Czwartek, 23 maja 202423/05/2024
690 680 960
690 680 960

Bliżej do budowy obwodnicy Gorajca. Jest ważny wniosek

Do wojewody lubelskiego trafił wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace w terenie.

ZRID umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych

Obwodnica Gorajca realizowana jest w systemie Projektuj i buduj za ok. 119 mln zł przez konsorcjum, którego liderem jest firma Antex II, a partnerem Mosty Łódź. Zadaniem wykonawcy jest zaprojektowanie drogi, uzyskanie decyzji ZRID oraz wybudowanie trasy, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie drogi. Rozpoczęcie prac budowlanych możliwe będzie po wydaniu decyzji ZRID.

Decyzja ZRID zatwierdzi podział nieruchomości oraz granice terenu przewidzianego pod budowę drogi. Dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości to także rozpoczęcie procedur związanych z wypłatą odszkodowań. Postępowanie prowadzi wojewoda lubelski.

W nowym śladzie

Obwodnica Gorajca będzie drogą jednojezdniową, dwupasmową klasy GP o szerokości jezdni 7 metrów i długości 6,6 km. W ramach inwestycji powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego. Planowane są trzy skrzyżowania skanalizowane, trzy przejazdy bezkolizyjne i most w ciągu DK74.

#100obwodnic

Zadanie realizowane jest w oparciu o rządowy Program budowy 100 obwodnic, z którego w woj. lubelskim planowanych jest siedem. Pięć z nich (Janów Lubelski, Dzwola, Gorajec, Szczebrzeszyn, Zamość), o łącznej długości ponad 40 km, powstanie w ciągu DK74, łączącej trasę ekspresową S19 w Janowie Lubelskim z przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie.

Pozostałe dwie planowane są w ciągu DK82 (obwodnica Łęcznej) oraz w ciągu DK63/76 – obwodnica Łukowa. Obecnie trwa budowa obwodnicy Dzwoli. Pozostałych pięć inwestycji jest na etapie prac przygotowawczych.

(Źródło: GDDKiA)

2 komentarze

  1. kierowcadyliżansu

    Projekt obwodnicy Gorajca już był gotowy przed 2010 wtedy jak przygotowywano papiery na tzw „staropolski szlak” czyli 74 w ramach sieci TEN-T i wtedy były już plany na obwodnice Gorajca, Frampola i Hrubieszowa. Hrubieszów i Frampol jest a Gorajec leży w szufladzie na Ogrodowej, chyba, że ktoś ją przemielił i trzeba znowu dać komuś zarobić.

  2. A kiedy obwodnica Janowa, miał być przetarg w tym roku a pewnie zablokowano na najbliższe 3 lata ?

Dodaj komentarz