690 680 960

Miejski Urząd Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza na „Polsko-Ukraińskie Spotkanie dla Pracy”!

Miejski Urząd Pracy w Lublinie serdecznie zaprasza na „Polsko-Ukraińskie Spotkanie dla Pracy”! Wydarzenie organizowane w formule targów pracy współorganizują: oddział UNHCR w Lublinie, Miejski Urząd Pracy w Lublinie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie.

Lublin
2022-12-14, 10:00

„Polsko-Ukraińskie Spotkanie dla Pracy” to przedsięwzięcie, które stwarza doskonałą okazję do bezpośredniej wymiany informacji pomiędzy poszukującymi pracy, a pracodawcami reprezentującymi różne branże. Tego rodzaju wydarzenie umożliwia osobom szukającym pracy uzyskanie jak najbardziej aktualnych informacji o firmach, ich potencjale, ofertach pracy, planach rekrutacyjnych oraz o wymaganiach stawianych przyszłym pracownikom.

Ta wspólna inicjatywa powstała z myślą o wszystkich mieszkańcach miasta Lublin i całego regionu, z uwzględnieniem uchodźców. Możliwość zatrudnienia oraz dostęp do informacji o ofertach pracy – obok wsparcia finansowego i zakwaterowania – pozostają dla uchodźców najczęściej wskazywanymi potrzebami. Praca oznacza zaś godne życie, samodzielność i możliwość decydowania o sobie, co przekłada się z kolei na poczucie bezpieczeństwa i włączenia ekonomicznego.

Na miejscu będzie można bezpośrednio zapoznać się z ofertami około osiemdziesięciu pracodawców, a wsparciem będą służyć tłumacze i inni specjaliści. Przydatne porady udzielane będą w kąciku prawnym, będzie to również okazja, by zaznajomić się ze sposobami poszukiwania pracy w kraju, jak i za granicą. Podczas warsztatów osoby poszukujące pracy dowiedzą się m.in.: jak się zaprezentować podczas rozmowy kwalifikacyjnej i jakie dokumenty przedstawić, co należy zrobić, aby podjąć działalność gospodarczą, jakie prawa pracownicze im przysługują oraz zdobędą wiedzę na temat bezpiecznych wyjazdów.

Wszystkie warsztaty będą tłumaczone symultanicznie na język ukraiński. Na miejscu będzie zapewniony kącik animacyjny dla dzieci. Wydarzenie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Wsparcia przedsięwzięciu udzielił Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. Biorą w nim także udział: Stowarzyszenie Homo Faber, Centrum Wolontariatu, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oraz Instytut na Rzecz Państwa Prawa.

„Polsko-Ukraińskie Spotkanie dla Pracy” odbywa się pod honorowym patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego, Prezydenta Miasta Lublin oraz Starosty Lubelskiego.

Польсько-українська зусріч для роботи

14 грудня 2022 р., Targi Lublin, вул. Dworcowa, 11, год. 10.00

Аж 74 відсотки осіб, що прибули з України до Польщі, були професійно активні. Це працівники продажу та послуг, сектору освіти чи медицини, готелів, ресторанів,  гірничовидобувної промисловості, соціальних служб, адміністрування та інших.  Переважна більшість з них має вищу або середню спеціальну освіту. Війна в Україні цілковито змінила їхню ситуацію.  

Поруч з фінансовою та житловою допомогою, можливість працевлаштування та доступ до інформації про  доступні вакансії, залишаються найбільш бажаними потребами для біженців. Робота означає – гідне життя, самостійність, можливість вирішувати самому, що перетворюється, в свою чергу, на відчуття безпеки та економічної інклюзії. Ось для чого відділ УВКБ ООН у Любліні, Міський Центр Зайнятості в Любліні, Повітовий Центр Зайнятості в Любліні, Воєвудський Центр Зайнятості в Любліні організували Польсько-українську зустріч для роботи. 

Ця спільна ініціатива була створена з думкою про всіх осіб, що шукають працевлаштування, особливо беручи до уваги біженців. На місці можна буде безпосередньо ознайомитися з вакансіями близько вісімдесяти працедавців, а перекладачі та інші фахівці надаватимуть допомогу. Корисні поради надаватиме юридичний куточок, а також буде можливість дізнатися, як шукати роботу в країні та за кордоном. Під час тренінгу, особи, що шукають працевлаштування, дізнаються, поміж іншим: як представити себе під час інтерв’ю і які документи приготувати, що потрібно зробити, аби оформити підприємницьку діяльність, які мають робочі права, і отримають знання про безпечні робочі подорожі. 

Усі тренінги будуть симультанічно перекладатися на українську мову. На місці буде передбачений анімаційний куточок для дітей. Подія доступна для осіб, що пересуваються на інвалідних візках.

У приготуванні події допоміг Люблінський громадський комітет допомоги Україні. Також беруть в ній участь: Асоціація Homo Faber, Центр Волонтаріату, Інститут верховенства права. 

Польсько-українська зустріч для роботи відбудеться під патронатом Люблінського воєводи, Маршалка Люблінського воєводства, мера міста Люблін та старости міста Люблін. 

(fot. mat. org.)

Kursy walut

  • USD 4.2803zł -1.04%
  • GBP 5.2838zł -0.83%
  • EUR 4.7079zł -0%
  • CHF 4.7147zł -0.16%

Polub nas

Materiały wideo

Lubelscy policjanci wzięli udział w akcji #GaszynChallenge (wideo)
Nowe iluminacje świąteczne na Rynku Wielkim w Zamościu (wideo)
99. Rocznica Bitwy pod Komarowem (wideo)
W Zamościu trwa 18 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny EUROFOLK (wideo)
W Zamościu trwa XIII Zamojski Festiwal Kultury (wideo)