Niedziela, 03 marca 202403/03/2024
690 680 960
690 680 960

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: „Gotowi do zimowego utrzymania dróg” (zdjęcia, wideo)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest zwarta i gotowa przed nadchodzącą zimą. Dzisiaj poinformowano, że na drogach krajowych w całej Polsce kilka tysięcy osób będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu. Do ich dyspozycji będzie około 2300 pojazdów, m.in. pługi, pługosolarki czy pługi wirnikowe, a także 292 magazyny soli.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad utrzymuje w całym kraju ponad 17 800 km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to już ponad 21 000 km. Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym 7 dni w tygodniu. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci.

Na podstawie średniego zużycia soli z ostatnich 10 lat przypuszcza się, że w sezonie zimowym 2022/2023 do zimowego utrzymania zużytych może zostać około:  350 tys. ton soli drogowej, 2,4 tys. ton chlorku wapnia i 31 tys. ton materiałów uszorstniających.

Standardy utrzymania dróg

Cała sieć dróg krajowych w sezonie 2022/2023 będzie utrzymywana w okresie zimowym  w następujących standardach:

w standardzie I – około 5,2 tys. km
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi i nie może występować warstwa zajeżdżonego śniegu. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

w standardzie II – około 11,1 tys. km  
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi. Po ustaniu opadów śniegu, śnieg luźny może zalegać do 4 godz., zaś błoto pośniegowe i warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu może występować do 6 godz.

w standardzie III – około 1,9 tys. km 
Jezdnia jest odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na skrzyżowaniach  z innymi drogami publicznymi utwardzonymi, na skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu >4 proc., na przystankach autobusowych oraz innych miejscach ustalonych przez zarządcę drogi. Śnieg luźny, warstwa zjeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych oraz zaspy mogą występować do 6 godz. od momentu ustaniu opadów śniegu.

w standardzie V – około 2,7 tys. km
Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp (co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu ustalonych przez zarząd drogi.

Plan zimowego utrzymania zakłada objęcie jednolitymi standardami zimowego utrzymania całych ciągów drogowych oraz utrzymanie tych standardów w czasie trwania całego sezonu zimowego. W przypadkach długotrwałego występowania skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, w szczególności takich jak zawieje i zamiecie śnieżne czy długotrwałe burze śnieżne, niweczących efekty odśnieżania dróg, osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowego może być utrudnione. Co za tym idzie, mogą zdarzyć się odstępstwa od przyjętych standardów ZUD.

Informacje o warunkach ruchu na drogach krajowych

W GDDKiA działają Punkty Informacji Drogowej, które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je ich użytkownikom oraz mediom. Informacje umieszczane są także na stronie internetowej drogi.gddkia.gov.pl. Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są również pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111.

GDDKiA korzysta z dostępnych prognoz pogody, dzięki którym może podejmować również działania prewencyjne, takie jak posypywanie dróg solą tuż przed lub na samym początku opadów śniegu.

Kierowco – chcesz przejechać – przepuść

Zadaniem kierowców obsługujących sprzęt do zimowego utrzymania dróg jest zapewnienie przejezdności. Sprzęty są szerokie, niektóre zajmują cały pas drogi, poruszają się wolno, z prędkością ok. 40-50 km/h. Za sobą pozostawiają jednak odśnieżoną drogę - bezpieczniejszą i gwarantującą płynniejszy ruch. Mimo, że służby drogowe posługują się żółtymi światłami sygnalizacyjnymi, a nie jak Policja czy służba zdrowia niebieskimi, pełnią rolę zbliżoną do tej przypisanej służbom porządkowym i ratowniczym.

Dlatego GDDKiA apeluje o przepuszczanie takich pojazdów. Utrudnianie im pracy, np. poprzez nieprzepuszczanie na drodze, zajeżdżanie drogi czy spychanie do rowów, stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników służb oraz innych użytkowników dróg. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: „Gotowi do zimowego utrzymania dróg” (zdjęcia, wideo)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: „Gotowi do zimowego utrzymania dróg” (zdjęcia, wideo)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: „Gotowi do zimowego utrzymania dróg” (zdjęcia, wideo)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: „Gotowi do zimowego utrzymania dróg” (zdjęcia, wideo)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: „Gotowi do zimowego utrzymania dróg” (zdjęcia, wideo)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: „Gotowi do zimowego utrzymania dróg” (zdjęcia, wideo)

(fot. wideo źródło GDDKiA)

5 komentarzy

  1. „Gotowi do zimowego utrzymania dróg” – może niech się wyspia, żeby potem nie zasyiali, bo „nie posypiom !” na czas i będzie wrzask.

  2. Lublin 112 w zeszłym roku i poprzednich zawiedli wielokrotnie więc nie kompromitujcie się takimi tekstami bo oni są skompromitowani …ustawowo.

  3. Hehe jak co roku są gotowi do przespania pierwszego ataku zimy?

  4. Zygmunt z ulicy Zygmunta

    Ktoś się dodzwonił na 19111??

  5. To teraz czekamy na artykuł z cykli Zima zaskoczyła drogowców.

Z kraju

Polityka i społeczeństwo