Piątek, 12 kwietnia 202412/04/2024
690 680 960
690 680 960

Milion złotych na wspólne badania polsko-chińskiego zespołu

Ponad milion złotych (dokładnie 1 005 000 zł) uzyskał zespół badawczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej pod kierownictwem prof. dr hab. Bożeny Czech z Instytutu Nauk Chemicznych UMCS, który wspólnie z parterem, chińskim Nanjing Agricultural, znalazł się wśród laureatów programu Narodowego Centrum Nauki – SHENG 2.

Celem 3-letniego projektu pt. „Badania usuwania i losów estrów ftalanów w systemie gleba-warzywa przy zastosowaniu flory bakteryjnej endofitycznej immobilizowanej na biowęglu” jest wykorzystanie odpadów ogrodniczych do produkcji biowęgla oraz endofitycznej flory bakteryjnej do rozkładania najpowszechniej występujących zanieczyszczeń w glebach rolniczych – estry ftalanów (EF).

Międzynarodowy konkurs dwustronny SHENG 2 na polsko-chińskie projekty badawcze organizowany jest przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z chińską agencją National Natural Science Foundation of China, zgodnie z procedurą oceny równoległej. Oznacza to, że obie agencje przeprowadziły równoległą ocenę formalną i merytoryczną wniosków, a finansowanie otrzymały tylko te projekty, które uzyskały rekomendację NCN i NSFC.

W drugiej edycji międzynarodowego konkursu na polsko-chińskie projekty badawcze wsparcie finansowe otrzymało łącznie 18 projektów. Ze względu na bardzo wysoki poziom naukowy na liście rankingowej znalazły się wyłącznie projekty uznane za najlepsze przez obydwie agencje.

– To nie pierwsza tego typu polsko-chińska współpraca na naszej uczelni. Od 2018 roku w Instytucie Nauk Chemicznych UMCS realizowany jest projekt pn. „Modyfikacje biowęgla i związane z tym implikacje dla środowiska” o wartości 1 674 400 zł, a polskim zespołem badawczym kieruje prof. dr hab. Patryk Oleszczuk. Z kolei w Instytucie Fizyki UMCS prof. dr hab. Krzysztof Pomorski prowadzi grant pn. „Badanie teoretyczne nisko i średnio-energetycznego rozszczepienia jąder atomowych” o wartości 1 389 833 zł – informuje Katarzyna Skałecka z Centrum Prasowego UMCS.

(fot. pixabay.com)

3 komentarze

  1. Kombinowanie z Chińczykami może się skończyć „spłodzeniem” nowej odmiany koronawirusa – nie róbcie konkurencji Panu Bogu.

  2. Za 3 lata nie będzie już nikogo

Wiadomości z info112