Czwartek, 13 czerwca 202413/06/2024
690 680 960
690 680 960

Kolejne podejście do rozbudowy trasy między Gorajcem a Szczebrzeszynem. Droga ta połączy dwie ekspresówki

Ogłoszony w 2021 roku przetarg na przebudowę kolejnego odcinka drogi krajowej nr 74 został unieważniony. Po raz kolejny ruszyło poszukiwanie wykonawcy inwestycji.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad po raz kolejny ogłosiła przetarg na przebudowę trasy między Gorajcem a Szczebrzeszynem. Na realizację tej inwestycji od lat czekają kierowcy oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Wszystko dlatego, że ten odcinek drogi krajowej nr 74 nie jest przystosowany do większych pojazdów. Ciężarówki o masie powyżej 8 ton muszą jeździć drogami wojewódzkimi przez Biłgoraj i Zwierzyniec.

Poprzednie postępowanie ogłoszono w 2021 roku. Wpłynęły trzy oferty. Konsorcjum firm Rubau i Poltores wyceniło swoje prace na 91,2 mln zł, Strabag zażądał 115,4 mln zł, a konsorcjum Mota-Engil i PBI Infrastruktura 116,6 mln zł. Każda z nich została jednak odrzucona z uwagi m.in. na niezgodność z warunkami zamówienia, rażąco niską cenę oraz niewyrażenie zgody na wydłużenie terminu związania z ofertą.

Tym razem drogowcy liczą, że przetarg uda się rozstrzygnąć i prace będą mogły w końcu ruszyć. Inwestycja realizowana będzie w systemie tradycyjnym na podstawie wydanej w 2021 r. przez Wojewodę Lubelskiego Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, podpisanie umowy z wykonawcą odbędzie się w czwartym kwartale br.

Trasa będzie rozbudowana na odcinku ok. 8,7 km, a na fragmencie ok. 1,6 km wyremontowana. Odcinek przewidziany do rozbudowy rozpoczyna się na połączeniu z planowaną obwodnicą Gorajca, a kończy w okolicach przyszłej obwodnicy Szczebrzeszyna. Wymieniona zostanie nawierzchnia i wzmocniona jej konstrukcja. Powstaną bezpieczne, doświetlone przejścia dla pieszych z azylami, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, do tego dochodzą chodniki, zatoki autobusowe oraz zjazdy do posesji. W samym Szczebrzeszynie, od wjazdu do miasta do skrzyżowania z ul. Jana III Sobieskiego, trasa uzyska nową równą nawierzchnię.

Droga krajowa nr 74 połączy dwie trasy szybkiego ruchu: S19 z przyszłą S17. Do tej pory przebudowany został odcinek między Frampolem a Gorajcem oraz kilka fragmentów na wschód od Zamościa. Powstały też obwodnice Frampola i Hrubieszowa. GDDKiA podpisała niedawno również umowy na budowę obwodnicy Dzwoli wraz z przebudową trasy od końca przyszłej obwodnicy Janowa Lubelskiego do Frampola, a także na budowę obwodnicy Gorajca. W planie są także obwodnice: Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna i Zamościa.

Kolejne podejście do rozbudowy trasy między Gorajcem a Szczebrzeszynem. Droga ta połączy dwie ekspresówki

(fot. GDDKiA)

Jeden komentarz

  1. Philutek wyborowy

    Droga ta połączy dwie ekspresówki. Dobry pomysł na organizowanie objazdów, jakby strażacy z byle powodu znów chcieli zablokować, którąś z ekspresówek na dłużej niż standardowe 3 godziny.

Z kraju