Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

Lublin na 1. miejscu w Rankingu Miast Zielonych „Forbesa”

W najnowszym Rankingu Miast Zielonych „Forbesa” Miasto Lublin otrzymało 1. miejsce. Zostało docenione za wkład finansowy i zaangażowanie w tworzenie zielonych przestrzeni dla mieszkańców.

Ranking Miast Zielonych „Forbesa” powstał w oparciu o wyniki badań ankietowych, a także analizę wydatków i inwestycji w miejską zieleń, ochronę powietrza oraz działania na rzecz zrównoważonych form transportu. W zestawieniu Lublin łącznie otrzymał 82 punkty. Kwota, którą Lublin wydał na utrzymanie zieleni w 2020 roku wyniosła 42 mln zł, na co w dużym stopniu złożyły się wydatki na rewitalizację Parku Ludowego.

Dbałość o miejską zieleń nie została jednak ograniczona tylko do wielkich inwestycji – w Rankingu Miast Zielonych brane były pod uwagę wszystkie aspekty, które wiążą się z ekologizacją przestrzeni. W ten sposób doceniono projekt „Tu kosimy rzadziej”, polegający na miejscowym ograniczaniu koszenia i oczekiwaniu na rozrost naturalnych łąk kwietnych, co jest jednym ze sposobów tworzenia enklaw bioróżnorodności.

– Bardzo się cieszę, że tak prestiżowy magazyn docenił nasze działania i projekty prośrodowiskowe, w tym ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne na rzecz rewitalizacji i przywrócenia mieszkańcom Parku Ludowego. Za dwa miesiące minie rok, kiedy Lublin zyskał nową, zieloną przestrzeń do rekreacji. Jej ciepłe przyjęcie przez mieszkańców pokazuje, że było to oczekiwane i bardzo potrzebne przedsięwzięcie. Pierwsze miejsce Lublina w rankingu to dowód na to, że są możliwe duże projekty infrastrukturalne na rzecz poprawy jakości życia w mieście, przy jednoczesnym zachowaniu idei zrównoważonego rozwoju – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ocena dotyczyła także obszarów bardziej odległych od drzewostanu i zieleni, jak transport publiczny, a właściwie jego transformacja w kierunku rozwiązań bezemisyjnych.

W rankingu czytamy: „Lublin inwestuje nie tylko w wymianę autobusów napędzanych silnikiem spalinowym, ale także w trolejbusy i jest liderem elektromobilnej rewolucji, jaka odbywa się w polskich miastach. Dlatego chociaż ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych na samorządy nakłada w tym roku konieczność posiadania 5 proc. udziału autobusów elektrycznych w całej flocie, to Lublin z dużym zapasem sięgnął tego pułapu, bo już teraz 30 proc. pojazdów jest zasilanych bateriami. To wynik, który stawia Lublin w ścisłej czołówce w całej Europie”.

„Forbes” docenił także budowę w Lublinie nowego dworca o zasięgu metropolitalnym. Ta kluczowa dla Lublina inwestycja ma wymiar nie tylko transportowy, ale i ekologiczny. Magazyn wskazuje na ekologiczne technologie, które zostaną zastosowane przy realizacji projektu, jak odzyskiwanie wód opadowych, wykorzystanie energii słonecznej czy tworzenie zielonych dachów.

(fot. zwiedzajlubelskie.pl)

14 komentarzy

  1. Nie bój, nie bój, wytną ci.

  2. Czechowskie Górki

    Górki się śmieją

Wiadomości z info112