Poniedziałek, 27 maja 202427/05/2024
690 680 960
690 680 960

Bohaterowie z lubelskiego na 100-lecie Niepodległej – rusza kampania REGIObohater

„Polska jest silna siłą regionów” to hasło przyświecające rozpoczętej kampanii edukacyjnej POLREGIO. Największy polski przewoźnik pasażerski prezentuje sylwetki wybitnych regionalnych postaci historycznych ostatniego stulecia i ogłasza plebiscyt na patrona wybranego pociągu POLREGIO. Każdy, kto weźmie udział w internetowym głosowaniu, może wygrać cenne nagrody – w tym dwuosobowe zaproszenie do Pałacu Belwederskiego.

Na stronie internetowej www.regiobohater.pl można zapoznać się z dokonaniami 100 REGIObohaterów oraz wybrać patrona pociągu POLREGIO. Kandydaci zaproponowani przez Rade Programową projektu w województwie lubelskim (ich biogramy prezentujemy poniżej) to:

  • Roman Ślaski,
  • Andrzej Strug,
  • Marian Bernaciak, pseud. „Orlik”,
  • Jan Ludwik Popławski,
  • Zygmunt Pomarański,
  • gen. Franciszek Kleeberg,
  • Marian Pilarski, pseud. „Jar”

Kampania REGIObohater objęta jest Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Partnerem akcji jest Agencja Rozwoju Przemysłu – największy udziałowiec Przewozów Regionalnych i Program „Niepodległa”, a partnerem medialnym Grupa Wydawnicza Polska Press.

– Popularyzując wiedzę o regionalnych bohaterach chcemy przypomnieć, że odzyskanie niepodległości po 123 latach zniewolenia zawdzięczamy nie tylko powszechnie znanym z kart historii postaciom, takim jak Józef Piłsudski czy Ignacy Jan Paderewski. Nie mniej ważni są bohaterowie, którzy swoje życie poświęcili walce lub budowaniu świadomości narodowej w regionach, pośród lokalnych społeczności – mówi Krzysztof Zgorzelski, Prezes Przewozów Regionalnych. – Organizując tę akcję chcemy także podkreślić silne przywiązanie marki POLREGIO do Polski, jej historii oraz patriotyzmu  – dodaje.

Rozpoczęta dziś kampania REGIObohater potrwa do 11 października. W tym czasie na dedykowanej stronie www.regiobohater.pl będzie można zapoznać się z dokonaniami 100 lokalnych bohaterów wybranych przez Radę Programową postaci REGIObohaterów. 

– Stulecie odzyskania niepodległości to rocznica, która wymaga należytej oprawy. Jako większościowy udziałowiec Przewozów Regionalnych aktywnie włączmy się w jej obchody. Sposób uczczenia tej daty, zaproponowany przez Spółkę jest unikatowy. Warto przypominać nie tylko o wielkich postaciach, ale także o tych, które do tej pory znane były lokalnie, a ich wkład w rozwój niepodległej Polski był równie ważny – powiedział Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu.

W toku głosowania, które potrwa od 11 września do 11 października, dla każdego województwa zostanie wybrana postać jednego bohatera, którego imieniem nazwany zostanie pociąg POLREGIO. Ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi do 15 października. W każdym z regionów wybrany pociąg zyska oprawę wizualną z oznaczeniem REGIObohatera.

Wraz z oddaniem głosu uczestnik konkursu będzie miał możliwość uzasadnienia swojego wyboru. Spośród nadesłanych zgłoszeń Rada Programowa wyłoni i do 25 października ogłosi łącznie 116 laureatów, w tym odpowiednio 16 laureatów nagrody głównej (po jednym na dany region) i 100 wyróżnionych. Laureaci nagrody głównej otrzymają czytnik e-book Kindle, specjalne zaproszenie do uczestnictwa z osobą towarzyszącą w konferencji prasowej inaugurującej akcję REGIObohater wraz z zaproszeniem na uroczysty lunch w Pałacu Belwederskim. Pozostałych stu wyróżnionych otrzyma zestaw atrakcyjnych gadżetów.

Akcję REGIObohater wspiera kampania medialna, w ramach której powstał m.in. spot zachęcający do głosowania na REGIObohatera. Spot emitowany będzie na kanałach TVP Historia, TVP Seriale oraz w regionalnych kanałach TVP3. Kampania obejmie także radiostacje i prasę lokalną, kampanię on-line w tym platformy społecznościowe.

 

BIOGRAMY REGIOBOHATERÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Roman Ślaski – działacz społeczny, urzędnik państwowy, bojownik o niepodległość
(zm. 30 kwietnia 1963 r. w Lublinie). Działacz PPS. Więzień caratu. Od 1917 r. związany
z Narodową Demokracją. W tym samym roku rozpoczął swą pracę w lubelskim magistracie, kontynuowaną z przerwami aż do śmierci. Od 9 września 1939 roku pełnił obowiązki prezydenta miast, ponieważ dotychczasowe władze uciekły na południowy wschód. Wziął udział w ratowaniu bezcennych dzieł sztuki ewakuowanych z warszawskiej „Zachęty”. Obowiązki prezydenta pełnił z przyzwoleniem władz okupacyjnych. Współpracował z podziemiem, pomagał w legalizacji „spalonych” członków ZWZ. Aresztowany przez gestapo w 1941 roku przeszedł ciężkie śledztwo w więzieniu na Zamku Lubelskim. Zwolniony w 1943 roku. Po wojnie w latach 1945-1948 pracował w magistracie jako naczelnik wydziału finansowego. Kilkakrotnie aresztowany i represjonowany przez komunistyczne organy bezpieczeństwa. Ponownie więziony na Zamku Lubelskim. Wykładowca nauk ekonomicznych na KUL. W wolnej Polsce uhonorowany ulicą w swoim mieście.

Andrzej Strug – pisarz, bojownik o niepodległość i prawa człowieka, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari (zm. 9 grudnia 1937 r. w Warszawie). Uczestnik rewolucji 1905 roku. Działacz socjalistyczny w PPS. Więziony przez carat na zesłaniu. W latach 1914-1916 walczył w Legionach Polskich w stopniu wachmistrza. Minister propagandy w Rządzie Ludowym, złożył stanowisko, by nie rozbijać jedności nowych władz polskich. Pisał utwory
o tematyce wojennej, patriotycznej i podejmujące zagadnienia sprawiedliwości społecznej.

Marian Bernaciak, pseud. „Orlik” – żołnierz Polskiego Państwa Podziemnego, Żołnierz Wyklęty, Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari (zm. 24 czerwca 1946 r. w Piotrówku). Uczestnik wojny 1939 roku, podczas której walczył na Kresach Wschodnich
z Armią Czerwoną. Podczas okupacji niemieckiej dowódca Inspektoratu Puławy AK, kierował akcjami wymierzonymi w niemieckiego okupanta. Od 1945 roku dowódca Inspektoratu Puławy WiN. Dowodził siłami podziemia antykomunistycznego w zwycięskiej bitwie z NKWD, KBW i UB w Lesie Stockim 24 maja 1945 roku. Legenda podziemia na Lubelszczyźnie i w Mazowieckim. Dwukrotnie ranny, zginął w walce w czasie próby przebicia się z okrążenia.  

Jan Ludwik Popławski – dziennikarz, publicysta i jeden z twórców ideologii narodowo-demokratycznej, ur. 17 I 1854 r. w Bystrzejowicach Pierwszych (powiat świdnicki). Konspiracyjną działalność patriotyczną rozpoczął już na studiach, działając w Konfederacji Narodu Polskiego, organizacji planującej kolejne powstanie narodowe. W 1891 roku zorganizował obchody z okazji setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, a w 1894 r. uroczystości ku czci Jana Kilińskiego. Za swoją działalność był trzykrotnie więziony w Cytadeli Warszawskiej, a także musiał opuścić zabór  rosyjski i przez blisko 10 lat mieszkał na terenie Galicji. Aktywnie działał w powstających stronnictwach politycznych – w Lidze Polskiej, a następnie współtworzył Ligę Narodową. Równocześnie jako dziennikarz piętnował wady narodowe oraz głosił konieczność ekonomicznego i kulturalnego umacniania narodu polskiego na łamach czasopism „Głos”, „Polak” i „Ojczyzna”.

Zygmunt Pomarański, pseud. „Brzózka” – bojownik o niepodległość, wydawca, księgarz, kompozytor (zm. 29 września 1941 r. w Auschwitz). W okresie zaboru rosyjskiego członek kilku organizacji konspiracyjnych, m.in. Polskich Drużyn Strzeleckich, harcerz, działacz młodzieżowy. Żołnierz 1. Kompanii Kadrowej LP, brał udział w walkach Legionów, kilkakrotnie ranny. Członek POW, organizował akcję rozbrajania wojsk niemieckich w listopadzie 1918 roku, a następnie przygotowywał odsiecz dla walczącego Lwowa. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. W latach międzywojennych zajmował się m.in. wydawaniem książek, był wybitnym regionalistą ojczystej Zamojszczyzny. Od pierwszych tygodni okupacji w konspiracji wraz z całą rodziną, współtwórca struktur ZWZ w Zamościu. Aresztowany przez gestapo, przeszedł ciężkie śledztwo na Zamku Lubelskim. Zamordowany w obozie zagłady Auschwitz.

gen. Franciszek Kleeberg – wybitny dowódca WP, generał dywizji, zwycięzca
w ostatniej bitwie wojny 1939 roku pod Kockiem, trzykrotny Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari (zm. 5 kwietnia 1941 w. Weisser Hirsch). Syn powstańca styczniowego, zawodowy wojskowy, w latach 1915-1916 w Legionach Polskich. Jako oficer WP uczestnik wojny polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej. W czasie przewrotu majowego opowiedział się po stronie rządowej, mimo to pozostawiono go w wojsku. Od 27 września 1939 roku dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”, na czele której dwukrotnie pokonał
na Lubelszczyźnie wojska radzieckie, a następnie niemieckie w bitwie pod Kockiem. Kapitulował jako ostatni obrońca Rzeczypospolitej w 1939 roku – 6 października.
Zmarł w niewoli niemieckiej.

Marian Pilarski, pseud. „Jar” – zawodowy żołnierz, jedna z legend Polskiego Państwa Podziemnego na Lubelszczyźnie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (zm. 4 marca 1952 r. w Lublinie). Obrońca Lwowa, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i wojny 1939 roku, w której walczył do ostatniego dnia kampanii w bitwie pod Kockiem.  W podziemiu niepodległościowym od pierwszych tygodni okupacji aż do kwietnia 1950 roku. Na czele Zamojskiego Inspektoratu AK-DSZ-WiN stoczył dziesiątki bojów z wojskami niemieckimi, oddziałami UPA i siłami radzieckimi oraz komunistycznego reżimu.
Po aresztowaniu przeszedł ciężkie śledztwo. Zamordowany na Zamku Lubelskim w efekcie komunistycznej zbrodni sądowej.

(fot. mat. org.)

Jeden komentarz

  1. Następni, którzy zajmują się historią zamiast tym, do czego zostali powołani. Może Redakcja poda adres strony na której można zapoznać się z dokonaniami POLREGIO?