Środa, 24 kwietnia 202424/04/2024
690 680 960
690 680 960

Minister Sławomir Nitras rozstrzygnął Program modernizacji Orlików

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras rozstrzygnął Program modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” – edycja 2023. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 75 mln zł zmodernizowane zostaną 293 Orliki. Rozstrzygając program minister zdecydował również o podwyższeniu dofinansowania dla wnioskodawców, co przyspieszy proces modernizacji tak ważnych dla lokalnych społeczności i samorządów kompleksów sportowych.

Do tej pory w ramach Programu modernizacji Orlików samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie na poziomie 33%, 50% lub 70% w zależności od ich poziomu zamożności. Dzięki wprowadzonej przez ministra Sławomira Nitrasa zmianie polegającej na likwidacji najmniej atrakcyjnego progu dofinansowania (33%), samorządy będą miały większe możliwości realizacji swoich planów modernizacyjnych, co w efekcie przełoży się na poprawę jakości i funkcjonalności Orlików.

– Podjąłem decyzję o podwyższeniu poziomu dofinansowania dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie na poziomie 33% do poziomu 50%. Ta zmiana z pewnością przyspieszy proces modernizacji Orlików, co przyniesie wymierne korzyści dla społeczności lokalnych i odciąży budżety samorządów – mówi minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Wspomniana zmiana będzie również dotyczyć nowej, tegorocznej edycji programu, do której nabór ruszy niebawem. Wszystkie samorządy zaproszone zostały do śledzenia strony internetowej ministerstwa, gdzie w najbliższych dniach ukaże się ogłoszenie programu na rok 2024.

Zmodernizowane zostaną 293 Orliki

W ramach rozstrzygnięcia Programu modernizacji Orlików – edycja 2023 dofinansowanie na łączną kwotę 75 180 000 zł otrzymało 235 wniosków inwestycyjnych. Pozwoli to na modernizację 293 kompleksów sportowych Orlik (w ramach jednego wniosku może powstać kilka Orlików), a realizacja inwestycji przewidziana jest na lata 2024-2025.

Program przełomowy dla rozwoju infrastruktury sportowej

– Wprowadzony ponad dekadę temu Program budowy Orlików był przełomowy dla rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w Polsce. Umożliwił dostęp do wysokiej jakości obiektów sportowych dla społeczności lokalnych na terenie całego kraju. Do dziś Orliki stanowią jeden z fundamentów aktywnego trybu życia dla wielu Polaków. Z tego też powodu podejmujemy działania w celu przywracania im pełnej funkcjonalności – podkreśla minister Nitras.

Kompleksy sportowe Orlik powstały na terenie całej Polski – zarówno w dużych aglomeracjach, jak i małych gminach. To obiekty budowane i modernizowane z myślą o potrzebach wszystkich samorządów. Orliki znacząco wpłynęły na poprawę warunków uprawiania sportu w Polsce, aktywizując społeczeństwo – w szczególności dzieci i młodzież – oraz integrując lokalne społeczności.

Cele programu

Celem Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” jest poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.

Dofinansowaniem w ramach Programu mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące remontu, przebudowy lub modernizacji istniejącego obiektu sportowego, w tym w szczególności:

  • naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych,
  • modernizacja oświetlenia,
  • modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
  • modernizacja istniejącego lub budowa nowego zaplecza szatniowo-sanitarnego.

Minister Sławomir Nitras rozstrzygnął Program modernizacji Orlików

2 komentarze

  1. ##### kodziarskich sługusów

    koksownik

Dodaj komentarz

Z kraju