Piątek, 14 czerwca 202414/06/2024
690 680 960
690 680 960

Województwo lubelskie na cenzurowanym. Jak nie wycofa się z uchwały anty-LGBT, może stracić unijne środki

Komisja Europejska postanowiła przypomnieć władzom województwa lubelskiego, że do tej pory nie odpowiedziały na oskarżenia w sprawie uchwał anty-LGBT. Unijni urzędnicy podkreślają, że mają jeszcze szansę, aby nie stracić środków pomocowych.

Komisja Europejska wystosowała list do marszałków pięciu województw, w sprawie przyjętych na ich terenie uchwał anty-LGBT. Wśród adresatów jest województwo lubelskie, jak też łódzkie, świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie. Unijni urzędnicy przypominają, że pozostało niewiele czasu na odniesienie się do przesłanych w połowie lipca pism, w których poinformowano o wszczęciu w tej sprawie postępowania wobec Polski, jak też wyraźnie opisano, w jaki sposób uchwały piętnują społeczność LGBT+.

Do tej pory Komisja oczekuje wyjaśnień, a przede wszystkim ustosunkowania się samorządów do zarzutów, jak też uzasadnienia, dlaczego uchwały anty-LGBT dalej obowiązują.

– Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że 14 lipca 2021 r. Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ. Komisja uważa, że ​​władze polskie nie dokonały pełnej i właściwej odpowiedzi na jej zapytanie dotyczące charakteru i wpływu tzw. „deklaracji LGBTIQ”, „deklaracji lub rezolucji w strefach wolnych od ideologii” przyjętych przez wasze regionalne władze – napisano w liście.

Zastępca dyrektora generalnego departamentu polityki regionalnej KE Normund Popens, którego podpis znajduje się na piśmie, dał samorządom dwa miesiące na podjęcie działań w tej sprawie. Zachęił do podjęcia działań naprawczych, które wyeliminują ryzyko naruszania art. 2 oraz postanowień Karty Praw Podstawowych. Podkreślił jednocześnie, że przez działania niezgodne z art. 2 KE mogą zostać wstrzymane wypłaty środków do Regionalnych Programów Operacyjnych.

List Komisji udostępnili aktywiści Atlasu Nienawiści, którzy już wcześniej informowali o możliwych konsekwencjach finansowych dla samorządów. Wskazano, że województwa mogą stracić po ok. 10 miliardów zł z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.

(fot. lublin112)

Autor: redakcja

70 komentarzy

  1. to ty se poczytaj durna pało o co chodzi z tym lpg nikt ich w ustawie nie dyskryminuje ustawa podnosi wartosci rodzinne jesli tego nie rozumiesz traktat traktatem ale własne zdanie polska powiinna miec to nie lennik a suwerenne panstwo

  2. ahh tak polska najbardziej tolerancyjny kraj <333

Z kraju