Poniedziałek, 20 maja 202420/05/2024
690 680 960
690 680 960

Po „Lasku na Sławinie” można już spacerować. Czworonogi są tu mile widziane (zdjęcia)

Zamiast na początku lipca, inwestycję sfinalizowano dopiero pod koniec miesiąca. W poniedziałek ekipa budowlana posprzątała i udostępniła niewielki park spacerowiczom. Jest on przyjazny także dla psów.

W dzielnicy Sławin: przy ul. Zbożowej, naprzeciwko skrzyżowania z ul. Jemiołową, a tuż przy kościele parafialnym, wzdłuż którego przebiega niedawno wybudowana ścieżka rowerowa i zarazem obok zachodniego skrzydła Zespołu Szkół nr 12 zakończona została kameralna inwestycja, mająca wymierne znaczenie dla lokalnej społeczności.

Stanowi ona realizację projektu z Zielonego Budżetu Miasta Lublin. Zlokalizowana jest na terenie miejskim i przekształciła ten zaniedbany fragment przestrzeni w mini park osiedlowy ze skwerem – między ulicami: Zbożową, Świerkową a Sławinkowską. Do wykonania pozostały jeszcze niektóre nasadzenia.

Zakres inwestycji, dla której opracowano dokumentację rewitalizacji lasku obejmującą urządzenie istniejącego tam terenu zielonego, objął oprócz budowy alejek spacerowych o nawierzchni mineralnej także montaż obiektów małej architektury: 5 ławek łukowych, 9 koszy na śmieci, 4 koszy na psie odchody, 3 karmniki dla ptaków. Za 5 wyciętych drzew przewidziano nasadzenia zastępcze w liczbie 5 brzóz, które mają być wykonane do końca grudnia bieżącego roku.

Koszt inwestycji zgodnie z zawartą umową wyniósł 129 tys. zł.

Pierwotnie planowanym terminem zakończenia prac był dzień 30 czerwca br. Nie został on jednak dotrzymany.

– Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 23 lipca – komentuje Monika Głazik z biura prasowego w kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. – Powodem była konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej w związku z kolizją przebiegu ścieżki z istniejącym drzewostanem. Stąd dokonano nieistotnej zmiany projektu polegającej na przesunięciu przebiegu ścieżki o kilkadziesiąt centymetrów.

Przyczyny zmian w dokumentacji ratusz zaś wyjaśnia następująco:

– Korekta projektu zagospodarowania Lasku Sławin wynikła z braku zgody na usunięcie jednego drzewa kolidującego ze ścieżką – argumentuje Monika Głazik. – Oceniliśmy jednak, że będzie możliwe przesunięcie ścieżki, co zostało wykonane już na etapie wykonawczym. Pozwoliło to przede wszystkim na oszczędność czasu, gdyż w procesie realizacji inwestycji procedura wyłonienia wykonawcy bywa długotrwała. Wytyczenie nowego przebiegu wiązało się aktualizacją dokumentacji projektowej i koniecznością pomiarów geodezyjnych. W tym celu wykorzystaliśmy pomiary geodezyjne w terenie wykonane przez geodetę wykonawcy już w trakcie realizacji inwestycji – dodaje.

Ten niewielki park zachowuje istniejący tam dotychczas leśny charakter przestrzeni. Utwardzone mieszanką kruszyw mineralnych alejki powstały w miejscu wydeptanych przez lata dróżek. Płynnie łączą się one z wybudowanym nieopodal dwa lata wcześniej ciągiem pieszo-rowerowym. Oprócz ławek, karmników dla ptaków i koszy zlokalizowane będą tam także informacje o cennych okazach roślin, kilka latarni. Wybrano gatunki roślin cieniolubnych oraz te o atrakcyjnym ulistnieniu celem „rozjaśnienia” przestrzeni.

Spacerowicze będą się przechadzać pomiędzy bylinami, ostrokrzewami czy brzozami. Znajdą się tu również cisy, bluszcze, fiołki, konwalie oraz krokusy. W celu ułatwienia pielęgnacji nasadzenia obejmować będą całą szerokość przestrzeni przewidzianej pod roślinność, w tym nasadzenia całymi połaciami, płynnie przeplatające się z istniejącymi drzewami.

Reprezentacyjnym miejscem obiektu jest skwer na planie koła w południowo-wschodniej części terenu. Otoczony zostanie on zimozielonymi nasadzeniami o pokroju kolumnowym, na które wybrano cis pospolity. Całość będzie harmonijne wpisana w istniejący drzewostan.

Mini park jest miejscem atrakcyjnym także dla posiadaczy czworonogów, gdyż nie obowiązuje tam zakaz wprowadzania psów.

(fot. tekst Leszek Mikrut)

15 komentarzy

  1. Bawarska szachownica

    Defraudacja?Czy to jest ten chodnik w szuwarach?

  2. a gdzie przejście dla pieszych ze schodków przez ścieżke rowerową?