Sobota, 18 maja 202418/05/2024
690 680 960
690 680 960

Chełm: Ślubowanie nowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

W środę w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Granicznej.

” Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Granicznej – ślubuję służyć wiernie Narodowi Polskiemu, mając zawsze na względzie interes Państwa Polskiego. Ślubuję stać nieugięcie na straży niepodległości i suwerenności oraz strzec nienaruszalności granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, nawet z narażeniem życia. Ślubuję ściśle przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i obowiązującego porządku prawnego oraz ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania, przestrzegać dyscypliny służbowej, wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych, dochować tajemnic związanych ze służbą, strzec dobrego imienia służby, honoru i godności, a także przestrzegać zasad etyki funkcjonariusza Straży Granicznej.”- tymi słowami 50 nowych funkcjonariuszy ślubowało przyjęcie do struktur Straży Granicznej.

Uroczyste ślubowanie złożyło 50 osób, zarówno mężczyzn jak i kobiet. W uroczystości uczestniczyła również kadra kierownicza Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, zaś rotę ślubowania odczytał Komendant Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Jarosław Frączyk. Tradycyjnie już podczas uroczystości, funkcjonariusze złożyli także kwiaty pod pomnikiem Bohaterów Polskich Służb Granicznych. Nowo przyjęci do służby pogranicznicy, najbliższy czas spędzą w ośrodku szkoleniowym SG by po odbytym szkoleniu, powrócić do ochrony granicy państwowej.

Służba w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej cały czas cieszy się dużym zainteresowaniem. Jak podkreśla st. chor. SG Dariusz Sienicki z NOSG – Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat który nie spełnia ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba: o nieposzlakowanej opinii, która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie, posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby, gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie, dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych), oraz taka, która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG- dodaje Dariusz Sienicki

(fot. NSOG)
null
null
null

Komentarze wyłączone