Wiadomo już jednak, że na wskazanym odcinku nastąpią zmiany w postaci utworzenia strefy ruchu uspokojonego. Koncepcję opracowuje właśnie Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Lublin. W rejonie przejść dla pieszych zamontowane mają zostać lampy ostrzegawcze, pojawi się strefowe ograniczenie prędkości do 30 km/h a także inne elementy „miasteczka holenderskiego”, które utrudniają niebezpieczne
poruszanie się po drogach.

Zastępca Prezydenta Lublina Artur Szymczyk wyjaśnia, iż część planowanych rozwiązań zostało już omówionych z Radą Dzielnicy Głusk. Docelowe rozwiązania zostaną przedstawione w okresie wiosennym celem przeprowadzenia konsultacji z przedstawicielami mieszkańców.

43 komentarze

  1. Stan zdrowia Frania ciągle się pogarsza

  2. Mam prośbę do refakcji zajmijcie się szkołą SP47 – klasa 8 nie ma języka polskiego od 2 miesięcy bo nauczyciel jest na zwolnieniu (normalna sprawa) a za 2 miesiące egzaminy dyrekcja ma to w du….e a rodziców już krew zalewa mnie też bo jestem rodzicem.

    • Dokładnie redakcjo. W tej szkole dzieją się cyrki. Dyrekcja …. szkoda i brak słów.

  3. Jestem ciekawy ilu mieszkańców Głuskiej przestrzega ograniczenia do 30km/h na Sachsów….

    A może Pan Radny się pochwali, co zrobił, by chronić ulicę Sachsów na czas remontu ul. Zorza? Bo jak tak dalej pójdzie, to Sachsów za chwilę przy takim natężeniu ruchu będzie wyglądać jak Zorza obecnie. (czyli tak jak przed budową kanalizacji będzie krajobraz księżycowy…)

Dodaj komentarz