Piątek, 14 czerwca 202414/06/2024
690 680 960
690 680 960

Drogi w regionie przejezdne. Miejscami może zalegać błoto pośniegowe

Drogi krajowe w woj. lubelskim są czarne i mokre, nie ma problemów z przejezdnością. Z kolei na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich może zalegać błoto pośniegowe. Nieco gorsze warunki do jazdy panują na niektórych odcinkach dróg lokalnych.

Na drogach krajowych w regionie nie ma problem z przejezdnością. Nawierzchnie jezdni są czarne i mokre. Podobna sytuacja panuje na drogach wojewódzkich.

Dzięki nocnej i porannej pracy 40 sztuk piaskarek i solarek na większości dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich występuje czarna nawierzchnia.

Jedynie w centralnej części województwa, na drogach nr 829 od Łęcznej do DK12, nr 834 od Niedrzwicy Dużej do Starej Wsi Drugiej, nr 835 od Głuska do Huty Turobińskiej, nr 836 od Piask do Bychawy, nr 837 od Piask do Żółkiewki, nr 838 od miejscowości Głębokie do Fajsławic, nr 842 od DK19 do Krasnegostawu oraz na DW nr 846 od miejscowości Małochwiej Duży do Kraśniczyna kierowcy mogą jeszcze lokalnie spotkać błoto pośniegowe.

Obecnie na drogach wojewódzkich pracuje jeszcze około 5 sztuk sprzętu do zimowego utrzymania dróg, których zadaniem jest zwalczanie śliskości zimowej oraz usunięcie błota pośniegowego między innymi na tych odcinkach dróg.

Nieco gorsze warunki do jazdy mogą panować na drogach lokalnych, gdzie zalega jeszcze warstwa śniegu oraz błota pośniegowego.

(fot. lublin112.pl)

Autor: redakcja

Komentarze wyłączone