Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

8 mln złotych kary dla Telestrady za nieuczciwe praktyki rynknowe

Spółka pozyskiwała klientów podszywając się pod ich dotychczasowego operatora. Co więcej, firma nie wydawała klientom podpisanych z nimi dokumentów: umów i załączników do umów. Sprawą zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Przedstawiciele firmy po skontaktowaniu się z klientem przez telefon przychodzili do ich domów, aby podpisać umowę. Pod uwagę brali głównie osoby starsze, powyżej 65 roku życia. Praktyki Telestrady godziły w interes konsumentów. Spółka była świadoma, że działania jakie podejmują ich przedstawiciele w różnych regionach kraju są niezgodne z prawem. Firma o wątpliwych i nieuczciwych praktykach swoich pracowników dowiadywała się nie tylko ze skarg konsumentów jak również z licznych wystąpień miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów czy Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności prezes UOKiK Tomasz Chróstny zdecydował nałożyć na firmę karę finansową o wysokości ponad 8 mln złotych. Decyzja jest nieprawomocna.

– Po pierwsze, przedstawiciele Telestrady wprowadzali w błąd swoich potencjalnych klientów sugerując, że reprezentują ich dotychczasowego operatora, który oferuje im zmianę warunków na korzystniejsze. Zgodnie z prawem przed podpisaniem umowy powinniśmy dostać pełne, jednoznaczne i rzetelne informacje o ofercie i przedsiębiorcy, który ją przedstawia. Tylko w takim przypadku mamy szansę podjąć świadomą decyzję, czy związać się umową. Po drugie, spółka nie wydawała konsumentom podpisanych z nimi umów i załączników do nich – wyjaśnia Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Zgodnie z decyzją Telestrada ma zapłacić 8 mln złotych kary. Zawiadomić konsumentów, którzy od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2020r. zerwali ze spółką umowy świadczenia usług telekomunikacyjnych o decyzji prezesa UOKiK oraz opublikować oświadczenia o decyzji na swojej stronie internetowej.

Wprowadzanie konsumentów w błąd to nieuczciwa praktyka rynkowa. Podlega ona karze do 10 proc obrotów firmy.

Porady dla konsumentów:

1. Wykazuj się zasadą ograniczonego zaufania co do przekazywanych ustnie ofert, informacji, propozycji zawarcia umowy.

2. Proś o wskazanie w dokumentach, które masz podpisać, treści przedstawionej ustnie oferty, informacji, propozycji.

3. Daj sobie czas na podjęcie decyzji, nie podpisuj dokumentów i umów „tu i teraz”.

4. Nie podpisuj umów, których znaczenie wydaje Ci się niezrozumiałe i wymaga konsultacji z osobami najbliższymi lub prawnikiem. Zdecydowanie nie podpisuj niczego przed przeczytaniem i w pośpiechu.

5. Żądaj bezwzględnego wydania kopii podpisanych dokumentów.

6. W razie niewydania kopii podpisanych dokumentów, skontaktuj się z rzecznikiem konsumentów w twoim mieście lub powiecie. Znajdziesz go w wyszukiwarce: https://www.uokik.gov.pl/pomoc.php.

7. Pamiętaj, jeśli zawarłeś umowę na odległość, możesz od niej odstąpić bez podania przyczyn w ciągu 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu, umożliwiające konsumentowi zapoznanie się z towarem lub usługą i rozważenie racjonalności zakupu.

(fot. pixabay.com)

3 komentarze

  1. Ciekawe ile kary będzie nałożone za plandemię i za respiratory od szumiego.

Wiadomości z info112