Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Te gminy radzą sobie najlepiej w całym regionie. Dziś otrzymały specjalne wyróżnienia

W czwartek, 30 listopada, w Trybunale Koronnym w Lublinie odbyła się uroczysta gala, na której wręczono wyróżnienia dla najlepszych gmin naszego regionu. To już siódma edycja tego wydarzenia.

Ranking Gmin Lubelszczyzny został zorganizowany już po raz siódmy przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Regionalny Ośrodek w Lublinie we współpracy z Urzędem Statystycznym. Ocenie poddano wszystkie gminy z województwa lubelskiego, z wyłączeniem miast na prawach powiatu, czyli Białej Podlaskiej, Chełma, Lublina oraz Zamościa.

Ideą Rankingu Gmin jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony w oparciu o 16 wskaźników mierzących m.in. potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Intencją organizatorów jest to, aby organizowany corocznie Ranking był przedsięwzięciem o szczególnym znaczeniu dla województwa, wprowadzającym do publicznej debaty zasadę oceny samorządów przy pomocy wskaźników liczbowych.

Podczas tworzenia rankingu brano pod uwagę średnioroczne dochody własne budżetów gmin na , średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne na mieszkańca, średnioroczny wskaźnik zadłużenia, wydatki bieżące na administracją publiczną, średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód, wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego na jednego mieszkańca, liczbę podmiotów gospodarczych na tysiąc mieszkańców, udział bezrobotnych, udział ludności w wieku produkcyjnym, średnioroczny przyrost naturalny na tysiąc osób, średnioroczne saldo migracji na tysiąc osób oraz odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-5 lat.

W Rankingu Gmin Lubelszczyzny 2023 w kategorii gmin wiejskich zwyciężył Puchaczów, na drugim miejscu uplasował się Wojciechów, na trzecim Głusk, na czwartym Wisznice a piąte miejsce zajął Księżpol. W kategorii gmin miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajął Nałęczów, a na kolejnych uplasowały się odpowiednio: Janów Lubelski, Józefów, Łęczna oraz Piaski. Jeżeli chodzi o miasta, najwyższe miejsce na podium przypadło dla Świdnika, kolejne miejsca zajęły: Biłgoraj, Stoczek Łukowski, Lubartów i Tomaszów Lubelski.

Wyłoniono też gminy będące liderami w każdym z powiatów województwa lubelskiego. W powiecie bialskim są to Wisznice, w biłgorajskim – miasto Biłgoraj, w chełmskim – miasto Rejowiec Fabryczny, w hrubieszowskim – miasto Hrubieszów, w janowskim – Janów Lubelski, w krasnostawskim – miasto Krasnystaw, w kraśnickim – Dzierzkowice, w lubartowskim – miasto Lubartów, w lubelskim – Głusk, w łęczyńskim -Puchaczów, w łukowskim – Wojcieszków, w opolskim – Poniatowa, w parczewskim – Parczew, w puławskim – Nałęczów, w radzyńskim – miasto Radzyń Podlaski, w ryckim – Ryki, w świdnickim – miasto Świdnik, w tomaszowskim – miasto Tomaszów Lubelski, w włodawskim – miasto Włodawa a w powiecie zamojskim gmina Krasnobród.

10 komentarzy

  1. Każda gminę która przyjęła uchwałę anty LGBT odetniemy od środków z KPO i Funduszy Europejskich.

  2. Polska C to przegrany region, strefa no go. To jałowe przedpole zamieszkałe przez dziki lud którym rozdać siekiery to sami się wyrombiom.

  3. A gmina Jastków nie została ujęta? Ponoć to najbardziej prężna gmina, która zakupiła drony do szpiegowania mieszkańców. Dziś latał nad Miejscowością Barak zaglądając w kominy.

  4. Łysy a jakże na pierwszym planie

  5. Dziadunio z Willolowa

    A smak tradycji, zawsze wierna peezelowi Konopnica? Raj dla deweloperów, miejscowy jak chce postawić nowy dom przy siedlisku po dziadkach, to musi robić gimnastykę z papierami, pokazywać gdzie droga, gdzie media, bo przecież zarządzająca drogą gminną czy wodociągiem gmina nic nie wie. A później na działkę obok wchodzi deweloper, stawia 6 domów okno w okno, i wody z wodociągu wystarczy, i droga gminna raptem jest i to nie za wąska…

  6. Ten jakson co wyzywał i namawiał do pałowania protestujących kobiet dostał nagrodę? To jakaś kpina jest! WSTYD!!!

Dodaj komentarz

Z kraju