Mówią STOP spalarni na Tatarach! Mieszkańcy podpisują petycję do prezydenta Lublina

Mieszkańcy lubelskich Tatar sprzeciwiają się budowie spalarni na terenie ich dzielnicy. W Internecie pojawiła się petycja, pod którą podpisują się przeciwnicy budowy.

 

W Dzielnicy Tatary, na terenie Elektrociepłowni Megatem, planowana jest budowa bloku energetycznego zasilanego paliwami alternatywnymi. Jak twierdzą mieszkańcy o planowanej inwestycji dowiedzieli się przypadkowo. Twierdzą, że inwestycja zagraża miastu jak i całemu regionowi. W zależności od wydajności, spalarnia emitować będzie od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów sześciennych gazów na godzinę.

Oto treść petycji:

Szanowny Panie Prezydencie
Informując o powyższym, Rada Dzielnicy Tatary uprzejmie Pana prosi o podjęcie wszelkich, zgodnie z przepisami prawa, stosownych działań sprzeciwiających się budowie powyższego bloku energetycznego z następujących powodów:
1. Spalarnia odpadów nie może powstać w centrum miasta. Jest to warunek zasadniczy ze względu na i tak już złą jakość powietrza w Mieście.
2. Powstanie też zagrożenie oddziaływania szczególnie niebezpiecznych, nawet w śladowych ilościach, dioksyn i furanów.
3. Istnieją prawne przeszkody w realizacji powyższego przedsięwzięcia: ustawa „Prawo ochrony środowiska, zabrania w granicach administracyjnych miast oraz w obrębie zwartej zabudowy wsi
budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia.
4. Nie znajdujemy przejrzystości w określeniu spełniania normy PN-EN-15359:2011 przez odpady komunalne planowane do spalania; mamy też wątpliwość czy ta norma jest właściwa dla paliw planowanych do spalania. (str. 20-22 Raportu). Brak jest stwierdzenia/badania, że odpady komunalne planowane do spalania kwalifikują się do spalania.
5. Raport zakłada wykorzystanie innych odpadów określonych w tabeli nr 22. W tej tabeli znajdują się opakowania z tworzyw sztucznych, inne tworzywa sztuczne, zużyte opony i guma.
6. § 22 mpzp Lblin – część IV nakłada obowiązek instalowania urządzeń podczyszczania ścieków przemysłowych dla nowo realizowanych zakładów przemysłowych. W Raporcie nie ma takich rozwiązań. A ścieków tych będzie ponad 39 tys. m3.
7. Spaliny będą odprowadzane do atmosfery kominem stalowym, którego wysokość określa się jako „gwarantującą nieprzekraczanie norm emisyjnych” (str. 103 Raportu) jest jednak niewystarczająca.

O sprawie poinformowała nas nasza Czytelniczka. Pani Agnieszka pisze, że choć nie mieszka w Lublinie petycję podpisała, ponieważ chce tutaj kiedyś wrócić i nie jest są jej obojętne co dzieje się w Lublinie. Uruchomienie spalarni może mieć negatywne skutki dla środowiska i dla samych mieszkańców.

Jak ma funkcjonować spalarnia?

Paliwo RDF to w rzeczywistości rozdrobnione śmieci. W skład których wchodzą min. odpady zwierzęce, odpady komunalne, opony, gumy, tworzywa sztuczne, tekstylia, pozostałości z demontażu samochodów. Łącznie w ciągu roku spalanych może być 125 tys ton odpadów. W spalarni planuje się zastosowanie starej technologii rusztowej, wycofanej w innych krajach europejskich z powodu toksycznego oddziaływania na środowisko.

Do śmieci dodawane jest paliwo opałowe w celu zwiększenia temperatury spalania. Takie działanie powoduje emisję szkodliwych dioksyn, furanów oraz trujących związków węglowych. Emitowane do środowiska dioksyny powodują wzrost zachorowań na raka, osłabiają proces wzrostu, powodują zaburzenia neurologiczne i hormonalne, naruszają strukturę kodu genetycznego, uszkadzają płód, powodują poronienia, prowadzą do chorób i uszkodzeń wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego a nawet kory mózgowej, powodują powstawanie trwałych bolesnych wysypek alergicznych.

Plan przewiduje obsługę 7 samochodów ciężarowych, wypełnionych śmieciami, na godzinę. Ze spalanych śmieci, w ciągu roku powstanie ok 40 tys. ton trujących odpadów, nadal wymagających składowania.

Przeciwnicy pomysłu utworzenia spalarni w Lublinie stworzyli nawet swoją stronę na Facebooku, gdzie protestują przeciwko budowie spalarni – kliknij tutaj!

Oprócz petycji w Internecie organizatorzy protestu mają już kilka tysięcy podpisów przeciwników budowy spalarni. W lutym było ich już ponad 5 tysięcy. Budowa spalarni planowana jest na terenie Elektrociepłowni Megatem przy ul. Mełgiewskiej 7-9. Większa część mieszkańców Lublina nawet nie wie o takim pomyśle. Na chwilę obecną nie jest to już problem jednej dzielnicy Tatary, ale także innych przyległych do niej m.in. Bronowic, Kalinowszczyzny czy Felina.

Zainteresowanie poparciem protestu mogą składać swoje podpisu w siedzibach rad poszczególnych dzielnic a punktem centralnym zbierania list jest Administracja Osiedla Przyjaźni przy u. Przyjaźni 10a. Miasto na chwilę obecną nie prowadzi żadnej kampanii informacyjnej, tym bardziej mieszkańcy mają prawo być zaskoczeni pomysłem budowy spalarni.

Zanim jednak do spalenia trafią pierwsze odpady projekt musi zaopiniować m.in. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

2015-03-14 22:10:32
(fot. ilustr. lublin112.pl)