Wtorek, 16 lipca 202416/07/2024
690 680 960
690 680 960

Tydzień Godnego Porodu w SPSK Nr 4

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie zaprasza wszystkie osoby oczekujące dziecka na bezpłatne spotkanie w ramach Międzynarodowego Tygodnia Godnego Porodu organizowane z inicjatywy Fundacji Rodzić po Ludzku. Wydarzenie odbędzie się 17 maja 2023 r. w głównej auli szpitala przy ul. Jaczewskiego 8 (Aula A na 5. piętrze), w godzinach 17-19.

Międzynarodowy Tydzień Godnego Porodu to cykl wydarzeń po raz pierwszy zainicjowany  w 2004 r. przez francuskie stowarzyszenie non-profit Alliance française pour l’accouchement respekté  (AFAR). Od 2011 r. jego koordynację powierzono Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Porodowych  (ENCA), której częścią jest Fundacja Rodzić po Ludzku.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego  Tygodnia Godnego Porodu odbywa się pod hasłem „O wadze pierwszego kontaktu”. To właśnie  tematowi kontaktu „skóra do skóry” rodzica z dzieckiem poświęcony będzie cykl wydarzeń lokalnych,  których lubelską odsłonę organizuje Kliniczny Oddział Położnictwa i Perinatologii SPSK Nr 4 w Lublinie. Założeniem spotkania jest to, aby kobiety i ich bliscy przygotowujący się do porodu wyszli  z niego spotkania zainspirowani, wzmocnieni i lepiej przygotowani na przyjęcie dziecka. 

Podczas spotkania odbędą się: 

warsztaty dotyczące pozycji wertykalnych podczas porodu, 
wykład: „Kangurowanie – rola, idea i realizacja na oddziale”, 
„Trudne pytania na temat laktacji” – rozmowa z doradcą laktacyjnym, 
prezentacja opracowana przez Fundację Rodzić po Ludzku, dzięki której będzie można  dowiedzieć się m.in.: jakie są prawa okołoporodowe kobiet, co jest najważniejsze  w planie porodu, czym jest pierwszy kontakt, jak zadbać o pierwszy kontakt podczas  porodu w szpitalu.

Każda osoba, która weźmie udział w spotkaniu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. 

Porody w SPSK Nr 4 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest największym szpitalem  klinicznym w województwie lubelskim i 9. pod względem wielkości w Polsce. Posiada największy  ośrodek ginekologiczno-położniczy w makroregionie, w którym znajdują się oddziały o najwyższym  stopniu referencyjności: Kliniczny Oddział Położnictwa i Perinatologii, Kliniczny Oddział  Ginekologii, Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii. Szpital prowadzi Szkołę dla Rodziców, która  dla osób oczekujących na narodziny dziecka jest źródłem fachowej wiedzy medycznej, miejscem  wymiany doświadczeń, nabycia umiejętności praktycznych z zakresu właściwej pielęgnacji dziecka  oraz zasad karmienia naturalnego. 

SPSK Nr 4 w Lublinie dokłada wszelkich starań, aby szerzyć wiedzę z zakresu ciąży, porodu  i połogu. Prowadzi w tym celu strony w mediach społecznościowych:  

Sala Porodowa SPSK Nr 4 w Lublinie Nr 4 w Lublinie 
Noworodki i Wcześniaki SPSK Nr 4 w Lublinie 

Szpital organizuje wydarzenia, bierze udział w różnego rodzaju projektach i realizuje programy,  takie jak „Przystanek Mama” we Wschodnim Centrum Profilaktyki Depresji Poporodowej. W szpitalu  rodzice mogą korzystać m.in. z sali do kangurowania, wsparcia psychologicznego czy poradnictwa  laktacyjnego. SPSK Nr 4 wdrożył i utrzymuje światowe standardy w zakresie karmienia piersią. 

Szpitalowi i jego pracownikom bliska jest idea „rodzić po ludzku” oraz znaczenie kontaktu „skóra  do skóry”. Dlatego angażuje się w obchody Tygodnia Godnego Porodu 2023 dla osób oczekujących  dziecka. 

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy  Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Tydzień Godnego Porodu w SPSK Nr 4

(fot. SPSK4\źródło SPSK4)

Komentarze wyłączone

Z kraju

Sport