Sobota, 25 maja 202425/05/2024
690 680 960
690 680 960

Zanim dostaną się do straży pożarnej muszą przejść sprawdzian lęku wysokości (zdjęcia)

W tym tygodniu na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie przeprowadzany był nabór do służby w KM PSP w Lublinie. Jednym z zadań do wykonania, jakie mieli przyszli strażacy, był sprawdzian lęku wysokości.

W minioną środę na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie odbył się kolejny etap naboru do służby w KM PSP w Lublinie – sprawdzian braku lęku wysokości. Sprawdzian polegał na samodzielnym wejściu na wysokość 20 metrów na drabinę ustawioną pod kątem 75°, następnie kandydat musiał samodzielnie zejść z drabiny. Wszyscy uczestnicy zaliczyli test. Próba była przeprowadzana z asekuracją. O bezpieczeństwo kandydatów dbali ratownicy wysokościowi z JRG Nr 2 w Lublinie.

Należy pamiętać, że to jeden z elementów postępowania kwalifikacyjnego dla przyszłych strażaków. Przed przyjęciem do służby ważne jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego. Oprócz wspomnianego sprawdzianu lęku wysokości, kandydaci muszą przejść test wiedzy, test kompetencyjny i sprawdzian z pływania.

Przeprowadzenie dodatkowych etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa wyżej, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może zarządzić po ocenie złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym, a przed ustaleniem zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.

Służbę w Państwowej Straży Pożarnej może pełnić obywatel polski, niekarany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby. Przyjęcie kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej poprzedza postępowanie kwalifikacyjne, które zarządza i prowadzi kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz określenie jego kwalifikacji, kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.

Zanim dostaną się do straży pożarnej muszą przejść sprawdzian lęku wysokości (zdjęcia)

fot. KM PSP Lublin

Zanim dostaną się do straży pożarnej muszą przejść sprawdzian lęku wysokości (zdjęcia)

fot. KM PSP Lublin

Zanim dostaną się do straży pożarnej muszą przejść sprawdzian lęku wysokości (zdjęcia)

fot. KM PSP Lublin

7 komentarzy

 1. Emma Ncypantka (zawód: agentka towarzyska)

  Napisano, że oprócz wspomnianego sprawdzianu lęku wysokości, kandydaci muszą przejść test wiedzy, test kompetencyjny i sprawdzian z pływania. A test IQ ?

  • Ty byś pewnie oblał, więc się nie nadajesz.

   • Dziadek Józek ze Slamsowa (75 wiosen)

    Prawdę mówiąc, a żyję już od ponad 75 wiosen, nie widziałem żadnej ku… przepraszam: agentki towarzyskie j obsługującego klienta stojąc na drabinie. No ale OSP pewnie widział, młodszy to i lepszy wzrok u takiego „cha”

 2. … wróble ćwierkały że floriany nadużywają alko, to też weryfikują???

 3. To to nic co innego drabina bez żadnych barierek
  .

 4. Ja bym sie obe..ał.

 5. lekarz ostatniego kontaktu

  zapomnieli tylko dodać,że jest jeszcze jedno najważniejsze kryterium. Wystarczy wejść odpowiedniej osobie na plecy i już jako plecak można wejść do służby nie zdając któregoś z testów.

Dodaj komentarz