Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

List otwarty TLP do organizatorów protestów rolniczych

Prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” Maciej Wroński wystosował list otwarty do organizatorów protestów rolniczych. Oto jego treść.

Szanowni Państwo,

Nawiązując do zapowiedzianej w środkach masowego przekazu blokady polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Świecku w dniach od 25 lutego do 20 marca br., zwracam się do Was w imieniu Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska” z prośbą o odstąpienie od tej akcji protestacyjnej.

Branża transportu drogowego i wiele innych środowisk gospodarczych, w które bezpośrednio uderza zbyt szybka i agresywna unijna polityka klimatyczna, z dużą życzliwością obserwują masowe wystąpienia rolników skierowane przeciwko tej polityce. Ta życzliwość wynika z faktu, że realizacja celów klimatycznych w transporcie drogowym, nad którymi toczą się obecnie prace w Parlamencie Europejskim i w Radzie Unii Europejskiej, wymagać będzie zainwestowania przez wszystkich polskich przewoźników drogowych, tylko przez najbliższe 5 lat, około 81 mld euro. Nie trzeba przy tym dodawać, że jako branża nie dysponujemy zdolnością finansową pozwalającą wykonać tego co planują dla nas obecne władze Unii Europejskiej i pozbawieni jesteśmy (od zawsze) jakiejkolwiek pomocy finansowej ze strony władz publicznych.

Na dodatek nikt z władz Unii Europejskiej i polskich władz nie brał nigdy pod uwagę głosu przewoźników drogowych na temat konsekwencji obecnej unijnej polityki klimatycznej, słuchając jedynie lobbystów działających na rzecz elektryfikacji transportu drogowego. W szczególności nigdy nie konsultowali z nami swojego stanowiska w tej sprawie (i nie robią do tej pory) polscy europarlamentarzyści, polscy komisarze i polscy urzędnicy pracujący w ramach unijnych struktur nad projektami dotyczących nas aktów prawnych, które wchodzą w skład Pakietu Fit for 55. Dlatego też rozumiemy Waszą determinację.

Niemniej Wasze protesty nie mogą być zagrożeniem dla egzystencji innych polskich przedsiębiorców oraz nie mogą zagrażać całej gospodarce narodowej. Czym innym są bowiem ograniczone czasowo blokady dróg, manifestacje w miastach będących siedzibą władz centralnych i wojewódzkich, blokowanie urzędów, a czym innym zapowiadana miesięczna blokada jednego z głównych przejść granicznych, przez które odbywa się polska wymiana towarowa z największymi naszymi partnerami handlowymi w Unii Europejskiej.

Chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że wartość rocznego polskiego eksportu przewożonego przez polsko-niemieckie drogowe przejścia graniczne do Niemiec i dalej do innych krajów zachodniej Europy, wynosi około 131 miliardów euro. Czyli miesięcznie około 11 miliardów euro. Od tego eksportu uzależniona jest bezpośrednio znaczna część polskiej gospodarki narodowej, produkujący na eksport i wykonujący usługi związane z tym eksportem przedsiębiorcy, a także ich pracownicy, a pośrednio całe nasze społeczeństwo.

Z kolei dla samej tylko naszej branży transportu drogowego, granica polsko-niemiecka ma szczególne znaczenie, gdyż ponad 40% polskiej międzynarodowej pracy przewozowej związane jest z rynkiem niemieckim. Blokada jednego z głównych polsko-niemieckich drogowych przejść granicznych nałoży się na najtrudniejszą od 20 lat sytuację na rynku przewozowym i tym samym przyśpieszy upadłość setek rodzinnych polskich firm transportowych.

Przy marżach w transporcie drogowym wynoszących co najwyżej 1-2 eurocenty na kilometrze, nie jesteśmy w stanie wydłużać (w celu objazdu zablokowanego przejścia) tras zakontraktowanych przewozów lub ponosić dodatkowych kosztów przestoju na pozostałych, obciążonych dodatkowym natężeniem ruchu przejściach granicznych.

Dlatego też proszę Was, abyście w imię solidarności z innymi środowiskami gospodarczymi oraz w imię interesu polskiej gospodarki narodowej, odstąpili od długoterminowych blokad na polsko-unijnych drogowych przejściach granicznych oraz na drogach leżących w korytarzach sieci TEN-T.

Źródło informacji: Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”

5 komentarzy

  1. Ty który napisałaś ten list podaj swoje imię i nazwisko. I pokaż swoją mo…dę publicznie.

  2. Gdzie była branża transportowa, gdy samochodami rozjeżdżały sie po Polsce ukraińskie zboża w olbrzymich ilościach? Wielu polskich przewoźników transportowało ukrainskie towary, nie myśląc w ogóle o tym że działają na szkodę naszą-rolników i polskich obywateli, bogacąc się na cudzej krzywdzie

  3. Nie Wszyscy Przewoźnicy Są to są Sitwy z Organizowane To judasze to Oni Zwożą Milliony towaru Za Grosze To spółki PSL KO Parti Hamowania Zorganizowane grupy Przestępców Gangi przez 3 miesiące To Tyle Towaru przemycone to PIS przez 8 lat Rządu nie było Tyle Towaru przemycone To jest Niemożliwa odprawy celnej Sanitarnych tak szybkich Odpraw Jak Towar zworzony za grosze które są Sprzedawane 300% Zyskiem Śmiercionośnym Towarem To Budce Tej To jest Towar Nie Szkodliwy Jak Kopertowe Tuska Wybory Polska Praworządność to Gangi Przemytu Rozpizudziaj Państwa Polskiego Teraz Drugiego Takiego Kraju nie ma Skorumpowanego w Europie

  4. Ty masz coś wspólnego z transportem chyba nie jest takie powiedzenie nie popierasz to nie przeszkadzaj bo transport tak jak rolnictwo ostatni oddech łapie dzięki waszej polityce co wy za transport jesteście chyba ten wyjęty z zielonego ładu samoloty i samochodu bogaczy tego świata

  5. Brawo transportowcy. Może Wasz aple trafi do tych pustych głów zaślepionych „pseudorolników”. Jak widać liczą się tylko oni i nikt więcej.

Dodaj komentarz

Z kraju