Piątek, 24 maja 202424/05/2024
690 680 960
690 680 960

Dorohusk: Utrudnienia na drogowym przejściu granicznym

Uwaga wszyscy przekraczający granicę w Dorohusku.

Izba Celna z Białej Podlaskiej informuje, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi stacji transformatorowej na drogowym przejściu granicznym w Dorohusku, które będą prowadzone przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych we wtorek, 4 czerwca 2013 r., wystąpią tam okresowe trudności w odprawach granicznych.

Utrudnienia przewidywane są w godzinach 8.00 – 13.00, zarówno na kierunku wjazdowym do Polski, jak i wyjazdowym z Polski. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności czas ten może ulec zmianie.

Służba Celna proponuje kierowcom wybieranie w tym dniu do przekroczenia granicy polsko-ukraińskiej drogowego przejścia granicznego w Hrebennem.

Komentarze wyłączone