Niedziela, 26 maja 202426/05/2024
690 680 960
690 680 960

Coraz bliżej do budowy obwodnic Dzwoli i Gorajca

Pozytywnie zakończyły się kontrole uprzednie przetargów na realizację obwodnic Dzwoli i Gorajca w ciągu drogi krajowej nr 74, które przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawców gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umów.

Obwodnica Dzwoli wraz z rozbudową DK74 

Przetarg na realizację obwodnicy i rozbudowy drogi krajowej ogłoszony został pod koniec września br. Wpłynęło pięć ofert, z czego dwie zmieściły się w zarezerwowanej kwocie na ten cel (ok. 196 mln zł). Najkorzystniejszą, za nieco ponad 190 mln zł, złożyło konsorcjum firm Mosty Łódź (lider), Antex II (partner) oraz PBI Infrastruktura (partner).

Inwestycja będzie realizowana w systemie tradycyjnym, w oparciu o wydaną przez Wojewodę Lubelskiego decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Rozpoczęcie prac budowalnych planowane jest w drugim kwartale tego roku, a oddanie do ruchu kierowcom w 2025 r.

Zakres inwestycji 

Inwestycja obejmuje budowę obwodnicy Dzwoli (ok. 2,7 km) po nowym śladzie, która ominie miejscowość od północnej strony. Rozbudowany zostanie także dalszy odcinek obecnej DK74 (o długości ok. 9,3 km) do połączenia z funkcjonującą już obwodnicą Frampola. Wykonawca wybuduje jednojezdniową, dwupasową drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 m. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego, ekrany akustyczne, chodniki oraz zatoki autobusowe. Planowana jest budowa sześciu skrzyżowań skanalizowanych, dwóch rond oraz obiektu mostowego, zintegrowanego z przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów.

Obwodnica Gorajca 

Kolejną inwestycją, dla której niedawno zakończyła się obligatoryjna kontrola uprzednia przetargu, jest obwodnica Gorajca. Realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj. W przetargu na wyłonienie jej wykonawcy wpłynęło osiem ofert. Wszystkie zmieściły się w zarezerwowanej kwocie na ten cel (ok. 184 mln zł). Najkorzystniejszą ofertę, opiewającą na ok. 119 mln zł złożyło konsorcjum, którego liderem także jest firma Mosty Łódź, natomiast partnerem Antex II.

Obwodnica Gorajca będzie drogą jednojezdniową, dwupasmową klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o szerokości jezdni 7 metrów. Przebiegać będzie po nowym śladzie i będzie liczyć ok. 6,6 km. Powstaną też drogi do obsługi ruchu lokalnego. Planowane są trzy skrzyżowania skanalizowane, trzy przejazdy bezkolizyjne i most w ciągu DK74. Budowa planowana jest w latach 2024-2027.

#100 obwodnic  

W woj. lubelskim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic zrealizowanych zostanie siedem obwodnic. Pięć z nich powstanie w ciągu drogi łączącej S19 w Janowie Lubelskim z przejściem granicznym z Ukrainą w Zosinie. W efekcie, pomiędzy Janowem Lubelskim a Zamościem, powstanie ponad 42 km nowego przebiegu DK74, wyprowadzając ruch z miejscowości. Zmodernizowany zostanie także obecny przebieg pomiędzy Janowem Lubelskim i Frampolem oraz Gorajcem i Szczebrzeszynem, łącznie blisko 20 km. W efekcie powstanie wygodne i bezpieczne połącznie dwóch dróg ekspresowych: S19 w okolicy Janowa Lubelskiego oraz S17 na przedmieściach Zamościa. Te inwestycje, wraz z wcześniej zbudowaną obwodnicą Hrubieszowa i przeprowadzonymi remontami na wschód od Zamościa, całkowicie odmienią DK74.

Coraz bliżej do budowy obwodnic Dzwoli i Gorajca

(fot. źródło GDDKiA)

Jeden komentarz

  1. Zagrożony Rondem z Pniakiem

    To w takiej Dzwoli i Gorajcu, będą budować obwodnice, a w Mieście Inspiracji, na rondzie z pniakiem i przy Makro, dalej będą ginąć samochody, a przy okazji i ludzie.
    Kiedy będą tam obwodnice, ja siem pytam ?!