Poniedziałek, 15 kwietnia 202415/04/2024
690 680 960
690 680 960

Strażacy monitorują sytuację w powiecie hrubieszowskim w związku z roztopami (zdjęcia)

Strażacy intensywnie kontrolują stan wody na rzece Bug oraz Huczwie, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom związanym z nadmiernym podnoszeniem się poziomu rzek.

Wzrost temperatury powoduje szybkie topnienie pokrywy śnieżnej. Dodatkowo, opady deszczu oraz występujące zjawiska lodowe na rzekach stwarzają ryzyko groźnych wezbrań, podtopień i powodzi. Sytuacja ta wymaga ciągłej czujności i odpowiedniego przygotowania służb ratowniczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie prowadzi intensywny monitoring stanu cieków wodnych oraz zbiorników na obszarze powiatu. Aktualnie, na szczególną uwagę zasługują rzeki Bug w Strzyżowie oraz Kryłowie, gdzie nie ma obecnie prawdopodobieństwa wystąpienia powodzi czy lokalnych podtopień. Niemniej jednak, stan wody w rzece Huczwa w miejscowości Gozdów jest wysoki, co spowodowało lokalne zalanie nieużytków rolnych, jednakże nie istnieje obecnie zagrożenie powodzią czy podtopieniami.

W związku z dynamiczną sytuacją hydrologiczną, strażacy utrzymują w gotowości cały niezbędny sprzęt ratowniczy i logistyczny. Jest to istotne dla szybkiego i skutecznego reagowania na ewentualne zagrożenia oraz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu hrubieszowskiego. W obliczu wzrastających poziomów wód, mieszkańcy powinni zachować czujność i stosować się do zaleceń służb ratowniczych oraz monitorować aktualne informacje dotyczące sytuacji hydrologicznej w regionie.

O wszelkich zmianach oraz aktualnych stanach wód na terenie powiatu można śledzić na stronie: https://hydro.imgw.pl/.

Dodaj komentarz

Z kraju