Czwartek, 18 kwietnia 202418/04/2024
690 680 960
690 680 960

Co wykazała analiza wody z Zalewu Zemborzyckiego i Bystrzycy?

Z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie otrzymaliśmy informację dotyczącą wyników badań wody w Bystrzycy, na wpływie do Zalewu Zembrzyckiego, jak również wyników badań wody w samym zbiorniku zaporowym.

W czwartek otrzymaliśmy informację dotyczącą wyników badań wody z Bystrzycy na wpływie do Zalewu Zemborzyckiego, a także z samego zbiornika. Jak się okazuje, nie stwierdzono w rzece podwyższonego poziomu zanieczyszczeń. W samym zalewie jest jednak nieco gorzej, jeżeli chodzi o jakość wody.

– Na przestrzeni czasu od 28.07.2022 r. do 15.08.2022 r. wyniki analiz wody powierzchniowej pobranej z rzeki Bystrzycy na wpływie do Zalewu Zemborzyckiego utrzymywały się na podobnym poziomie i nie stwierdzono w rzece podwyższonego poziomu zanieczyszczeń. Natomiast w Zalewie Zemborzyckim wystąpił wzrost wskaźnika CHZT-Cr i zawiesiny ogólnej. Zaobserwowano masowy zakwit sinic w Zalewie – poinformowała nas Maria Kozak Główny Specjalista WIOŚ Lublin.

Jak wpływa wysoki wskaźnik CHTZ na środowisko?

Jak czytamy na stronie desotec.com, zazwyczaj wysoki poziom ChZT sugeruje wyższy poziom zanieczyszczenia, ale nie zawsze tak jest, ponieważ ChZT może również pochodzić ze źródeł naturalnych. Wysokie poziomy ChZT mogą powodować ubytek ilości tlenu z wody, niezależnie od źródła ChZT. Może to spowodować masowe wymieranie organizmów wodnych. Każdego roku duża liczba ryb ginie z powodu niedoboru tlenu spowodowanego zanieczyszczeniem. ChZT spowodowane zanieczyszczeniem może być również toksyczne dla środowiska lub może akumulować się w łańcuchu pokarmowym, gdy zanieczyszczenia nie ulegają naturalnej degradacji. W takim przypadku mówimy o trwałych zanieczyszczeniach organicznych. Typowymi przykładami są pestycydy.

ChZT w wodzie może być wynikiem zarówno naturalnych źródeł, jak i działalności człowieka. Rozkład opadłych liści, glonów czy martwych ryb to przykłady naturalnych źródeł. ChZT powstałe również w wyniku działalności człowieka jest często związane z przemysłem i gospodarstwami domowymi poprzez stosowanie środków czyszczących, rozpuszczalników i pestycydów, ale także w wyniku przemieszczania odpadów lub recyklingu.

__________________

ChZTCr – chemiczne zapotrzebowanie tlenu [mg O2/L], jest to pojęcie umowne i oznacza ilość tlenu w mg/L pobranego z utleniacza (w umownych warunkach) na utlenienie w ściekach związków organicznych i niektórych nieorganicznych. Oznaczenie ChZT można przeprowadzić dwiema metodami, różniącymi się między sobą użytym utleniaczem. W tym celu zwykle używa się dichromianu(VI) potasu (K2Cr2O7) i oznacza się ChZTCr lub manganianu(VII) potasu (KMnO4) i oznacza się ChZTMn. Oznaczanie ChZT metodą nadmanganianową zwykle nazywa się utlenialnością i stosowane jest raczej do analizy wód, natomiast metoda dwuchromianowa stosowana jest w analizie ścieków.

(fot. lublin112.pl\źródło informacji o ChZT – www.desotec.com)

34 komentarze

 1. rolnicy wylewaja syf to rzeki ktory wplywa do zalewu.

 2. Woda jest wciąż mokra.
  To dobry prognostyk i powód do dumy dla nas wszystkich…
  Jak ktoś chce- można pływać.
  UWAGA!
  Najpierw wpuść psa do Zalewu, jak wyjdzie- wpuść dziecko…
  Jak wyjdzie- możesz śmiało moczyć się sam.
  Poza tym…
  Tacy małżowie po prostu rozmnożyli się i po prostu i giną śmiercią naturalną z braku żerowisk lub innych pobudek humanitarnych…
  Mogą np. dobrowolnie oddawać życie- by nam żyło się lepiej!

Z kraju