Wtorek, 27 lutego 202427/02/2024
690 680 960
690 680 960

Odbudują zamek. Ma być nową atrakcją turystyczną naszego regionu

Zaniedbane ruiny zamku w Kryłowie zostaną odtworzone a samo to miejsce ma być kolejna atrakcją dla turystów. Powstanie również wieża widokowa.

Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace związane z zagospodarowaniem ruin zamku w Kryłowie na potrzeby ruchu turystycznego. Gmina Mircze zdobyła na ten cel środki z funduszy norweskich i w przeciągu trzech lat miejsce to ma się zmienić nie do poznania.

Plan prac jest imponujący, najważniejsze to odbudowa jednej z baszt zamku, która to będzie służyła jako wieża widokowa. Żeby turyści mieli co podziwiać, na jej szczycie będzie zamontowana luneta, a także kamera internetowa.

Dodatkowo odbudowana zostanie studnia z której w dawnych czasach czerpano wodę na potrzeby zamku i uzyska ona zadaszenie. Całość zarysu murów obronnych będzie odtworzona i wzdłuż nich powstanie ścieżka dydaktyczno-historyczno- przyrodnicza.

Z kolei na wyspę zbudowana zostanie 40-metrowa kładka, która wisząc nad starorzeczem Bugu będzie dodatkowa atrakcją dla turystów. Oprócz tego powstaną na terenie zamczyska trzy ścieżki, każda z nich zostanie oznakowana i będzie pełniła rolę edukacyjną.

Zanim rozpoczną się prace, na teren ten wejdą archeolodzy, którzy pod nadzorem konserwatora zabytków dokładnie zbadają pozostałości zamku. Prace mają ruszyć w tym roku i potrwają trzy lata.

Całość projektu „Pod skrzydłami Natury 2000 – działania edukacyjne na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Lubelszczyzny” kosztować będzie 1,5 mln zł.

(fot. wikipedia)
2014-04-21 11:35:43

Komentarze wyłączone

Z kraju

Polityka i społeczeństwo