Wtorek, 23 kwietnia 202423/04/2024
690 680 960
690 680 960

Pierwsi pacjenci zoperowani przy użyciu nowo zakupionego sprzętu neurochirurgicznego (zdjęcia)

Specjaliści Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie przeprowadzili pierwsze operacje z zastosowaniem nowo zakupionego sprzętu neurochirurgicznego. Nowoczesny Aparat USG, tomograf śródoperacyjny z systemem neuronawigacji i oprogramowaniem do rozszerzonej rzeczywistości pozwoliły na większą precyzję podczas skomplikowanych zabiegów i zminimalizowanie ryzyka pojawienia się powikłań.

Pierwszy pacjent, u którego wykonano zabieg przy użyciu nowo zakupionych technologii, miał skutecznie wykonaną, choć złożoną technicznie biopsję guza z zastosowaniem ramienia robotycznego. Kolejną osobą była 62-letnia pani Jolanta. W jej przypadku operacja polegała  na usunięciu guza o trudnym położeniu.

– Była to operacja podwyższonego ryzyka związanego z położeniem guza w tzw. obszarze centralnym, gdzie znajdują się kluczowe struktury mózgu. Są tam m.in. drogi nerwowe odpowiadające  za ruchy kończyn. Brak precyzji związany z nieprawidłową oceną sytuacji w czasie zabiegu mógłby skutkować ubytkami neurologicznymi. Oznacza to, że pacjentka mogłaby się zmagać np. z niedowładem rąk lub nóg. Zastosowanie najnowszej technologii w postaci USG sprzężonego z neuronawigacją zintegrowaną z mikroskopem chirurgicznym pozwoliło na lepszą kontrolę  śródoperacyjną podczas zabiegu usunięcia guza, co przełożyło się na zminimalizowanie ryzyka i zakończenie operacji sukcesem. Nowy sprzęt oznacza dla neurochirurgów olbrzymią wartość dodaną. Daje możliwość dokładnego zaobserwowania granic guza. Podczas zabiegu pozwala na bieżącą ocenę, jaka część guza została usunięta i czy jego struktury w obrębie układu nerwowego nie zostały przemieszczone. Mówiąc prościej, dzięki nowej aparaturze lekarze mają szansę poszerzenia zakresu resekcji z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa – mówi Lekarz Kierujący  Klinicznym Oddziałem Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK Nr 4 w Lublinie prof. dr hab.  n. med. Radosław Rola.

– Po operacji czuję się bardzo dobrze, powoli wracam do zdrowia, do normalnego funkcjonowania. Nie spodziewałam się, że nastąpi to tak szybko – mówi pacjentka, pani Jolanta.

Przy pierwszych zabiegach asystowali przedstawiciele dostawców nowoczesnej aparatury, którzy stanowili wsparcie wdrożeniowe, a wcześniej przeprowadzili szkolenia personelu.

Zespół, który uczestniczył w operacji: 

∙ Prof. dr hab. n. med. Radosław Rola – neurochirurg, operator

∙ Lek. Klaudia Kuś-Budzyńska – neurochirurg, asysta

∙ Dr n. med. Michał Hys – lekarz anestezjolog

∙ Pielęgniarki, pielegniarz i instrumentariuszki: Oleksandr Melnyk, Ilona Sulowska-Krawczyk, Weronika Szymańska, Beata Kołacz

∙ Pielęgniarki anestezjologiczne: Magdalena Gniazdek, Teresa Huszcza, Nina Obroślak

∙ Przedstawiciele firmy Brainlab: Michał Warchoł, Jan Solar (Czechy), Filip Barvik (Czechy),

∙ Przedstawiciel firmy BK Medical Piotr Romanowicz

Nowoczesne technologie na największego ośrodka neurochirurgicznego w regionie 

W SPSK Nr 4 w Lublinie najwyższą jakość udzielanych świadczeń neurochirurgicznych zapewnia wysoko wykwalifikowany personel i nowoczesne wyposażenie, które w ostatnim czasie zostało poszerzone o nową aparaturę. 12,590 mln złotych przeznaczone na jej zakup pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, osi priorytetowej XI REACT-EU.

Aparatura zakupiona w ramach projektu: 

∙ Akcesoria i oprogramowanie do integracji mikroskopu chirurgicznego z nawigacją śródoperacyjną,

∙ Diatermia – 2 komplety,

∙ Nóż ultradźwiękowy,

∙ Aparat USG zintegrowany z systemem neuronawigacji,

∙ Aparat do RTG przyłóżkowego,

∙ Tomograf śródoperacyjny z systemem neuronawigacji i oprogramowaniem do rozszerzonej rzeczywistości,

∙ Zestaw do neuroendoskopii,

∙ Narzędzia chirurgiczne wraz z kontenerami do transportu i sterylizacji,

∙ Monitor do ciągłych pomiarów hemodynamicznych – 3 komplety,

∙ Aparat do znieczulenia – 3 komplety.

Doposażenie Bloku Operacyjnego, Klinicznego Oddziału Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej i współpracującego z nim Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nie tylko oznacza większą precyzję wykonywanych zabiegów operacyjnych, ale także poprawę jakości oraz przyspieszenie specjalistycznej diagnostyki i terapii, co w efekcie doprowadzi do skrócenia czasu oczekiwania na przyjęcie na oddział.

Nowe wyposażenie zostało zakupione w ramach projektu pn. „Precyzyjna aparatura medyczna narzędziem w nowoczesnej neurochirurgii – wzmocnienie odporności systemu ochrony zdrowia województwa lubelskiego poprzez doposażenie SPSK Nr 4 w Lublinie”. Umowa o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Zdrowia została zawarta 28 marca 2023 r. Symboliczne przekazanie czeku na ten cel przez przedstawicieli Rządu nastąpiło 28 kwietnia 2023 r.

Celem ogólnym inwestycji jest wdrożenie działań naprawczych oraz przeciwdziałających pandemii Covid-19, a także innym chorobom zakaźnym oraz wywołanym nimi negatywnym skutkom zdrowotnym i społecznym poprzez zwiększenie odporności systemu ochrony zdrowia. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług medycznych w zakresie neurochirurgii w województwie lubelskim.

Inwestycja w nowoczesne technologie jest niezwykle ważna w kontekście obecnych i przyszłych zdarzeń epidemiologicznych. Pozwala zabezpieczyć system ochrony zdrowia przed efektami zjawisk pokroju pandemii Covid-19, zwiększyć wydajność Bloku Operacyjnego oraz poprawić jakość świadczeń wykonywanych w ramach oddziału neurochirurgicznego.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 12 590 000,00 PLN. Wkład Funduszy Europejskich ze środków EFRR: 12 590 000,00 PLN.

9 komentarzy

  1. Matkom Polkom jezdem ! (choć nie chcem, ale muszem)

    Pierwsi pacjenci zoperowani przy użyciu nowo zakupionego sprzętu neurochirurgicznego.
    Należy więc rozumieć, że powoli, bo powoli, ale zakup zaczyna się amortyzować ?

  2. SPSK 4 jest wspaniałym szpitalem, cały personel jest znakomity, serdecznie POzdrawiam i dziękuję, ponieważ mam za co..:)

  3. Zauważmy, że to wszystko za rządów PiS. Niech ktoś udowodni nam, że za PO było tyle doskonałych zmian w naszym regionie. Tyle zakupionego sprzętu, tyle dróg. I dlatego 7 kwietnia wszyscy głosujemy na PiS. Nawet, gdy w Polsce rządzi PO z PSL to jest gwarancja, że PiS w samorządzie zawsze coś od nich „wydrze” I nam będzie żyło się lepiej. Mimo pewnych błędów a każdy je popełnia nie ma innej opcji ratunkowej dla Lubelszczyzny i naszej Polski jak PiS.

  4. Pielęgniarz z Ukrainy, ale tam u konfederatów się musi pod deklem gotować, trzeba będzie chyba kolejne zabiegi przeprowadzić.

  5. Doktorze Pawlik ( z oddziału neurochirurgii) dziękuję za uratowanie życia. Znakomici specjaliści, wspaniały oddział. Wielkie ukłony.

Dodaj komentarz

Z kraju