Niedziela, 03 marca 202403/03/2024
690 680 960
690 680 960

Powołano do życia Euroregion „Roztocze”. Celem jest rozwój Roztocza i okolic (zdjęcia)

Przedstawiciele 33 samorządów z województw lubelskiego i podkarpackiego wzięli udział w spotkaniu, w trakcie którego powołano do życia Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Roztocze”. Wpisanie Roztocza jako Euroregionu pozwoli na lepsze pozyskanie środków unijnych na rozwój tego miejsca, a tym samym jest ogromną szansą na jego rozwój.

W środę 20 maja w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 Tomaszowie Lubelskim powołano do życia Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Roztocze”. W założycielskim spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 33 samorządów z województw lubelskiego i podkarpackiego. Podstawowym celem utworzenia tej organizacji jest poprawa warunków rozwoju poszczególnych gmin, poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych, turystycznych a także gospodarczych Roztocza i okolic.

W zaproponowanych obszary działania ujęto m.in.: poprawę poziomu życia mieszkańców, polepszenie stanu naturalnych i kulturowych warunków życia, rozwój potencjału gospodarczego, inicjowanie kontaktów różnego typu instytucji, placówek oświatowych, sportowych, kulturalnych i innych, zwiększenie liczby turystów a także unowocześnienie infrastruktury w postaci dróg i ścieżek rowerowych. Ponadto Euroregion „Roztocze” ma promować lokalne produkty i wyroby regionalne, które mogą stać się towarem eksportowym.

Jak podkreślano w trakcie spotkania, istotnym zamiarem nowego euroregionu będzie ochrona środowiska naturalnego przygranicznych terenów, prowadzenie działań zapobiegających zagrożeniom i klęskom żywiołowym. Nie bez znaczenia jest także dalsze tworzenie warunków do rozwijania współpracy transgranicznej bezpośrednio sąsiadujących obszarów Ukrainy i Polski. To wszystko ma być ogromną szansą na rozwój Roztocza i okolic. Wpisanie Roztocza jako Euroregionu pozwoli bowiem na lepsze pozyskanie środków unijnych na rozwój tego miejsca.

Wyłoniony został już pięcioosobowy zarząd, na czele którego stanął burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski. Euroregion „Roztocze” jest 17. Euroregionem na mapie Polski.

Powołano do życia Euroregion „Roztocze”. Celem jest rozwój Roztocza i okolic (zdjęcia)

Powołano do życia Euroregion „Roztocze”. Celem jest rozwój Roztocza i okolic (zdjęcia)

Powołano do życia Euroregion „Roztocze”. Celem jest rozwój Roztocza i okolic (zdjęcia)

Powołano do życia Euroregion „Roztocze”. Celem jest rozwój Roztocza i okolic (zdjęcia)

Powołano do życia Euroregion „Roztocze”. Celem jest rozwój Roztocza i okolic (zdjęcia)

(fot. Zwiedzaj Lubelskie, UM Tomaszów Lubelski)

Jeden komentarz

  1. Maturę pisali czy egzamin ośmioklasisty…? Sądząc po aparycji to drugie… Ale cyrk!!!
    „Rozwój roztocza” czyli betonowania i asfaltowania ciąg dalszy…
    Cały urok Roztocza to właśnie naturalność!!! NIC NIE ZMIENIAJCIE!!! RĘCE POLITYKÓW PRECZ OD ROZTOCZA!
    bo czego się dotkną to zamieniają w beton lub kuwno…

Z kraju

Polityka i społeczeństwo