problemy na przejściu granicznym

Dorohusk: Utrudnienia na drogowym przejściu granicznym

Uwaga wszyscy przekraczający granicę w Dorohusku. Izba Celna z Białej Podlaskiej informuje, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi stacji transformatorowej na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku, które będą prowadzone…