Środa, 28 lutego 202428/02/2024
690 680 960
690 680 960

Pojawią się wyświetlacze prędkości i azyle. Przejścia dla pieszych w Lublinie mają być bardziej bezpieczne

Azyle dla pieszych, wyświetlacze prędkości oraz doposażenie przejść w dodatkowe elementy uspokojenia ruchu – to planowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w mieście. Na ich realizację Lublin otrzymał wsparcie finansowe ze środków unijnych w kwocie blisko 400 tys. zł.

– Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez doposażenie przejść dla pieszych. Obecnie jesteśmy na etapie finalizowania podpisania umowy o dofinansowanie tego zadania z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wszystkie roboty na przejściach będą realizowane w oparciu o projekty zmiany stałej organizacji ruchu, które są już opracowane i zatwierdzone. Zakres robót do wykonania ujęty we wniosku o dofinansowanie nie wymaga uzyskania innej dokumentacji technicznej oraz pozwoleń na budowę. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie postępowań na wybór wykonawcy i realizacja prac w terenie – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, ds. Inwestycji i Rozwoju.

W ramach projektu zaplanowano działania w 6 lokalizacjach, polegające na:
– wykonaniu 2 azyli dla pieszych na ul. Zemborzyckiej na przejściach przy Zespole Szkół Transportowo Komunikacyjnych. Na obu przejściach zaprojektowano wykonanie wysp azylu, dodatkowo zlikwidowany zostanie pas do skrętu w lewo, a także powstanie dodatkowa powierzchnia wyłączona z ruchu przed azylem;
– wykonaniu 2 azyli dla pieszych na ul. Wileńskiej na odcinku ul. Wajdeloty – ul. Głęboka. Przesunięte zostanie też przejście dla pieszych przy zatoce autobusowej;
– wykonaniu azylu na ul. Zana przy ul. Krasińskiego. W tym przypadku zaplanowano inny podział szerokości jezdni na odcinku poprzedzającym przejście dla pieszych. Dla kierunku od al. Kraśnickiej zaprojektowano 2 pasy ruchu na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Skierki, w tym 1 pas dla relacji w lewo, 1 pas dla relacji wprost i w prawo; dla kierunku przeciwnego przed skrzyżowaniem z ul. Skierki w kierunku od al. Kraśnickiej będą również 2 pasy ruchu, w tym 1 pas dla relacji w lewo i 1 pas dla relacji wprost i w prawo;
– montażu 4 wyświetlaczy prędkości, w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez al. Witosa przy ul. Rolna Osada. Obecnie jest to jedyne przejście w poziomie, przez dwie jezdnie mające po dwa pasy ruchu każda, bez sygnalizacji świetlnej i innych zabezpieczeń;
– montażu 4 wyświetlaczy prędkości w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Krańcową przy ul. Kossaka). Przejście dla pieszych znajduje się w poziomie drogi dwujezdniowej mającej po dwa pasy ruchu i prowadzi z osiedla o zabudowie jednorodzinnej do Dzielnicowego Domu Kultury;
– montażu 2 wyświetlaczy prędkości w celu uspokojenia ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Nałęczowską przy ul. Gnieźnieńskiej. Istniejące przejście wyznaczone jest przez dwa pasy ruchu bez żadnych elementów/urządzeń wpływających na bezpieczeństwo pieszych.

Wyświetlacze mają pokazywać ikony – czerwoną smutną w sytuacji przekraczania dopuszczalnej na danym odcinku prędkości i zieloną uśmiechniętą, kiedy pojazd porusza się z prędkością dozwoloną lub niższą.

Dodatkowo, w ramach projektu na wybranych przejściach przewiduje się m.in.: wykonanie płytek z wypustkami dla osób z dysfunkcją wzroku, oznakowanie poziome/pionowe, montaż punktowych elementów odblaskowych, zastosowanie pasów wibracyjnych – akustycznych oraz umieszczenie słupków przeszkodowych – zabezpieczenie powierzchni przeznaczonej dla pieszych.

Projekt „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonie przejść dla pieszych w mieście Lublin” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to blisko 545 tys. zł, w tym dofinansowanie stanowi kwotę ponad 396 tys. zł. Zakończenie realizacji projektu wraz z jego rozliczeniem przewidziano na grudzień 2023 r.

(fot. UM Lublin\źródło UM Lublin)

23 komentarze

  1. Idiotyzm. Wysepki, wyświetlacze, likwidacja pasów ruchu. Lewackie myślenie. Zamiast instalować za te pieniądze sygnalizację świetlną istotnie poprawiającą bezpieczeństwo, blokuje się płynność ruchu pojazdów. Ulice są dla samochodów, nie dla pieszych. Popatrzcie jak zorganizowane są przejścia dla pieszych w Niemczech.

    • Sygnalizacja świetlna poprawi płynność ruchu. Masz gorszy dzień przyjacielu?

      • Dobrze wykonana sygnalizacja może poprawić płynność ruchu – przy inteligentnym sterowaniu, można ustawić priorytet ruchu („zielona fala”), a piesi mają wyraźny sygnał, że mogą bezpiecznie przekroczyć jezdnię (bądź chwilę zaczekać). Likwidacja pasów ruchu i zwężanie ulic zawsze zmniejsza przepustowość i nie zmieni tego nomenklatura – nazwanie korków „uspokojeniem ruchu” jest dziś modne, ale w rzeczywistości tylko utrudnia ruch, a niewiele poprawia bezpieczeństwo.

  2. na takie śmieci znowu idzie kasa. lepiej postawcie światła z poczekajki bo powietrze puszcza i stado stoi

  3. Zmarnowane pieniądze, nic nie poprawią tylko większe korki będą.

  4. A może by lepiej PdP doświetlić? Żeby było widać osobnika zbliżającego się na nie ciemno jak w d…. i nagle coś się wyłania.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo