Poniedziałek, 22 kwietnia 202422/04/2024
690 680 960
690 680 960

Most w ciągu ul. Żeglarskiej przechodzi odbiory techniczne. Ile jeszcze poczekamy na oficjalne otwarcie? (zdjęcia)

Na ulicy Żeglarskiej w Lublinie wykonawca zakończył prace budowlane związane z budową nowego mostu, a Miasto rozpoczęło proces przeprowadzania odbiorów technicznych. Kolejnym etapem będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nowej przeprawy nad rzeką Bystrzycą oraz jej otwarcie dla użytkowników.

– Etap odbiorów finalizuje wykonane prace przy budowie nowego mostu. Już niedługo mieszkańcy skorzystają z nowej infrastruktury, będziemy się starali jak najszybciej oddać obiekt do użytkowania. Konieczne jest jednak zakończeniu etapu odbiorów i uzyskanie wszelkich pozwoleń. Liczymy na to, że nowym mostem pojedziemy jeszcze w maju. Zakończona inwestycja umożliwi bezpieczniejsze poruszanie się pieszym, rowerzystom i kierowcom, jak również dopełni funkcjonalnie istniejący w tej części miasta węzeł przesiadkowy – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Wykonawca zakończył prace drogowe, co umożliwi rozpoczęcie odbiorów, które potrwają do jutra, czyli do 26 kwietnia. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie procedury kontroli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jego zadaniem będzie sprawdzenie, czy obiekt został zbudowany zgodnie z dokumentacją oraz czy spełnia wymagane normy i parametry. Na przeprowadzenie tych czynności Inspektor będzie miał około trzech tygodni. Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, ruch kołowy i pieszy zostaną wprowadzone na nowy most.

Najpierw drogowcy rozebrali stary most, a w tym samym miejscu wybudowali nowy, który jest większy od poprzedniego. Nowy most ma ponad 50 metrów długości i 19,4 metra szerokości, a szerokość jezdni wynosi 8 metrów. Jest to obiekt jednoprzęsłowy z wzmocnieniem w formie podwieszenia, a połączenie z nasypem drogowym zaprojektowano za pomocą przyczółków żelbetowych. Elementy wyposażenia z betonu wykonano w kolorystyce materiału naturalnego, natomiast deski gzymsowe i balustrady pomalowano na zielono. Do budowy mostu drogowcy zużyli 160 ton stali zbrojeniowej.

Oprócz robót związanych z mostem, inwestycja obejmowała również przebudowę odcinka ulicy Żeglarskiej – od nowego węzła do skrzyżowania z ulicami Bryńskiego i Słomkowskiego, wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia, chodnika, drogi rowerowej oraz dwóch zatok autobusowych z wiatami przystankowymi. W ramach inwestycji zmieniono również przebieg ścieżki rowerowej znajdującej się pod mostem oraz dokonano regulacji koryta rzeki oraz nasadzeń drzew i krzewów.

Pod koniec marca przeprowadzono próby obciążeniowe nowego mostu. Drogowcy użyli sześciu samochodów ciężarowych o masie całkowitej 32 tony każdy, co daje łączną masę blisko 200 ton, aby sprawdzić stabilność i wytrzymałość nowej przeprawy nad rzeką Bystrzycą. Testy polegały na badaniach statycznych i dynamicznych, w trakcie których samochody poruszały się z prędkością od 10 km/h do maksymalnej prędkości dozwolonej, zwiększanej co 20 km/h. Podczas badań dokonano pomiarów ugięć przęseł i osiadania podpór. Przeprowadzone badania są ważnym elementem kontroli inwestycji tego rodzaju. Po wykonanych badaniach okazało się, że nowy most spełnia wszystkie normy.

Generalnym wykonawcą robót była spółka Primost Południe z siedzibą w Będzinie. Wartość zadania wynosi około 37 mln zł. Inwestycja to komponent projektu unijnego pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”, dzięki czemu 31,5 mln zł stanowią środki europejskie. Most w ciągu ul. Żeglarskiej stanowi jeden ze 115 obiektów mostowych na terenie miasta.

Most w ciągu ul. Żeglarskiej przechodzi odbiory techniczne. Ile jeszcze poczekamy na oficjalne otwarcie? (zdjęcia)

Most w ciągu ul. Żeglarskiej przechodzi odbiory techniczne. Ile jeszcze poczekamy na oficjalne otwarcie? (zdjęcia)

Most w ciągu ul. Żeglarskiej przechodzi odbiory techniczne. Ile jeszcze poczekamy na oficjalne otwarcie? (zdjęcia)

Most w ciągu ul. Żeglarskiej przechodzi odbiory techniczne. Ile jeszcze poczekamy na oficjalne otwarcie? (zdjęcia)

Most w ciągu ul. Żeglarskiej przechodzi odbiory techniczne. Ile jeszcze poczekamy na oficjalne otwarcie? (zdjęcia)

Most w ciągu ul. Żeglarskiej przechodzi odbiory techniczne. Ile jeszcze poczekamy na oficjalne otwarcie? (zdjęcia)

(fot. UM Lublin)

26 komentarzy

  1. Czyli jest szansa że po wakacjach, most oddadzą do użytku, tylko którego roku. Żałosne to wszystko.

  2. Habemus Parapampam

    Autobusy i tak już po nim jeżdżą od dobrych kilku(nastu) dni, bo nie miałyby gdzie zawrócić to będą wciskać ciemnotę o potrzebnych jakiś 2-3 tygodniach na odbiory końcowe…. jak nic musza się zgrać terminy dla wszystkich klech, urzędasów i innych miejskich (bez)radnych.

  3. Powiatory Inspektor Nadzoru budowlanego przez 3 tygodnie będzie sprawdzał prawidłowość budowy linijką szkolną ?

  4. Lublin wspaniałe miasto inspiracji, stolica młodzieży, raj urzędników i watykańczyków. Przy Wrocławiu to już dziura w dziurze. Niestety… Gdyby taki Golden Gate budowali w takim tempi i kosztach to może byłaby już połowa.

  5. To jakieś wolne żart zgłasza się inwestycje do odbioru a dokumentacja niepełna.

Z kraju