Niedziela, 03 marca 202403/03/2024
690 680 960
690 680 960

Dzieci i uczniowie z Ukrainy przyjmowani są do lubelskich przedszkoli i szkół podstawowych

Jak informuje Miasto Lublin, zainteresowane edukacją dzieci i uczniowie z Ukrainy przyjmowani są do lubelskich przedszkoli i szkół podstawowych ogólnodostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania, w przypadku szkół ponadpodstawowych, do szkoły umożliwiającej naukę zgodnie z rozpoczętym profilem kształcenia i są dołączani do klas/grup już funkcjonujących, do których uczęszczają polscy uczniowie.

W celu zapisania dziecka do szkoły/przedszkola należy złożyć wniosek o przyjęcie oraz okazać dokumenty potwierdzające dane osobowe, np. paszport, akt urodzenia, w przypadku przyjęcia do szkoły, w miarę możliwości, również dokument potwierdzający etap edukacji (świadectwo, zaświadczenie). Jeżeli takiego dokumentu nie ma, należy napisać oświadczenie o sumie ukończenia lat nauki ze wskazaniem placówki, do której uczeń uczęszczał.

Do przedszkoli i szkół działających na terenie miasta Lublin, przed dniem 24 lutego b.r., uczęszczały 843 osoby z Ukrainy, w tym do szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin – 396 (przedszkola – 25, szkoły podstawowe – 256, licea ogólnokształcące – 31, szkoły zawodowe – 84), do jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jst – 447. Obecnie liczba ta sukcesywnie rośnie.

W okresie od dnia 24 lutego do 10 marca (na godz. 8.00) miejskie przedszkola i szkoły przyjęły 376 wychowanków i uczniów z Ukrainy, w tym: do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 55,do szkół podstawowych – 307, do LO – 12, do techników – 2.

Edukacja uczniów z Ukrainy odbywa się w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uregulowana jest w art. 165 ustawy Prawo oświatowe oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2020r. poz. 1283).

Osoby, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do: dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły, mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.

Wydział Oświaty i Wychowania wspólnie z LSCDN rozpocznie w następnym tygodniu organizację kursów z języka polskiego dla uchodźców (osób dorosłych). Dodatkowe informacje dotyczące edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy można uzyskać w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466 39 00.

(fot. lublin112.pl)

12 komentarzy

 1. Szczepić szczepić i jeszcze raz szczepić !!!

 2. Sami na siebie bat pleciemy.

 3. Wkurza mnie to w Warszawie już Ukraińcy koczowali na dworcu bo nie było miejsc noclegowych , teraz sytuacja w Lublinie taka sama. Tyłu jest bogatych ludzi mają po kilka mieszkań i wynajmują. Mogą przecież dać Ukraiński rodzinom. Rząd umożliwił pobyt wszystkim ale to nie znaczy że ludzie nie muszą się dzielić szczególnie Ci dobrze sytuowani.

  • Babcia emerytka

   Olu, przenieś się do pokoju rodziców, a swój oddaj potrzebującej matce z dzieckiem (nawet), a potem zachęcaj do naśladownictwa, a nie pchaj ich na siłę tak gdzie ich nie tylko nie kochają, ale nawet nie chcą
   Ja np. nie zlikwiduję kapliczki w moim pokoiku służącej mi do gorliwych modlitw o pokój, i nie przyjmę na to miejsce „sióstr” i „braci” w Chrystusie.
   I tak mi dopomóż Bóg (tak jak posłom jak przy głosowaniu w Sejmie).

 4. Nigdy więcej wojnie !!!

  Ola ty lepiej rozporządzają swoim majątkiem a nie dajesz wskazówki kto co ma robić … Niech każdy co rozdaje nie swoje pomyślał trochę głową a nie poprawnością polityczną…

 5. pod każdym artykułem to piszesz ruski trolu!

 6. Blokujcie możliwość komentowania.

 7. Bogaci uciekają biedni bronią kraju.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo