Niedziela, 19 maja 202419/05/2024
690 680 960
690 680 960

Radny apelował o wprowadzenie zakazu wjazdu do centrum aut nauki jazdy. Urzędnicy wskazują, że to bezprawne

Specjalnie powołana w tym celu komisja zajęła się sprawą możliwości wprowadzenia zakazu wjazdu do centrum miasta pojazdów nauki jazdy. Ostatecznie wniosek radnego został odrzucony.

W ostatnim czasie jeden z radnych Rady Miasta w Biłgoraju złożył wniosek o wprowadzenie zakazu wjazdu do centrum miasta samochodów nauki jazdy. Chodzi o godziny porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Dokładnie między godz. 7:30 a 8:30, a także od 14:00 do 16:00. Radny Marcin Mura argumentował swój pomysł tym, iż na ulicach panuje duży ruch i są one już wystarczająco zakorkowane. Zaś samochody ze znakiem „L” na dachu problem ten jeszcze potęgują.

Sprawą zajęła się specjalnie powołana komisja, w skład której weszli m.in. pracownik Zarządu Dróg Powiatowych oraz Dyrektor Miejskiej Służby Drogowej. Jak wskazują urzędnicy, przeprowadzona została szczegółowa analiza formalno-prawna, której celem było ustalenie, czy w ogólne przepisy pozwalają na wprowadzenie tego typu ograniczeń.

Okazuje się, że rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami mówi, że ma się to odbywać w sposób niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Ustawodawca zaznaczył jednak, że trasa egzaminu ma zostać tak wyznaczona, aby przebiegała przez ulice, na których natężenie ruchu jest nie mniejsze niż 400 pojazdów na godzinę. Dlatego też jednym z nielicznych miejsc na terenie powiatu, które spełnia te kryteria, jest właśnie teren miasta.

– Założeniem ustawodawcy jest sprawdzenie umiejętności wykonywania podstawowych manewrów na drogach, które stanowią codzienne szlaki komunikacyjne wśród kierowców. Tylko takie szkolenie, prowadzone w standardowych warunkach, jakie codziennie panują w ruchu drogowym, może najefektywniej przygotować kursanta do samodzielnego prowadzenia pojazdów. Przekłada się to również na większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym w przyszłości – wskazała komisja.

Urzędnicy zauważyli również, że wśród obecnie obowiązujących rozporządzeń nie istnieje znak o treści „zakaz wjazdu dla kierowców poruszających się pojazdami nauki jazdy”. Przepisy mają również wyraźnie wskazywać, iż z dróg publicznych może korzystać każdy, na równych prawach oraz zgodnie z ich przeznaczeniem. Ostatecznie wniosek radnego został uznany za bezzasadny.

(fot. lublin112)

18 komentarzy

  1. ?…znaków ..zaszczepiony lub nie zaszczepiony też nie ma a segregacja obowiązuje? i weszła w życie

  2. … na próbę zakazać wjazdu radnym tego miasta … dla przykładu powinni dojeżdżać trasportem publicznym

  3. Podpis elektroniczny

    To tam jest centrum?

  4. ☆☆☆⭐⭐⭐

    Korki w Bilgoraju? Tego jeszcze nie grali

  5. „nie zagrażający” Boże widzisz i nie grzmisz!