Wtorek, 21 maja 202421/05/2024
690 680 960
690 680 960

Cztery nowe ogniska koronawirusa w woj. lubelskim. Trzy z nich znajdują się w szpitalach

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie poinformowała w sobotę o zarejestrowaniu czterech nowych ognisk koronawirusa w woj. lubelskim. Trzy z nich znajdują się w szpitalach, czwarte dotyczy ogniska domowego.

Sytuacja epidemiologiczna w województwie lubelskim – 03 października 2020 r.
– liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym (ostatnia doba): 365 (66)
– liczba osób aktualnie objętych kwarantanną (ostatnia doba): 7347 (1126)
– liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19 (ostatnia doba): 219 (32)
– liczba zakażeń wykazanych w powiatach woj. lubelskiego z ujętymi przypadkami mieszkańców innych województw (ostatnia doba) : 2996 (116)
– liczba zgonów (ostatnia doba): 48 (0)
– liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 2107 (61)

Ogniska epidemiczne

Na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano cztery nowe ogniska COVID-19 – w Oddziale Neurologii SPSW im. Jana Bożego w Lublinie, ognisko na Oddziale Nefrologii SPSK4 w Lublinie, ognisko w Szpitalu Wojskowym w Lublinie oraz ognisko domowe w Lublinie.

Na terenie województwa lubelskiego występuje 28 aktywnych ognisk (14 w fazie rozwojowej, 10 w fazie stabilnej, 4 w fazie wygaszania), w następujących powiatach:

• 1 w powiecie tomaszowskim – w fazie stabilnej
• 8 w mieście Lublin, 6 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej
• 2 w powiecie kraśnickim 2 w fazie stabilnej
• 2 w powiecie opolskim, 2 w fazie wygaszania
• 3 w powiecie puławskim, 1 w fazie rozwojowej,1 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania
• 2 w powiecie łęczyńskim, 1 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej
• 3 w powiecie zamojskim, 2 w fazie rozwojowej, 1 w fazie wygaszania
• 2 w powiecie bialskim, 1 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej
• 1 ognisko w powiecie świdnickim w fazie stabilnej
• 1 ognisko w powiecie włodawskim w fazie rozwojowej
• 3 ogniska w powiecie janowskim – 2 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej

Powiat bialski

Ognisko w Szkole Podstawowej z Pododdziałem Przedszkolnym w Woskrzenicach – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 11
– liczba osób hospitalizowanych: 3
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Miasto Biała Podlaska

Ognisko rodzinne w Białej Podlaskiej – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5
– liczba osób poddanych kwarantannie: 61 (m.in. 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej , 44 członków rodzin);
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba osób w izolacji domowej: 3

Powiat janowski

Ognisko w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 32
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 35
– liczba osób przebadanych: 6
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Ognisko w Domu Seniora w Modliborzycach – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku:13 aktywnych zakażeń (10 seniorów, 1 pracownik Dziennego Domu Seniora, 2 domowników)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 80
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 1
– liczba osób przebadanych: 13
– liczba osób w izolacji domowej: 8
– liczba osób hospitalizowanych: 5

Ognisko w Janowskim Ośrodku Kultury – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 32
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 35
– liczba osób przebadanych: 14
– liczba osób w izolacji domowej: 6
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Powiat kraśnicki

Ognisko dotyczące pracowników firmy hydraulicznej w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 6
– liczba osób poddanych kwarantannie: 15
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 7
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba zgonów: 1

Ognisko w Centrum Dializ w Kraśniku – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11 (9 aktywnych przypadków)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 2
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu – 0
– liczba osób przebadanych: 84
– liczba osób w izolacji domowej: 1
– liczba osób hospitalizowanych: 5
– liczba zgonów: 3

Miasto Lublin

Ognisko w Domu Pomocy przy ul. Archidiakońska w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9 (w tym 5 pacjentów, 4 osoba z personelu)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 30
– liczba osób przebadanych: 57
– liczba osób w izolacji w DPS: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Ognisko w ZOL SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9 (w tym 2 pacjentów, 7 osób z personelu – opiekunowie, pielęgniarki, osoby z obsługi)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: 32 oraz 2 lekarzy
– liczba osób zaplanowanych do badań: planowani są pacjenci w najbliższym czasie
– liczba osób w izolacji domowej: 6 osób z personelu
– liczba osób hospitalizowanych : 2 (1 pacjentów, 1 personel)
– liczba zgonów: 1

Ognisko w Oddziale Chirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 12 (w tym 1 pacjent, 11 osób personelu medycznego);
– liczba osób poddanych kwarantannie: 28
– badania realizowane przez szpital
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób w izolatorium: 0
– liczba aktywnych przypadków – 5

Ognisko w Oddziale Zakaźnym SPSK 1 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8 (7 aktywnych przypadków)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 19
– liczba osób przebadanych: 24
– liczba osób w izolatorium: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Nowe ognisko na Oddziale Neurologii SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 5 (4 pacjentów, 1 osoba z personelu)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: badania wykonywane przez szpital
– liczba osób w izolacji w domu: 1 osoba z personelu
– liczba osób w hospitalizacji: 4 pacjentów

Nowe ognisko na Oddziale Nefrologii SPSK4 w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej

– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9 (7 pacjentów, 2 osoby z personelu – pielęgniarki)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: 40 personelu i 22 pacjentów
– liczba osób w hospitalizacji: 5 pacjentów
– liczba osób w izolacji domowej: 2 osoby z personelu
– liczba zgonów: 2

Nowe ognisko w Szpitalu Wojskowym w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej

– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4 ( 1 pacjent, 2 pielęgniarki,1 lekarz)
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: w trakcie ustalania
– liczba osób w hospitalizacji: 1 pacjent
– liczba osób w izolacji domowej: 3 pracowników szpitala

Nowe ognisko domowe w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej

– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8 osób
– liczba osób poddanych kwarantannie: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: w trakcie ustalania
– liczba osób w hospitalizacji: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Powiat łęczyński

Ognisko w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łęcznej – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób poddanych kwarantannie: 41
– liczba osób przebadanych: 24
– liczba osób w izolacji domowej: 11
– liczba osób hospitalizowanych: 0

Ognisko w Kopalni Bogdanka – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 67aktywnych zakażeń
– liczba osób poddanych kwarantannie: 554
– liczba osób przebadanych: 185
– liczba osób w izolacji domowej: 67

Powiat opolski

Ognisko w Domu Seniora w Chodlu – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7 aktywnych zakażeń
– liczba osób poddanych kwarantannie: 1
– liczba osób w nadzorze epidemiologicznym: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 5
– liczba osób hospitalizowanych: 2

Ognisko rodzinne – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób w ognisku: 1 aktywne zakażenie
– liczba osób poddanych kwarantannie: 0
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 0
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 1

Powiat puławski

Oddział OIOM w SPZOZ Puławy – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób w izolacji domowej: 4 (3- personel szpitala, 1 osoba z rodziny)
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób na kwarantannie: 40
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 16
– liczba osób zaplanowanych do badań: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Ognisko w SPZOZ w Puławach – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych: 20
– liczba osób w izolacji domowej: 14
– liczba osób hospitalizowanych: 2
– liczba nadanych decyzji kwarantanny: 108 (25 personelu SPZOZ Puławy, 83 inne osoby z kontaktu)
– liczba osób na kwarantannie: 327
– liczba osób pod nadzorem epidemiologicznym: 39

Ognisko w Domu Dziecka w Puławach – ognisko w fazie wygaszania
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 8 aktywnych zakażeń
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 210
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: 8
– liczba osób hospitalizowanych: 4
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Powiat świdnicki

Ognisko w DPS w Krzesimowie – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 7 (w tym 4 pensjonariuszy i 3 pracowników)
– liczba osób w kwarantannie: 150
– liczba osób przebadanych: 97
– liczba osób hospitalizowanych: 4
– liczba osób izolowanych: 3

Powiat tomaszowski

Ognisko w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Tomaszowie Lubelskim – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 75, w tym 33 osób z personelu i 42 uczniów (17 zakażenia aktywnych)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 7 (wychowankowie SOSW)
– liczba osób przebadanych: 137 (personel i wychowankowie SOSW)
– liczba osób w izolatorium: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 9
– liczba osób hospitalizowanych: 1

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy: 7 wychowanków w izolacji oraz 4 w kwarantannie, 1 osoba (wychowanek) w izolacji domowej w Domu Dziecka w Zwierzyńcu
1 przypadek zachorowania dotyczy ucznia, który mieszka na terenie pow. lubaczowskiego (nadzór sprawuje PSSE Lubaczów).
SOSW – zawieszona działalność w całości od 19.09.20r. do 09.10.20 r.
ZSTM w Tomaszowie Lubelskim – nauczanie zdalne dla wszystkich klas do 02.10.20 r.

Powiat włodawski

Ognisko w Szkole Podstawowej Nr 3 we Włodawie – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 10 ( w tym m.in. 3 pracowników administracyjno-gospodarczych, 1 nauczyciel, 1 osoba z kontaktu , 2 pracowników kuchni)
– liczba osób poddanych kwarantannie: 80
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu:7
– liczba osób przebadanych: 22
– liczba osób w izolacji domowej: 8
– liczba osób hospitalizowanych: 9

Miasto Zamość

Ognisko na Oddziale Gastroenterologii Szpitala Jana Pawła II w Zamościu – ognisko w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 11
– liczba osób z kontaktu poddanych kwarantannie: 45
– liczba osób poddanych nadzorowi epidemiologicznemu: w trakcie ustalania
– liczba osób przebadanych: 53 ( w tym 30 osób z personelu, 23 pacjentów)
– liczba osób zaplanowanych do badania: 13 (10 – personel, 3- pacjentów)
– liczba osób hospitalizowanych: 6
– liczba osób w izolacji domowej: 5

Ognisko – Administracja szpitala Jana Pawła II w Zamościu – w fazie rozwojowej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 9 (pracownicy administracji)
– liczba osób objętych kwarantanną: 17
– osób przebadanych: 13
– liczba osób hospitalizowanych: 1
– liczba osób w izolacji domowej: 8

Ognisko rodzinne powiązane ze środowiskiem pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zamościu – ognisko w fazie stabilnej
– liczba osób potwierdzonych w ognisku: 4 aktywne przypadki
– liczba osób objętych kwarantanną: 2
– liczba osób przebadanych: 28
– liczba osób hospitalizowanych: 0
– liczba osób w izolacji domowej: 4

Na terenie województwa lubelskiego działa 9 laboratoriów, które w minionej dobie przebadały łącznie 1346 osób.

Cztery nowe ogniska koronawirusa w woj. lubelskim. Trzy z nich znajdują się w szpitalach

(fot. pixabay.com, WSSE)

20 komentarzy

  1. Hej ludziska! Co się tak boicie? Przecież każdy kiedyś umrze. Choroby były , są i będą. Żyj dla siebie i nie wpier..laj się komuś. Chcesz nosić maseczkę to ją noś a jak nie to nie. Przeszkadza ci że ktoś jest bez maski? Omijaj go szerokim łukiem i tyle. Martwi cię że tym w maskach dzieje się krzywda? Zajmij się wolontariatem albo zatrudnij w hospicjum. Dezynfekujesz wszystko bo obawiasz się że w koło są wirusy? Masz racje. Są. I ciebie pierwszego dopadną bo przez brak kontaktu z zarazkami spada twoja odporność.

  2. A co ze sklepem stokrotka optima na racławickich w świdniku ok 5 osób z koroną od zeszłego piatku a tu żadnej informacji