Rusza kolejna edycja programu Przedsiębiorstwo Fair Play

60

Rozpoczęła się kolejna, XXI już edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Realizowany jest on przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, działającym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Firmy, chcąc potwierdzić swoje uczciwe i etyczne działania, zgłaszają się do programu, który jako jeden z nielicznych przeprowadza rzetelną weryfikację.

 

Każda z firm biorących udział w przedsięwzięciu „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest szczegółowo oceniana. Wyróżnienie w programie jest bowiem przepustką do zaufania partnerów, pewności kooperantów, a często też gwarancją, że biznes będzie działał sprawniej i szybciej bez konieczności uważnego patrzenia sobie na ręce.

Władze samorządowe naszego województwa przykładają szczególną wagę do promowania przedsiębiorczości w regionie, nie bez racji traktując ją jako jeden z najistotniejszych czynników rozwoju. Bardzo istotne jest, żeby wypracowywać mechanizmy wparcia dla przedsiębiorców, ale również, poprzez odpowiednie narzędzia, wzmacniać pozycję tych firm, które hołdują zasadom fair play, stosują dobre praktyki, a w działalności gospodarczej szczególny nacisk kładą na rzetelność, uczciwość i postępowanie zgodnie z kodeksem etyki.

W świecie rosnącej rywalizacji w każdej dziedzinie, właśnie to może stanowić o istotnej przewadze konkurencyjnej. Kolejny rok z rzędu program „Przedsiębiorstwo Fair Play” swym patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego.

-Cieszę się, że duża grupa firm z województwa lubelskiego rozumie i docenia korzyści, jakie niesie ze sobą postawa rzetelności i uczciwości w biznesie – podkreśla Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.

W 2017 roku do programu przystąpiło 336 firm z całej Polski, z których 329 spełniło kryteria programu i zostało Laureatami XX edycji. W tym gronie znalazło się 10 firm z województwa lubelskiego: Daewon Europe, Drukarnia Embe Press, Eduvision, Megatem i Pol-Skone z Lublina, Greenland Technologia EM z Trzcianek, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Puław, Nipplex z Łukowa, Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Zamościu a także Zakład Stolarsko-Budowlany Serhej Zdzisław z Łomaz.

Laureaci programu to wyjątkowe firmy, które rozwijają się, dbają o prestiż i wizerunek, ale także o swoich pracowników, społeczności lokalne i środowisko naturalne. Miejsce w elitarnej grupie „Przedsiębiorstw Fair Play” daje możliwość nawiązania nowych, korzystnych kontaktów oraz zwiększa zaufanie kontrahentów i klientów. Uczestnicy udowadniają, że również w biznesie istnieją zasady etyczne, uczciwość i tzw. dobre praktyki.

W programie mogą wziąć udział wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość oraz branżę, dla których etyka w działalności gospodarczej nie jest obojętna. Firmy, które dbają o społeczność lokalną, angażują się w ochronę środowiska i stwarzają przyjazną atmosferę pracy. Zgłoszenia do programu przyjmowane będą do 31 maja.

Zgłoszone firmy zostaną poddane dwuetapowej weryfikacji. W pierwszym etapie uczestnicy wypełniają ankietę nt. działalności przedsiębiorstwa, relacji z klientami, pracownikami oraz społecznościami lokalnymi, które dalej są oceniane przez Komisje Regionalne. Firmy, które zdobędą odpowiednią liczbę punktów zakwalifikują się do drugiego etapu, a merytorycznie przygotowani audytorzy przeprowadzą audyty certyfikacyjne w firmach. Celem audytu jest sprawdzenie zgodności informacji zawartych w ankiecie, na podstawie której każdy kandydat jest oceniany w I etapie ze stanem faktycznym. Ostateczną decyzję podejmie Kapituła programu, w skład której co roku wchodzą m.in. przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, władz państwowych, samorządowych oraz mediów.

(fot. pixabay)
2018-02-18 22:32:28