Czwartek, 29 lutego 202429/02/2024
690 680 960
690 680 960

Były szef lubelskiej Platformy Obywatelskiej i minister skarbu Włodzimierz K. usłyszał zarzut korupcyjny i trafił do tymczasowego aresztu

Na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach 27 lutego 2023 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Włodzimierza K. w śledztwie dotyczącym korupcji. Mężczyzna usłyszał zarzuty i na wniosek prokuratora zastosowano wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Wcześniej w tej sprawie (1 lutego 2023 r. ) zatrzymano Rafała B. pełniącego w latach 2011 – 2015 funkcję podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, który również po usłyszeniu zarzutów na wniosek prokuratora został tymczasowo aresztowany.

Włodzimierz K. usłyszał zarzut korupcyjny

Prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przedstawił Włodzimierzowi K. popełniony wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami w tym Rafałem B. zarzut korupcyjny polegający na żądaniu od prezesa jednej ze spółek korzyści majątkowej w wysokości 2,5 % wartości zamówień publicznych uzyskiwanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Mieście Stołecznym Warszawie w zamian za zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych.

Wartość zamówień wyniosła prawie 600 milionów złotych. Zarzuty obejmują przyjęcie przez Włodzimierza K. kwoty prawie 5 milionów złotych. Czyny korupcyjne miały miejsce w okresie od kwietnia 2020 roku do grudnia 2022 roku w Warszawie w czasie gdy Włodzimierz K. pełnił funkcje prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Mieście Stołecznym Warszawie, a następnie Sekretarza Miasta Stołecznego Warszawy.

Czyn zarzucony podejrzanemu zagrożony jest karą do 12 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, obawę matactwa, grożącą podejrzanemu surową karę prokurator skierował do Sądu wniosek o zastosowanie wobec Włodzimierza K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd wskazując na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu czynu zastosował wobec Włodzimierza K. tymczasowe aresztowanie.

Kontrakty na śmieci o wartości 600 milionów złotych w zamian za łapówkę

W toku śledztwa prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ustalił, że w okresie od sierpnia 2020 roku do stycznia 2023 roku istniał proceder korupcyjny polegający na wręczaniu korzyści majątkowych o wielkiej wartości w związku z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów z Miasta Stołecznego Warszawy. Przedstawiciele jednej z grup kapitałowych zainteresowanych uczestnictwem w przetwarzaniu odpadów weszli w porozumienie z Rafałem B. W wyniku ustaleń o charakterze korupcyjnym zainteresowane spółki grupy kapitałowej uzyskały znaczące zamówienia z MPO w Warszawie.

Następnie w latach 2021-2022 roku spółki te zagospodarowały odpady z Miasta Stołecznego Warszawa uzyskując w MPO Warszawa zamówienia na łączną kwotę prawie 600 milionów złotych. Uzyskanie tych zamówień było możliwe dzięki propozycji złożonej przez Rafała B. – byłego prezesa zarządu Pracodawców RP, uprzednio zajmującego szereg eksponowanych stanowisk rządowych, takich jak podsekretarz stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej, w Ministerstwie Gospodarki oraz w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Rafał B., w zamian za umożliwienie uzyskiwania zamówień publicznych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta Stołecznego Warszawy domagał się od przedstawicieli firm 5% łapówki od wartości tych zamówień. W tym celu Rafał B. oraz osoby zarządzające grupą kapitałową, tj. Artur P. i Wojciech S. stworzyli mechanizm umożliwiający wyprowadzenie wielomilionowych kwot przeznaczonych na korzyści majątkowe.

Pierwsze zatrzymania

Do pierwszych zatrzymań w tej sprawie doszło już 10 stycznia 2023 roku. Wówczas na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach zatrzymano 7 osób. Wykonane z ich udziałem czynności potwierdziły ustalenia śledztwa oraz ujawniły kolejne osoby zaangażowane w przestępczy proceder. Wówczas wobec dwóch podejrzanych na wniosek prokuratora Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

(fot. archiwum\źródło Prokuratura Krajowa)

38 komentarzy

  1. I znowu później dla nie wszystkie odszkodowania za nie słuszny areszt.!!!

  2. Sprawa rozpocznie się za ok 5 lat wyrok za 6 lat apelacja za 10 lat.To se posiedzi.

  3. tosieP0robiło

    Czy Fantomas Jakubowicki będzie przynosić swojemu mentorowi paczuchy z ośmiorniczkami do celi?

Z kraju

Polityka i społeczeństwo