Czwartek, 22 lutego 202422/02/2024
690 680 960
690 680 960

Będzie walka z betonozą. „140 mln zł na odbetonowanie polskich miast”

– Uruchamiamy program odbetonowania aglomeracji do 50 tys. mieszkańców, na co przeznaczamy 140 mln zł. Miasta będą mogły otrzymać nawet 2 mln zł na tworzenie m.in. nawierzchni wodoprzepuszczalnych, parków i ogrodów oraz na budowę zbiorników retencyjnych – powiedziała wczoraj szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jak wynika z badania świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, aż 97% z nich deklaruje posiadanie terenów zieleni w okolicy zamieszkania jako ważne. 9 na 10 osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy, co najmniej dwa razy w ciągu miesiąca odwiedziło tereny zielone w okolicy zamieszkania, a 75% badanych jest gotowych zaangażować się w tworzenie i dbanie o istniejące tereny zielone w najbliższej okolicy.

– Dlatego stworzyliśmy program wspierający miasta w realizacji przedsięwzięć służących: rozszczelnieniu powierzchni nieprzepuszczalnych, zwiększeniu udziału terenów zieleni w mieście oraz zwiększeniu możliwości retencyjnych miasta z zastosowaniem rozwiązań opartych na przyrodzie. Wszystko to po to, by poprawić odporność miast na skutki zmian klimatu oraz podnieść jakość życia mieszkańców – podkreśliła minister.

Główną korzyścią programu będzie zapobieganie zjawisku miejskiej wyspy ciepła: likwidacja materiałów, takich jak beton, asfalt, cegła, które pochłaniają więcej promieni słonecznych, niż ich odbijają, a następnie oddają energię, podwyższając temperaturę otoczenia.

Minister dodała, że beneficjentem programu będą miasta o liczbie mieszkańców mniejszej lub równej 50 tys.

– Jest to najliczniejsza grupa miast, w których udział terenów zieleni w powierzchni miasta ogółem jest poniżej wartości średniej – w 569 miastach tereny zieleni średnio zajmują mniej niż 3,45% powierzchni miasta ogółem. Jest to zatem grupa, która w największym stopniu potrzebuje wsparcia – wyjaśniła.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia dofinansowaniu będą podlegały działania zmierzające do rozszczelnienia powierzchni nieprzepuszczalnej, polegające m.in. na: tworzeniu na miejscach postojowych nawierzchni wodoprzepuszczalnej (np. krata parkingowa, płyta ażurowa) z udziałem nawierzchni umożliwiającej naturalną wegetację; zakupie i nasadzeniu drzew, krzewów i innej zieleni w gruncie (w tym korytarze ekologiczne); założeniu rabaty bylinowej, łąki kwietnej itp.; założeniu parku kieszonkowego w gruncie; założeniu ogrodu deszczowego w gruncie; założeniu ogrodu roślin wodnych i bagiennych; budowie systemów oczyszczania wód opadowych opartych na przyrodzie, np. oczyszczalni hydrofitowych; czy zakupie i montażu małej architektury z zastosowaniem zieleni, posadowionej na powierzchni przepuszczalnej (tj. wiaty, zadaszenia, pergole, trejaże, altany, ławki, kosze na odpady, stojaki na rowery itp.).

– Minimalne dotacje dla miast wyniosą 500 tys. zł, a maksymalne 2 mln zł – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Program będzie realizowany w latach 2023-2024, przy czym umowy z miastami będą podpisywane do 31 grudnia 2023 r. Nabór rozpocznie się 4 października 2023 r.

5 komentarzy

  1. POwskie betony zabetonują, to ich POmniki.

  2. Tak odbetonujcie lepiej chodzić po błocie…. Co za deb……..

  3. Lublin i stare miasto powinni odbetonowac

  4. to już PO pisie ?

  5. … a może „pomysłodawcy” niech oddadzą pieniądze za projekty „betonowania” miast, które zostaną wykorzystane do ich „odbetonowania” . Uważam, że to by było sprawiedliwe.

Dodaj komentarz

Z kraju

Polityka i społeczeństwo