Wtorek, 28 maja 202428/05/2024
690 680 960
690 680 960

Modernizują wały przeciwpowodziowe. Wojewoda sprawdzał postęp prac

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek sprawdzał postęp prac przy modernizacji wałów przeciwpowodziowych na Wiśle. Nie ma zagrożenia co do zakończenia inwestycji na czas.

Prace modernizacyjne wałów przeciwpowodziowych na Wiśle prowadzone są obecnie na dwóch odcinkach. Pierwszy z nich to 1,6 km wału w dolinie świeciechowskiej w gminie Annopol, drugi to 1,4 km obwałowań wiślanych w dolinie opolskiej w gminie Łaziska. Szczególnie ważny jest pierwszy odcinek, gdyż w przypadku powstania fali wezbraniowej na Wiśle, stan techniczny wału stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Są to obwałowania bardzo stare, nie spełniające współczesnych parametrów i norm budowlanych koniecznych dla takich budowli, które uległy dwukrotnemu przerwaniu podczas powodzi w 2010 roku. Z kolei wał w gminie Łaziska wymagał pilnej modernizacji, gdyż znajdował się w bardzo złym stanie technicznym. W tym przypadku istniało zagrożenie utraty jego stateczności, co mogło spowodować po raz trzeci zalanie całej okolicy.

W czwartek postęp robót budowlanych sprawdzali wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda Robert Gmitruczuk. W gminie Annopol zaawansowanie prac wynosi ok 35 proc, wykonana została przesłona cementowo-bentonitowa i trwają roboty ziemne. Termin zakończenia inwestycji to 30 listopada i nie ma zagrożenia niewykonania prac w terminie. Z kolei w gminie Łaziska roboty budowlane są prawie zakończone a ich zaawansowanie sięga 95 proc.

– Wykonanie tego zadania zakończy modernizację infrastruktury przeciwpowodziowej rzeki Wisły na długości 32 km i spowoduje zamknięcie całej doliny w nowoczesne obwałowanie spełniające wszelkie normy budowlane, co znacząco przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego ludzi i mienia na tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem upraw chmielu i sadów na powierzchni chronionej ok. 10 200 ha, na której znajdują się również 4 135 budynki mieszkalne i gospodarcze zamieszkałe przez 7 137 osób – wyjaśnia wojewoda Przemysław Czarnek.

Całość prowadzonych w tym roku robót budowlanych w infrastrukturze powodziowej finansowana jest z budżetu państwa, w formie dotacji celowej, w łącznej kwocie 10 297 693,86 zł.

Modernizują wały przeciwpowodziowe. Wojewoda sprawdzał postęp prac
Modernizują wały przeciwpowodziowe. Wojewoda sprawdzał postęp prac

(fot. UW)
2016-10-20 23:19:31

Komentarze wyłączone

Wiadomości z info112