WIDEO: Spacer łosi pod Radzyniem Podlaskim

2018-02-14_07-22

Od naszej Czytelniczki otrzymaliśmy nagranie, na którym został zarejestrowany spacer łosi w rejonie Radzynia Podlaskiego. Od pewnego czasu zwierzęta te stają się niestety problemem nie tylko dla leśników, lecz również dla rolników i kierowców.

 

Grupa kilku łosi została zarejestrowana w okolicach Radzynia Podlaskiego, na drodze między Wohyniem a Zbulitowem. Na nagraniu widać łosie, które pokonały drogę i kontynuowały swój spacer w kierunku lasu. Nocne spotkanie z tym zwierzęciem na drodze może być przykre w skutkach.

Łosie stają się coraz większym problemem. Województwo lubelskie jest jednym z trzech regionów w Polsce, w którym żyje najwięcej tych zwierząt. Jak szybko wzrasta populacja tych zwierząt w naszym województwie świadczą liczby. Przy tworzeniu wieloletnich łowieckich planów hodowlanych w 2007 r. zakładano, że w 2017 roku na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie będzie bytowało 469 łosi. Tymczasem inwentaryzacja przeprowadzona w 2016 roku wykazała, że w lubelskich lasach żyje ich ponad 4160.

 

 

Nadmierna liczebność tych zwierząt sprawia, że powodują one bardzo duże szkody w uprawach i gospodarce leśnej jak też często doprowadzają do groźnych wypadków i kolizji na drogach. Do tych ostatnich dochodzi także z tego powodu, że intensywny w ostatnich latach rozwój infrastruktury drogowej nie tylko podzielił ostoje tych zwierząt, lecz także spowodował ich wzmożoną migrację, podczas której zwierzęta przecinają jezdnię w poszukiwaniu kolejnych żerowisk.

Od sześciu lat, z roku na rok wzrasta liczba zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt. Ze statystyk policyjnych wynika, że w latach 2010-2015 na terenie naszego kraju w kolizjach zakwalifikowanych jako najechanie na zwierzę zginęło 49 osób, kilkukrotnie więcej odniosło poważne obrażenia ciała.

Według wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego na lata 2017-2027, populacja łosia w 2027 roku na obszarze RDLP w Lublinie ma wynosić ok. 1500 osobników. Wiąże się to ze zmniejszeniem obecnego stanu pogłowia o ok. 2700 osobników.

2018-02-14 07:22:08
(wideo nadesłane Emilka)