690 680 960

PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH: Wielkanoc 2013

Ruszyła kolejna edycja akcji pt. „Rodacy – bohaterom. PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Odra-Niemen (www.odraniemen.org).

Podobnie jak ostatnio członkowie stowarzyszenia zachęcają wszystkich do pomocy naszym kombatantom zza wschodniej granicy. Do końca marca będzie trwać zbiórka darów, a następnie zostaną one przesłane do miejsca zbiórki we Wrocławiu. Zebrane paczki trafią do naszych Weteranów w okresie świąt wielkanocnych. Na Boże Narodzenie przeprowadzono podobną akcję podczas które udało się zebrać około 870 kg darów. Teraz stowarzyszenie chciałoby, aby więcej osób dowiedziało się o całej akcji i być może zaangażowało w pomoc dla naszych Bohaterów za wschodnia granicą.

Nie bądź obojętny, POMÓŻ I TY!

Oto lista produktów, które powinny znaleźć się w takich paczkach:
-kawa mielona lub ekspresowa
-herbata
-kakao
-olej
-makaron
-cukier
-owoce w puszce
-ciastka

Oczywiście nie zapomnijmy o kartce świątecznej z życzeniami.

Jak wspomóc akcję?

Dostarczasz sugerowane produkty z listy na Katolicki Uniwersytet Lubelski, do budynku Collegium Norwidianum sala CN 109 (pierwsze piętro budynku). Od 27 lutego zaczyna się zbiórka darów. Wszelkie produkty będzie można dostarczać codziennie, w godzinach 11 – 14, sala CN – 109. oraz w siedzibie NZS UMCS.

I TY POMÓŻ NASZYM BOHATEROM!

Collegium Norvidianum KUL, Al. Racławickie 14 (Niski oszklony budynek). Paczki można również dostarczać do siedziby Niezależnego Zrzeszenia Studentów UMCS, w poniedziałki i wtorki w godz. 16-18 – miasteczko akademickie: Dom Studenta ,,Babilon’’, ul. Radziszewskiego 17, pok. 0, (ew. portiernia przez cały tydzień).

POMÓŻ NASZYM BOHATEROM!

Organizatorami zbiórki są: Studencka Międzyuczelniana Organizacja Kresowiaków, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL, NZS UMCS, Grupa Inicjatyw Narodowych „Patriana”, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum.

O Stowarzyszeniu Odra-Niemen

Stowarzyszenie Odra-Niemen jest prężnie rozwijającą się organizacją na Dolnym Śląsku, z siedzibą we Wrocławiu. Głównym celem Stowarzyszenia ODRA – NIEMEN jest rozwijanie inicjatyw i projektów kresowych, polonijnych, historycznych i edukacyjnych.

Stowarzyszenie pragnie zapraszać do współpracy z naszą organizacją wszystkich, dla których tematy realizowane w ramach poniższych obszarów, są ważne i znaczące:

POLONIA I KRESY – inicjatywy i projekty polonijne i Kresowe; prowadzenie wszechstronnej współpracy z Polonią oraz Polakami z zagranicy w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu; działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju;

ŻONIERZE WYKLĘCI – inicjatywa związana z budową we Wrocławiu Pomnika Żołnierzom Wyklętym, przywracanie pamięci historycznej poprzez projekty edukacyjne, wydawnicze, inicjatywy historyczne, zadania kulturalne.

RODACY – BOHATEROM – akcje charytatywne, zbieranie relacji żyjących świadków historii, uruchomienie stałego Funduszu Pomocowego dla Kombatantów, produkcja filmów i projekty wydawnicze dotyczące bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego, mieszkających na Kresach, w Polsce i na całym świecie, szeroka współpraca ze środowiskiem kombatanckim głównie na Dolnym Śląsku i na Kresach.

EDUKACJA – międzynarodowe wymiany młodzieży, w szczególności o charakterze kulturalnym, edukacyjnych, sportowym lub turystycznym; inicjatywy i projekty na rzecz edukacji ekologicznej; promocja i wspieranie edukacji, w tym głównie edukacji historycznej; integrowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z pełnosprawną.

PROJEKTY SPOŁECZNE – propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności; wspieranie powstawania i rozwoju organizacji pozarządowych oraz promowanie udziału organizacji pozarządowych w budowie społeczeństwa obywatelskiego; działania na rzecz rozwoju dialogu między Polakami oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi; szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi w Polsce i na świecie.

Komentarze wyłączone

Kursy walut

  • USD 4.3354zł 0.21%
  • GBP 5.369zł 0.8%
  • EUR 4.7239zł 0.34%
  • CHF 4.7142zł 0.58%

Polub nas