Piątek, 19 kwietnia 202419/04/2024
690 680 960
690 680 960

Stawy Echo najpiękniejszym miejscem w województwie

Zwierzynieckie Stawy Echo wygrały konkurs na „Najpiękniejsze miejsce w okolicy”, który zorganizował producent jednego z napojów dla dzieci.

Na trwający od początku kwietnia do końca maja konkurs, wpłynęło 700 propozycji na „Najpiękniejsze miejsce w okolicy”. Ze wszystkich zgłoszeń wybrano po jednym z każdego województwa, które zasługuje pod wieloma względami aby nosić miano tego najpiękniejszego. W ocenie propozycji brane były pod uwagę takie kryteria jak: wyjątkowe walory turystyczne, kulturowe, krajoznawcze i edukacyjne, czy jest przyjazne dzieciom i mogą oni spędzać tam czas, a przy okazji poznawać naturę, historię, kulturę Polski, a także oryginalność danego miejsca.

Konkurs przeznaczony był dla przedszkoli w całym kraju. Zgłoszenia wyjątkowych miejsc dokonywano poprzez przesłanie zdjęcia i krótkiego opisu ciekawego i atrakcyjnego miejsca w okolicy, gdzie można z dziećmi ciekawie spędzać czas. Następnie trwało internetowe głosowanie, po zakończeniu którego do finału zaproszono po 5 przedszkoli z każdego województwa, których propozycje cieszyły się największym zainteresowaniem i tym samym otrzymały największą liczbę głosów. Wtedy też do prac przystąpiła komisja konkursowa, która wyłoniła po jednym zwycięzcy z każdego województwa.

Ze zgłoszonych w województwie lubelskim 43 miejsc, najpiękniejszym okazały się zgłoszone przez Przedszkole Samorządowe w Zwierzyńcu Stawy Echo, które otrzymały 3393 głosy. Przedszkole w zamian za to otrzyma cyfrowy aparat fotograficzny wraz z akcesoriami, edukacyjny zestaw map i tablic, zestaw produktów spożywczych marki Kubuś oraz dla każdego dziecka upominek w postaci fluorescencyjnej miarki wzrostu.

(fot. Przedszkole samorządowe Zwierzyniec)

Komentarze wyłączone

Z kraju