Cztery nowe ogniska koronawirusa w regionie. Kolejne w domach pomocy społecznej i szpitalu

Sytuacja epidemiologiczna w województwie lubelskim – 21 listopada 2020 r.:
– liczba osób aktualnie objętych kwarantanną (ostatnia doba): 30388 (2175)
– liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym (ostatnia doba): 352 (51)
– liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 25860 (875)
– liczba zgonów (ostatnia doba): 793 (43)
– liczba zakażeń wykazanych w powiatach woj. lubelskiego z ujętymi przypadkami mieszkańców innych województw (ostatnia doba): 42572* (1600)
* – od ogólnej liczby przypadków zostały odjęte duble (611 osób)

Na terenie województwa lubelskiego działa 16 laboratoriów COVID-19, które łącznie przebadały 2484 osoby. Jedno laboratorium zewnętrzne poza województwem lubelskim wykonało 343 badań. Razem przebadano 2827 osób.

Ogniska epidemiczne

Na terenie województwa lubelskiego zarejestrowano 4 nowe ogniska COVID – 19:
1. Blok Nr 3 DPS w Janowie Lubelskim
– liczba osób potwierdzonych w ognisku:9
– liczba osób objętych kwarantanną:24
– liczba osób w izolacji domowej:7

2. Mieszkania chronione w Izbicy (powiat krasnostawski)
– liczba osób potwierdzonych w ognisku:5
– liczba osób w izolacji domowej:3

3. Oddział Chirurgii SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim
– liczba osób potwierdzonych w ognisku:6
– liczba osób objętych kwarantanną:4
– liczba osób w izolacji domowej:5

4. DPS w Majdanie Wielkim (powiat zamojski)
– liczba osób potwierdzonych w ognisku:55
– liczba osób objętych kwarantanną:14
– liczba osób w izolacji domowej:55

Na terenie województwa lubelskiego występuje 189 aktywnych ognisk (56 w fazie rozwojowej, 76 w fazie stabilnej, 53 w fazie wygaszania oraz 4 nowe), w następujących powiatach:

• 10 w powiecie bialskim i Białej Podlaskiej – 6 w fazie rozwojowej, 3 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 6 w powiecie biłgorajskim w fazie wygaszania;
• 6 w powiecie chełmskim i Chełmie – 1 w fazie rozwojowej, 5 w fazie stabilnej;
• 7 w powiecie hrubieszowskim – 3 w fazie rozwojowej, 4 w fazie stabilnej;
• 4 w powiecie janowskim – 1 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania, 1 nowe;
• 6 w powiecie krasnostawskim – 4 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej, 1 nowe;
• 15 w powiecie kraśnickim – 4 w fazie rozwojowej, 9 w fazie stabilnej, 2 w fazie wygaszania;
• 5 w powiecie lubartowskim – 2 w fazie rozwojowej, 3 w fazie wygaszania;
• 65 w powiecie lubelskim i Lublinie– 13 w fazie rozwojowej, 36 w fazie stabilnej, 16 w fazie wygaszania;
• 5 w powiecie łęczyńskim – 1 w fazie rozwojowej, 4 w fazie stabilnej;
• 4 w powiecie łukowskim – 3 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 8 w powiecie opolskim – 1 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 5 w fazie wygaszania;
• 6 w powiecie parczewskim – 4 w fazie rozwojowej, 2 w fazie wygaszania;
• 4 w powiecie puławskim – 2 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 9 w powiecie radzyńskim – 2 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej, 6 w fazie wygaszania;
• 1 w powiecie ryckim w fazie wygaszania;
• 6 w powiecie świdnickim – 4 w fazie rozwojowej, 1 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania;
• 5 w powiecie tomaszowskim – 1 w fazie rozwojowej, 2 w fazie stabilnej, 1 w fazie wygaszania, 1 nowe;
• 9 w powiecie włodawskim – 3 w fazie rozwojowej, 3 w fazie stabilnej, 3 w fazie wygaszania;
• 8 w powiecie zamojskim i Zamościu – 5 w fazie rozwojowej, 2 w fazie wygaszania, 1 nowe.

Miasto Biała Podlaska

1. Ognisko – Oddział Neurologii – WSzS w Białej Podlaskiej- w fazie rozwojowej
2. Ognisko – Oddział Zakaźny – WSzS w Białej Podlaskiej- w fazie stabilnej
3. Ognisko – Oddział Neonatologiczny – WSzS w Białej Podlaskiej- w fazie wygaszania
4. Ognisko – Oddział Wewnętrzny- WSzS w Białej Podlaskiej- ognisko w fazie stabilnej
5. Ognisko – Oddział Wewnętrzny i Geriatrii – WSzS w Białej Podlaskiej- ognisko w fazie stabilnej
6. Ognisko – Zakład Pracy w Białej Podlaskiej- ognisko w fazie rozwojowej
7. Ognisko – Przedszkole w Białej Podlaskiej- ognisko w fazie rozwojowej
8. Ognisko – Oddział Onkologii – WSzS w Białej Podlaskiej- ognisko w fazie rozwojowej

Powiat bialski

9. Ognisko – ZOL Łózki- ognisko w fazie rozwojowej
10. Ognisko – DPS Kozula- ognisko w fazie rozwojowej

Powiat biłgorajski

1. Ognisko – DPS dla Kombatantów- w fazie wygaszania
2. Ognisko – DPS w Teodorówce- ognisko w fazie wygaszania
3. Ognisko – ARION Szpitale – Oddział Kardiologiczny – ognisko w fazie wygaszania
4. Ognisko – Arion Szpitale Biłgoraj-Oddział Neurologiczny- ognisko w fazie wygaszania
5. Ognisko – ZOL Arion Tarnogród- ognisko w fazie wygaszania
6. Ognisko – Arion Szpitale Biłgoraj – Blok Operacyjny- ognisko w fazie wygaszania

Miasto Chełm

1. Ognisko – SPWSzS w Chełmie – Oddział Neurologii- ognisko w fazie stabilnej
2. Ognisko – SPWSzS w Chełmie – Oddział Obserwacyjno – Zakaźny- ognisko w fazie stabilnej
3. Ognisko – SPWSzS w Chełmie – ZOL- ognisko w fazie stabilnej

Powiat chełmski

4. Ognisko – DPS w Nowinach- ognisko w fazie stabilnej
5. Ognisko – DPS w Chojnie Nowym- ognisko w fazie stabilnej
6. Ognisko – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku- ognisko w fazie rozwojowej

Powiat hrubieszowski

1. Ognisko – SPZOZ w Hrubieszowie – Oddział Wewnętrzny I- ognisko w fazie stabilnej
2. Ognisko – SPZOZ w Hrubieszowie – Odział Ginekologiczno- Położniczy – ognisko w fazie stabilnej
3. Ognisko – ZOL Smoligów- ognisko w fazie stabilnej
4. Ognisko – SPZOZ w Hrubieszowie – Oddział Uzależnień- ognisko w fazie stabilnej
5. Ognisko – Stacja Dializ w Hrubieszowie – ognisko w fazie rozwojowej
6. Ognisko – SPZOZ w Hrubieszowie – Oddział Wewnętrzny II- ognisko w fazie rozwojowej
7. Ognisko – SPZOZ Hrubieszów – Oddział Rehabilitacji- ognisko w fazie rozwojowej

Powiat janowski

1. Ognisko – Oddział Psychogeriatrii i Psychiatrii SPZZOZ w Janowie Lubelskim- ognisko w fazie stabilnej
2. Ognisko – Oddział Wewnętrzny SPZZOZ w Janowie Lubelskim- ognisko w fazie wygaszania
3. Ognisko – Zakład Pracy w Janowie Lubelskim- ognisko w fazie stabilnej
4. Nowe ognisko – Blok Nr 3 DPS w Janowie Lubelskim

Powiat krasnostawski

1. Ognisko – SPZOZ Krasnystaw – Oddział Wewnętrzny- ognisko w fazie rozwojowej
2. Ognisko – SPZOZ Krasnystaw – Oddział Chirurgii- ognisko w fazie stabilnej
3. Ognisko – DPS w Krasnymstawie- ognisko w fazie rozwojowej
4. Ognisko – DPS Żułów- ognisko w fazie rozwojowej
5. Ognisko – Szkoła Podstawowa w Siennicy Różanej- ognisko w fazie rozwojowej
6. Nowe ognisko – Mieszkania chronione w Izbicy

Powiat kraśnicki

1. Ognisko – SPZOZ w Kraśniku Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy- ognisko w fazie stabilnej
2. Ognisko – Zespół I DPS w Gościeradowie- ognisko w fazie wygaszania
3. Ognisko – SPZOZ w Kraśniku na Oddziale Chorób Wewnętrznych- ognisko w fazie stabilnej
4. Ognisko – SPZOZ w Kraśniku w Oddziale Kardiologii- ognisko w fazie stabilnej
5. Ognisko – SPZOZ w Kraśniku – Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy- ognisko w fazie stabilnej
6. Ognisko – SPZOZ w Kraśniku – Oddział Chirurgii Ogólnej- ognisko w fazie stabilnej
7. Ognisko – SPZOZ w Kraśniku – Oddział Ginekologiczno-Położniczy- ognisko w fazie stabilnej
8. Ognisko – SPZOZ w Kraśniku – Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowy- ognisko w fazie stabilnej
9. Ognisko – SPZOZ w Kraśniku- Oddział Rehabilitacyjny- ognisko w fazie stabilnej
10. Ognisko – SPZOZ w Kraśniku – Oddział Intensywnej Terapii- ognisko w fazie stabilnej
11. Ognisko – Ognisko Nr 1 w DPS Popkowice- ognisko w fazie wygaszania
12. Ognisko – Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 w Kraśniku- ognisko w fazie rozwojowej
13. Ognisko Nr 2 w DPS w Popkowicach- ognisko w fazie rozwojowej
14. Ognisko -DPS w Kraśniku- ognisko w fazie rozwojowej
15. Ognisko – Zakład Pracy w Kraśniku- ognisko w fazie rozwojowej

Powiat lubartowski

1. Ognisko – DPS w Kocku- ognisko w fazie wygaszania
2. Ognisko – DPS Ostrów Lubelski- w fazie wygaszania
3. Ognisko – DPS w Jadwinowie- ognisko w fazie wygaszania
4. Ognisko – Izba Przyjęć – SPZOZ Lubartów- ognisko w fazie rozwojowej
5. Ognisko – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubartowie- ognisko w fazie rozwojowej

Miasto Lublin

1. Ognisko- w Zakładzie Diagnostyki laboratoryjnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie- ognisko w fazie wygaszania
2. Ognisko- w Oddziale Gastroenterologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie – ognisko w fazie wygaszania
3. Ognisko- Oddział Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie – w fazie stabilnej
4. Ognisko- Oddział Chirurgii Onkologicznej COZL -ognisko w fazie wygaszanej
5. Ognisk0- Oddział Rehabilitacji COZL- ognisko w fazie stabilnej
6. Ognisko-  Oddziale Psychiatrycznym Dla Dzieci i Młodzieży – Szpital Neuropsychiatryczny- ognisko w fazie stabilnej
7. Ognisko-  Oddziale Psychiatrycznym V – Szpital Neuropsychiatryczny- ognisko w fazie stabilnej
8. Ognisko- Oddziale Psychiatrii Sądowej Szpital Neuropsychiatryczny – ognisko w fazie stabilnej
9. Ognisko- Oddział Psychiatryczny VII –Szpital Neuropsychiatryczny- ognisko w fazie stabilnej
10. Ognisko- Oddział Psychiatryczny VIII–Szpital Neuropsychiatryczny- ognisko w fazie wygaszania
11. Ognisko-  Oddział Nefrologii SPSK 4 w Lublinie – ognisko w fazie wygaszania
12. Ognisko-  Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej SPSK 4 – ognisko w fazie stabilnej
13. Ognisko- Oddział Ginekologii Operacyjnej SPSK4 – ognisko w fazie stabilnej
14. Ognisko- Oddział Neurochirurgicznym SPSK 4 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
15. Ognisko- Zakład Radiologii Zabiegowej SPSK 4 w Lublinie ognisko w fazie wygaszania
16. Ognisko- Klinika Kardiologii i Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej SPSK 4 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
17. Ognisko- Oddział Endokrynologii SPSK4 – ognisko w fazie stabilnej
18. Ognisko- Oddział Neurologii SPSK4 – ognisko w fazie stabilnej
19. Ognisko-  w Zakładzie Radiologii Lekarskiej SPSK4 – ognisko w fazie stabilnej
20. Ognisko- w Oddziale Urologii SPSK4 – ognisko w fazie wygaszania
21. Ognisko- w SOR SPSK4 – ognisko w fazie wygaszania
22. Ognisko- w Klinice Położnictwa i Perinatologii SPSK4 – ognisko w fazie stabilnej
23. Ognisko-  w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej SPSK4- ognisko w fazie stabilnej
24. Ognisko- Oddział Ortopedii i Traumatologii SPSK 4- ognisko w fazie stabilnej
25. Ognisko- w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży SPSK 1 w Lublinie – ognisko w fazie wygaszania
26. Ognisko- w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK1 – ognisko w fazie stabilnej
27. Ognisko- Oddział Chirurgii Onkologicznej –SPSK1- ognisko w fazie stabilnej
28. Ognisko- Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej SPSK 1- ognisko w fazie stabilnej
29. Ognisko-  Blok Operacyjnym SPSW w Lublinie – ognisko w fazie wygaszania
30. Ognisko-  DPS Kalina- ognisko w fazie stabilnej
31. Ognisko- DPS Betania- ognisko w fazie stabilnej
32. Ognisko-  Oddział Endokrynologii i Diabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie- ognisko w fazie wygaszania
33. Ognisko- Oddział Chirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego- ognisko w fazie wygaszania
34. Ognisko- PSSE Lublin- ognisko w fazie wygaszania
35. Ognisko- Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego – ognisko w fazie stabilnej
36. Ognisko- Oddział Ortopedii SPSW im. Jana Bożego w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
37. Ognisko- Oddział Neurologiczny SPSW im. Jana Bożego w Lublinie- ognisko w fazie stabilnej
38. Ognisko- Oddział Pneumonologii SPSK 4 w Lublinie – ognisko w fazie stabilnej
39. Ognisko- Oddział Gastroenterologii SPSK4 w Lublinie – ognisko w fazie wygaszania
40. Ognisko- Oddział Psychogeriatryczny Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie- ognisko w fazie stabilnej
41. Ognisko- Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie- ognisko w fazie stabilnej
42. Ognisko- Oddział Obserwacyjno Zakaźny SPSW im. Jana Bożego w Lublinie- ognisko w fazie stabilnej
43. Ognisko- Oddział Laryngologii SPSW im. Jana Bożego w Lublinie- ognisko w fazie wygaszania
44. Ognisko- Oddział Reumatologii SPSK 4 w Lublinie- ognisko w fazie rozwojowej
45. Ognisko- Oddział Ginekologii Onkologicznej COZL – ognisko w fazie stabilnej
46. Ognisko- Oddział Psychiatryczny Ogólny VI w Szpitalu Neuropsychiatrycznym- ognisko w fazie rozwojowej
47. Ognisko- Oddział Psychiatryczny Ogólny IV w Szpitalu Neuropsychiatrycznym- ognisko w fazie rozwojowej
48. Ognisko- DPS Kosmonautów w Lublinie –ognisko w fazie stabilnej
49. Ognisko- DPS Archidiakońska w Lublinie- ognisko w fazie stabilnej
50. Ognisko- Oddział Hematologii i Transplantologii Szpiku COZL- ognisko w fazie rozwojowej
51. Ognisko- Oddział Neurologii WSzS w Lublinie – ognisko w fazie rozwojowej
52. Ognisko- Przedszkole Nr 49 w Lublinie- ognisko w fazie rozwojowej
53. Ognisko- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublinie- ognisko w fazie rozwojowej
54. Ognisko- Oddział Chorób Zakaźnych Dziecięcych SPSW w Lublinie- ognisko w fazie rozwojowej
55. Ognisko- Oddział Otolaryngologii SPSK4 w Lublinie- ognisko w fazie rozwojowej
56. Ognisko- Dział Żywienia COZL- ognisko w fazie rozwojowej
57. Ognisko- II Oddział Radioterapii COZL- ognisko w fazie rozwojowej
58. Ognisko- MOPR w Lublinie- ognisko w fazie rozwojowej

Powiat lubelski

59. Ognisko – Oddział Chorób Wewnętrznych SPZOZ Nr 1 w Bełżycach- ognisko w fazie stabilnej
60. Ognisko – Oddział Chorób Wewnętrznych SPZOZ Bychawa- ognisko w fazie stabilnej
61. Ognisko – DPS Matczyn- ognisko w fazie wygaszania
62. Ognisko – Schronisko dla Nieletnich w Dominowie- ognisko w fazie stabilnej
63. Ognisko – DPS w Jastkowie- ognisko w fazie stabilnej
64. Ognisko – Dom Dziecka w Woli Gałęzowskiej- ognisko w fazie stabilnej
65. Ognisko – Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Bełżycach- ognisko w fazie stabilnej

Powiat łęczyński

1. Stacja Dializ- ognisko w fazie stabilnej
2. Ognisko w Kopalni Bogdanka- ognisko w fazie rozwojowej
3. Ognisko – ZOL Ludwików- ognisko w fazie stabilnej
4. Ognisko – Przedszkole prywatne w Łęcznej- ognisko w fazie stabilnej
5. Ognisko – Sklep STOKROTKA w Łęcznej- ognisko w fazie stabilnej

Powiat łukowski

1. Ognisko – DPS Ryżki- ognisko w fazie wygaszania
2. Ognisko – MOPS w Łukowie- ognisko w fazie stabilnej
3. Ognisko – Komenda Powiatowa Policji w Łukowie- ognisko w fazie stabilnej
4. Ognisko – DPS Łuków- ognisko w fazie stabilnej

Powiat opolski

1. Ognisko – Zespół Szkół w Karczmiskach- ognisko w fazie wygaszania
2. Ognisko – Zakład Pracy Nr 1 w Poniatowej- ognisko fazie wygaszania
3. Ognisko – Zakład Karny– ognisko w fazie wygaszania
4. Ognisko – Zakład Pracy w Kluczkowicach- ognisko w fazie wygaszania
5. Ognisko – Zakład Pracy w Karczmiskach- ognisko w fazie stabilnej
6. Ognisko – Zakład Pracy Nr 2 w Poniatowej- ognisko w fazie wygaszania
7. Ognisko – Oddział Rehabilitacji PCZ Sp. z o.o. – Szpital w Poniatowej- ognisko w fazie rozwojowej
8. Ognisko – Zakład Pracy Nr 2 w Karczmiskach- ognisko w fazie rozwojowej

Powiat parczewski

1. Ognisko – SPZOZ Parczew Oddz. Internistyczno-Kardiologiczny- ognisko w fazie wygaszania
2. Ognisko – Oddział Chirurgiczno – Urazowy SPZOZ w Parczewie– ognisko w fazie rozwojowej
3. Ognisko- Oddział Geriatryczny SPZOZ w Parczewie– ognisko w fazie wygaszania
4. Ognisko- ZOL Milanów– ognisko w fazie rozwojowej
5. Ognisko – ZOL w miejscowości Tulniki– ognisko w fazie rozwojowej
6. Ognisko- Dział Żywienia SPZOZ w Parczewie– ognisko w fazie rozwojowej

Powiat puławski

1. Ognisko -PSSE Puławy – ognisko w fazie stabilnej
2. Ognisko – SPPZOL w Celejowie – ognisko w fazie rozwojowej
3. Ognisko – ZUS Puławy – ognisko w fazie wygaszania
4. Ognisko- Przedszkole w Końskowoli- ognisko w fazie rozwojowej

Powiat radzyński

1. Ognisko – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli- ognisko w fazie wygaszania
2. Ognisko – Oddział Chirurgii SPZOZ Radzyń Podlaski – ognisko w fazie wygaszania
3. Ognisko – SOR SPZOZ w Radzyniu Podlaskim- ognisko w fazie wygaszania
4. Ognisko – OIAT SPZOZ Radzyń Podlaski- ognisko w fazie wygaszania
5. Ognisko – Oddział Wewnętrzny SPZOZ Radzyń Podlaski – ognisko w fazie stabilnej
6. Ognisko -Przedszkole Nr 2 w Radzyniu Podlaskim – ognisko w fazie wygaszania
7. Ognisko – Szkoła Podstawowa Nr 1- ognisko w fazie wygaszania
8. Ognisko – Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim- ognisko w fazie rozwojowej
9. Ognisko – Oddział Rehabilitacji SPZOZ Radzyń Podlaski– ognisko w fazie rozwojowej

Powiat rycki

1. Ognisko – DPS Leopoldów- ognisko w fazie wygaszania

Powiat świdnicki

1. Ognisko – SPZOZ w Świdniku Oddział Wewnętrzny i Chirurgia + Izba Przyjęć- ognisko w fazie rozwojowej
2. Ognisko – WSK PZL Świdnik- ognisko w fazie rozwojowej
3. Ognisko – DPS Świdnik- ognisko w fazie rozwojowej
4. Ognisko – OSM Piaski- ognisko w fazie wygaszania
5. Ognisko – Zespół Przedszkoli Nr 2- Przedszkole Nr 6- ognisko w fazie rozwojowej
6. Ognisko – Sklep AGD w Świdniku- ognisko w fazie stabilnej

Powiat tomaszowski

1. Ognisko – Oddział Internistyczno-Kardiologiczny SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim- w fazie stabilnej
2. Ognisko – DPS Tyszowce- ognisko w fazie wygaszania
3. Ognisko – Stacja Dializ- ognisko w fazie stabilnej
4. Ognisko – Oddział Ginekologiczno-Położniczy SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim- ognisko w fazie rozwojowej
5. Nowe ognisko – Oddział Chirurgii SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim

Powiat włodawski

1. Ognisko – Szkoła Podstawowa w miejscowości Hanna- ognisko w fazie stabilnej
2. Ognisko – Oddział Rehabilitacyjny SPZOZ Włodawa- ognisko w fazie rozwojowej
3. Ognisko – Miejskie Przedszkole Integracyjne we Włodawie- ognisko w fazie wygaszania
4. Ognisko – DPS Różanka- ognisko w fazie rozwojowej
5. Ognisko – SPZOZ Włodawa – Oddział Chirurgiczny- ognisko w fazie stabilnej
6. Ognisko – SPZOZ Włodawa na Oddziale Geriatrycznym+ Internistycznym – ognisko w fazie wygaszania
7. Ognisko – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Adampolu- ognisko w fazie stabilnej
8. Ognisko – Urząd Gminy Włodawa – ognisko w fazie wygaszania
9. Ognisko – OAIT –SPZOZ Włodawa- ognisko w fazie rozwojowej

Miasto Zamość

1. Ognisko – Hematologia Zamojskiego Szpitala Niepublicznego w Zamościu- w fazie rozwojowej
2. Ognisko – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Jana Pawła II w Zamościu- w fazie rozwojowej

Powiat zamojski

3. Ognisko – Zakład Opiekuńczo- Leczniczy Biały Domek – Komarów Osada- ognisko w fazie wygaszania
4. Ognisko – DPS „Pod Modrzewiami” w Szczebrzeszynie -w fazie rozwojowej
5. Ognisko – DPS Ruskie Piaski- w fazie wygaszania
6. Ognisko – Szpital w Radecznicy- w fazie rozwojowe
7. Ognisko – DPS w Krasnobrodzie- rozwojowej
8. Nowe ognisko – DPS w Majdanie Wielkim

(fot. WOT, WSSE)

Zobacz również

9 komentarzy

 1. Dlaczego nie podajecie w jakim wieku ludzie zmarli i z jakich powiatów ???

 2. A ile ludzi zaczęło chodzić w czapkach, bo mamy już pandemię czapkowców? Jakieś groźne organizmy przyczepiają się ludziom do głów, a media milczą!!!

 3. Bzdury !!!!!!!!!tysiące ludzi jest w kwarantannie dlaczego nic o tym nie mówicie choroba jest naprawdę bardzo paskudna!!!!!

  • Nie jest paskudna, zwykła cosezonowa grypa. Wyłącz ekrany, włącz myślenie.

   • Gdzie takich sieją ? Grypa z którą umiera 600 osób dziennie przy zakażeniu populacji poniżej procenta ?? Już wolę włączyć ekran, niż słuchać gimnazjalistów w komentarzach.

    • Populacji to zakażonej jest z 10% tak WHO ogłosiło jakiś czas temu, jak nie więcej, skoro odporność stadna się prawie wyształciła bo się zmniejszają liczby, a i dobrze że napisałeś „z”, bo tak samo umierają co roku, tylko nikt na grypę wszystkich nie testuje niewiarygodnymi testami w dodatku.

 4. Ludzie umierają bo nie mają dostępu do lekarza. Istnieją zawały, udary i wiele innych chorób nie tylko covid19. Cała propaganda covidowa zablokowała służbę zdrowia.

Pracapraca.lublin112.pl

  Kursy walut

  • USD 3.7374zł -0.8%
  • GBP 5.2571zł -0.55%
  • EUR 4.5316zł -0.29%
  • CHF 4.1413zł -0.14%

  Polub nas

  Materiały wideo

  Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
  Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
  99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
  W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
  W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)

  Co? Gdzie? Kiedy?

  Noc Muzeów w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
  Noc Muzeów w Muzeum Narodowym w Lublinie
  Noc Muzeów w Ogrodzie Botanicznym UMCS
  Noc Muzeów w Muzeum Wsi Lubelskiej
  Pokrzywowy Jarmark Lubelski: Królować będą produkty z pokrzywą