Poniedziałek, 20 maja 202420/05/2024
690 680 960
690 680 960

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania na godzinę 11:30 (wideo)

Podczas drugiej dzisiejszej konferencji prasowej Państwowa Komisja Wyborcza podała cząstkowe, nieoficjalne wyniki głosowania ustalone na godz. 11:30 na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania z 90580 protokołów wyników głosowania w obwodzie zatwierdzonych przez terytorialne komisje wyborcze z ogólnej liczby oczekiwanych 117810 protokołów głosowania.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

1) liczba osób uprawnionych do głosowania: 24793113;

2) liczba oddanych kart ważnych: 13401932;

3) frekwencja: 54,06%.

Na ogólną liczbę 2477 wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalono wyniki wyborów w 1765 gminach i miastach.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad gmin

1) liczba osób uprawnionych do głosowania: 23851251;

2) liczba oddanych kart ważnych: 12944791;

3) frekwencja: 54,27%.

Na ogólną liczbę 2 477 gmin ustalono wyniki wyborów w 1745 radach gmin. Na ogólną liczbę 18 dzielnic m. st. Warszawy wyniki nie zostały ustalone w żadnej dzielnicy.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad powiatów

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 13066582;

2) liczba oddanych kart ważnych: 7052978;

3) frekwencja: 53,97 %.

Na ogólną liczbę 314 powiatów ustalono wyniki wyborów w 17 radach powiatów.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do sejmików województw

1) liczba osób uprawnionych do głosowania: 19806624;

2) liczba oddanych kart ważnych wyniosła 10613697;

3) frekwencja: 53,59 %.

Na ogólną liczbę 16 sejmików województw wyniki wyborów nie zostały ustalone.

(fot. wideo PKW)

Komentarze wyłączone